Dede Korkut Hikayeleri Özeti

gölge

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Öyküsü

Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yine bir sene gelecek konukların üç ayrı çadırda ağırlanmasını emreder. Bunlar Ak, Kızıl ve Kara çadırlardır. Ak çadır oğlan çocuğu olanlara, Kızıl kız çocuğu olanlar için Kara çadır ise hiç çocuğu olmayanlar içindir. Bayındır Han çocuğu olmayanları, üremeyenleri tanrının lanetledikleri olarak görür. Dirse Han’ın ise çocuğu yoktur yanındaki 60 adamıyla geldiğinde bu davranışı hoş karşılamaz ve hanımına hesap sormaya karar verir. Hanımından hesap sorarken kendini öğüt dinlerken bulur, ama öğüdü de tutar ve büyük yemek düzenler. İnsanlara yardım eder hayır duası alır ve sonunda sağlıklı bir oğlu olur. Oğlan büyür ve Bayındır Han’ın büyük boğasıyla güreşir, kuvvetli yumruğuyla boğayı dizginler ve yener. Şan kazanır Dede Korkut’un iltifatlarına nail olur, babası tarafından da ödüllendirilir. Bunu kıskanan babasının 40 adamı fesatlık düşünürler ve babasını Boğaç Han’a karşı doldururlar. Bir av düzenlerler ve o sırada türlü oyunlarla oğlanı babasına vurdururlar. Boğaç Han mucizevi şekilde annesinin yardımıyla kurtulur ve babasına eziyet eden, kaçıran 40 adamı yener halkına barış getirir.

Salur Kazan’ın Evi Yağmalanması

Yazangenclik.com Dede Korkut hikayeleri arasında yer alan Salur Kazan’ın Evi Yağmalanması, bir şölen sırasında sarhoş olan Salur Kazan ava gitmek istemesiyle başlar. Dayısının karşı çıkmasına rağmen, oğlu Uruz’u çadırını koruması için bırakıp ava gider. Salur Kazan’ın yokluğunu fırsat bilen düşmanları evini basar, ailesinden olmayan Saru Kulmaş adlı kişi çadırı savunurken, Karaçuk Çoban’ın iki kardeşi de koyunlarını savunurken ölür, karısı Burla, oğlu Uruz ve annesi tutsak edilir. Av sırasında kötü bir düş gören Salur Kazan, kardeşi Kara Göne’ye başvurur, ancak Kara Göne karamsar sanrılarıyla Salur Kazan’ın korkusunu arttırır. Salur Kazan avı bırakıp çadırına döner, olanları görür ve ailesini aramaya başlar.

Hikayede Dede Korkut’un diğer hikayelerinde de olduğu gibi dönemin göçebe Türk kültürünün öykünün tamamında çok belirgin olduğu görülebilir. Hikayenin karşılaştırmalı yapısı, barışçı aile kültürü ile savaşçı toplumsal eğilimler arasındaki zıtlaşmaları gösterir. Toplum genelinde savaşçı özelliğiyle saygı gören Salur Kazan’ın savaşçılığının yansıması olan av merakı ile aile içinde felakete sebep olması, toplumsal düzeyde kültürle aile düzeyinde kültürün tam anlamıyla örtüşmediğini bize göstermektedir.

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikâyelerinden biridir.

Bamsı Beyrek ve Banıçiçek beşik kertmesidir, ancak birbirlerini tanımazlar. Ayrı ayrı avlanırlarken karşılaşılar, aralarında bir anlaşmazlık yüzünden güreşe tutuşurlar, ancak ikisi de güçte denk olduğu için birbirlerine üstünlük kuramazlar. Bamsı Beyrek kendisini izleyen kırk yiğidin kendisini ayıplamaması için Banıçiçek’e yumruk atar ve kazanır. Banıçiçek ile Bamsı Beyrek’in esir düşmesi sonucunda on altı sene ayrı kalırlar. Bu sürede Banıçiçek mecburen evlenmek zorunda kalır.Dügün günü Bamsı Beyrek gelerek Banıçiçek’i geri alır.

Yıllar sonra Aruz, Bamsı Beyrek’i obasına dostça çağırır. Ancak ona pusu kurmuştur ve onu yakalatıp sağ kolunu keser.

Hikaye, Türk kültüründe kadınların da erkeklerle eşit görüldüğünü göstermektedir.

Kazan Bey Oğlu Uruz’un Tutsak Olması

Kazan Bey Oğlu Uruz’un Tutsak Olması, Türk kültürü hakkında önemli bir kaynak teşkil eden ve 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut Hikayeleri içerisinde yer alan hikâyelerden biridir.

Kazan Bey, oğlunun henüz bir kan akıtıp, baş kesip isim sahibi olamayışına üzüldüğünü bildirir. Oğlu da babasından nasıl savaş edildiğini, kan döküldüğünü kendisine öğretmesini ister. Kazan Han bunun üzerine oğlunu ava çıkarır, bu sırada düşman gelir ve Kazan Han savaşmaya başlar. Oğluna sadece izlemesini söylemesine rağmen oğlan babasına fark ettirmeden savaşır. Babası, oğlunu bulamaz; evde de göremeyince düşmanla savaşılan yere gelir. Oğlunun kılıcını görünce onun esir düştüğünü anlar. Düşmanla tek başına savaşa giden Kazan Bey, yenilir. Bunun üzerine Hatun kırk kızla ve diğer Oğuz beyleriyle kafirleri yener. Oğuzlar yurtlarına dönerler. Yedi gün yedi gece yemek yerler, oynarlar. Dede korkut dua eder ve hikâye biter.

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, kısaca Deli Dumrul, Deli Dumrul isminde bir er vardır. Deli Dumrul kuru bir çayın üstüne köprü yaptırmıştır. Geçeninden 30 akçe geçmeyeninden döve döve 40 akçe alırdı.Bir gün köprüsünün yayına bir bölük oba yerleşir. Bu obada bir yiğit ölür ve feryatlar üzerine Deli Dumrul atıyla oraya gelir. Feryatların nedenini sorar bir yiğidin öldüğünü öğrenir. Azrail’e kızar ona meydan okur. Onunla dövüşmek için Allah’a yalvarır. Sonra evine döner.

Deli Dumrul bir toy düzenler ve bu toyda Azrail gelir. Deli Dumrul ilk basta direnir, Azrail ise ona bir can bulursa yaşamasına izin vereceğini söyler. Deli Dumrul annesine ve babasına gider ama onlar canlarını vermezler. Can bulamadığı için karısına gider. Karısı da onsuz bu hayatın hiç bir önemi olmadığını söyler ve kendi canını vermeye razı olur. Deli Dumrul Allah’a yalvarır ya ikimizin canını al ya da ikimizi de bağışla diye. Bunun üzerine Allah onları bağışlar, 140 yıl ömür verir ve annesinin, babasının canını alması için Azrail’e emir verir. Deli Dumrul ve eşi 140 yıl ömür sürerler.

Kanlı Koca Oğlu Kanturalı

Kanlı Koca adında bir Oğuz eri kahraman oğlu Kan Turalı’ya onu evlendirmek istediğini söyler.Ancak oğlan, aradığı kadar kahraman, gözü pek bir kız bulamaz.Babası arar ve Trabzon tekürünün kızının tam oğlunun istediği gibi bir kız olduğuna kanaat getirir.Bir aslanı, bir boğayı ve bir deveyi öldürmek şartıyla verilecek olan kızı, Kan Turalı bu şartları gerçekleştirerek alır. Evlendikleri gece kafirlerin saldırısına uğrar ve savaşırlar. Savaş devam ederken Selcen Hatun eşini arar, bulamaz. Bulduğu yerde de yardım eder. Selcen Hatun’un düşmanı yendiği için övüneceğini düşünen Kan Turalı, Selcen’i öldürmeye karar verir. Ok çekerler; ancak Selcen, okunun başındaki demiri çıkartmıştır. Selcen’i böylece deneyen Kan Turalı ve Selcen, yurtlarına dönerler.

 

Kazılık Koca Oğlu Yegenek

Kazılık Koca Oğlu Yeğenek , Dede Korkut hikâyelerinden biridir.

Kazılık Koca, Bayındır Han’ın veziridir. Akın yapmak için istediği izini alır. Düzmüral Kalesini almak ister. Girdiği savaşta düşmana esir düşer.

Kalede on altı yıl esir kalır. Oğluna babasının öldüğü söylenir. Arkadaşlarıyla sohbet ederken çıkan tartışmada babasının ölmediğini öğrenir. Bayındır Han’a çıkar. Savaşmak için izin ve asker ister. Oğuz yiğitleriyle birlikte Düzmüral kalesine akın düzenler.

Kalenin tekfuru(vali) Arşın Oğlu Direk Tekfur’la Oğuz beyleri tek tek savaşır. Hepsi yenilir. Kazılık Koca Oğlu Yeğenek Tekfur’u yener. Tutsak olan Kazılık Koca serbest bırakılır. Baba oğul ancak konuşarak birbirini tanımış olurlar. Askerleri ve kaleyi ele geçirirler.

Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi

Oğuzların üstüne düşman gelir. Aruz Koca da kaçarken oğlu Basat’ı düşürür. Oğlanı bir aslan alıp besler.

Çocuk zamanla büyür. Evine çağırırlar, gelir. Ama tekrar aslanın yanına gider. Bu arada bir çoban su kenarında gördüğü güzel peri kızını çok beğenir. Dayanamaz ve onunla birlikte olur(peri kızının rızası olmadan). Peri kızı bu birleşmeden bir çocuk dünyaya getirir, fakat bu çocuk bir canavardır, bir samanlıkta büyür ve gelişir. Büyüdükçe büyür, dev kadar olur. Bu yaratığın kafasında sadece bir göz vardır ve bu yüzden tepegöz denilmiştir. Bir türlü besleyemezler, ne verseler yer ama doymaz. Dağlara çıkar, harami olur. Her gün onlarca insan yer. Bunun üzerine Dede Korkut’u çağırırlar ve Tepegöz’e haraçta anlaşmak isterler. Tepegöz, her gün beş yüz koyunla, bu koyunu pişirecek aşçıya razı olur.

O sırada Basat, ailelerin feryatlarını duyar ve sorar. Öğrenince Tepegöz’le savaşmaya gider. Dövüşte Tepegöz’ün gözüne kızgın şişi saplayarak onu öldürür ve halkı tepegözden kurtarır.

Burada çobanın peri kızına verdiği zarar sonucu oğuzların başına gelen felaketler, toplumda kadınlara iyi davranılması konusunda ders vermektedir.

Begin Oğlu Emren

Begil Oğlu Emren

Oğuzlar’a her yıl altın, gümüş olarak gelen haraç bir sene at-kılıç ve çomak olarak gelir. Oğuz Beyi çok sinirlenir. Ama yanındakiler sinirlenmemesini söyler. ‘Bunları Begil denilen bir yiğit var, ona verelim, bize duacı olsun’ der. Begil çok yetenekli bir avcı ve çok iyi bir yiğittir.geyikleri ok atmadan sadece ipiyle avlar. Kazan Bey ‘hüner sende midir atta mıdır’ diye sorunca bendedir der ancak Kazan buna katılmaz. Buna üzülen Begil hediyeleri geri verir küser ve oradan ayrılır. Evine döner ve ava çıkar. Avda ayağını kırarak sakatlanır. Önceleri kimseye söylemez ama bu herkese yayılır. Casus hemen bunu kafire iletir. Kafir ilinde de Begil’in casusu vardır ve ‘başınızın çaresine bakın’ diye haber gönderir. Kafir Begil’in üzerine ordu gönderirken Begil oğluna şöyle der: ‘oğul git de oğuz ilinde Bayındır’ı bul, ondan yardım iste’ Oğlu kabul etmez. ‘ben Allah yolunda gururumla savaşayım’ der. Begil de zırhını ve silahlarını oğluna giydirir. Kafirlerle savaşır. Savaşırken de Allah’a yalvarmayı unutmaz. Allah ona kırk yiğit gücü verir. Sonunda putperest kafire karşı galip gelir.Kafir Allah’a inandığını söyler şehadet getirir. Emren ise onu bırakır; diğer kafirler kaçarlar. Mutluca evine döner. Dede Korkut gelir dualar eder gider.

Uşun Koca Oğlu Segrek

Uşun Kocaoğlu Seğrek

Uşun Koca’nın iki oğlu vardır; büyüğünün adı Eğrek, küçüğünün adı Seğrek’tir. Bir gün Uşun Koca, Bayındır Han’ın sohbetine gelir. Ters Uzamış adlı yiğit, Eğrek’e sitemde bulunur. Divan’a baş kesip kan dökmeden gelmeyeceğini söyler.

Eğrek üçyüz mızraklı yiğitlerle akın düzenler. Kara Tekür’ün kalesine kadar, girdiği tüm savaşları kazanır. Kara Tekür’ün askerlerinin oyununa gelir. Askerleri öldürülür, kendisi esir düşer.

Küçük kardeşi Seğrek büyür. Abisinin düşman elinde esir olduğunu öğrenir. Onu kurtarmak için tek başına Kara Tekür’ün üzerine gitmek ister. Annesi de babası da karşı çıkar.

Kara Tekür’le savaşmaya gider. Onun askerlerini yener. İki kardeşi birbirine kırdırmak isteyen düşmanın hazırladığı tuzağa düşmezler. İki kardeş Oğuz iline dönerler. Daha sonra mutlu mesut bir şekilde yaşarlar. Ikiside evlenirler.

Salur Kazan’ın Esir Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması

Tarabuzan Tekürü Salur Kazana bir şahin gönderir. Salur Kazan şahincibaşına haber vererek ava çıkacağını söyler. Av sırasında şahin, Taman’ın Kalesine iner. Şahinin arkasından gittiği sırada Salur Kazanın uykusu gelir, 7 gün uyur. Taman, Salur Kazan’ın Oğuz beyi olduğunu öğrenince onu esir alır. Taman’ın eşinin isteği üzerine esir edildiği kuyudan çıkarılan Salur Kazan’dan kafirleri övmesi istenir, ama o övmez. Kardeşi ve oğlu olduğu için de öldürülemez. Oğlu Uruz, Salur Kazan’ı kurtarmaya gelir. Kazan ile oğlu savaştırılır ve Uruz babasını yaralar. Tam bu sırada Kazan Bey Uruz’a babası olduğunu açıklar. Uruz, babasının elini öper, yurtlarına dönerler.

İç Oğuz Dış Oğuz’un Asi Olup Beyrek’in Ölmesi

Kazan 3 yılda bir İç ve Dış Oğuz beylerini toplar, helalini alır, nesi var nesi yoksa yağmalatırdı. Yine Kazan’ın evini yağmalattığı bir zaman Dış Oğuz beyleri gelmez, İç Oğuz beyleri yağma eder. Bunun üzerine Dış Oğuz beyleri Kazan’a düşman olur. Kılbaş adında bir bey Dış Oğuz beylerinden Aruz’un evine gider ve Dış Oğuz beylerinin Kazan Han’a kin beslediğini öğrenir. Kıbaş gittikten sonra Dış Oğuz beyleri yemin eder, Beyrek’in bu yemine katılmasını yoksa öldürüleceğini söylerler. Beyrek, kabul etmez,ancak Dış Oğuz beyleri de Beyrek’e kıyamaz. Aruz Bey, Beyrek’in sağ uyluğunu keser. Beyrek öleceğini anlayınca Kazan Han’a kanını yerde bırakmamasını vasiyet eder. Kazan Bey bunun üzerine İç Oğuz beylerini toplayarak Aruz’un evini yağmalar, kendisini öldürür. Kazan, Dış Oğuz beylerini affeder…

gölge
YORUMLAR (Bu yazıya 82 defa yorum yapılmış.)
 • 19 Nisan 2011 tarihinde hatice keskın dedi ki;

  bu hıkayenın özetımı……

 • 21 Nisan 2011 tarihinde Kürşad Altan dedi ki;

  Dede Korkut kitabında 12 tane ayrı hikaye vardır. Buradakiler o 12 hikayenin özetleri. Yani dede korkutun özetleri…

 • 22 Aralık 2011 tarihinde johus dedi ki;

  bu özet mi şimdi ::::)))) ……….!!!!!!!!!!!!11

 • 04 Ocak 2012 tarihinde dilan dedi ki;

  böyle özet mi olur ????

 • 04 Ocak 2012 tarihinde dilan dedi ki;

  bu ne yaaaa . kubra haklı.

  biz kitabı okumuyoruz özetide kitap gibi ne anladık biz bu işteen ?!

 • 09 Ocak 2012 tarihinde Okuyan dedi ki;

  Çok yanlış cümle var okuduğumda şok oldum :/

 • 09 Ocak 2012 tarihinde Neslihan dedi ki;

  Hayır sadece hikayelerle ilgili biraz bilgi vermiş kitabı okumadan buraya güvenmeyin bunlarda çok güzel bilgi vermiş ama tam özet değil :)

 • 20 Ocak 2012 tarihinde mahmut dedi ki;

  böyle özetmi olur yawww

 • 02 Şubat 2012 tarihinde damla dedi ki;

  sen okudunu bunları da

 • 02 Şubat 2012 tarihinde damla dedi ki;

  ama biz özet aradık kitap değil .d

 • 06 Şubat 2012 tarihinde emre dedi ki;

  böyle özet oluyorsa :D

 • 07 Şubat 2012 tarihinde Kürşad Altan dedi ki;

  evet okudum ben :)

 • 08 Şubat 2012 tarihinde mesut dedi ki;

  ayn hacı ya :D :D

 • 09 Şubat 2012 tarihinde Kürşad Altan dedi ki;

  Üşenmeyin gençler üşenmeyin… Kitap okumakla bir şey kaybetmezsiniz :)

 • 25 Şubat 2012 tarihinde aşir dedi ki;

  çookkk
  şime yaradı….

 • 27 Şubat 2012 tarihinde Dilara dedi ki;

  bune yaa çok kıısaa bu özetlerr….

 • 02 Mart 2012 tarihinde sevcan dedi ki;

  benim istediğim olay örgüsü

 • 02 Mart 2012 tarihinde sevcan dedi ki;

  istediğim alttarafı yapısı bukadar mızor

 • 02 Mart 2012 tarihinde sevcan dedi ki;

  bencede

 • 02 Mart 2012 tarihinde sevcan dedi ki;

  çok haklı

 • 08 Mart 2012 tarihinde ben dedi ki;

  vala bana yaradı

 • 13 Mart 2012 tarihinde s dedi ki;

  özet güzel ama birazcık fazla uzun ayrıca kitabı okumadan yorum yapmayın

 • 19 Mart 2012 tarihinde funda dedi ki;

  çok abartınız akadaşlar

 • 19 Mart 2012 tarihinde aykut dedi ki;

  sızçok konuşuyorsunuz bukadar fa

 • 12 Nisan 2012 tarihinde Yener Cn dedi ki;

  S.a Admin su hikayenin Özetini Bulurmusunuz Acil Lazım Yarın Vermem Lazım 12.04.2012

  Dış Oğuz’un iç Oguz’a İsyanı Bunun Özeti lazım bana Acil
  Lütfen Desteginzi Bekliyorum

 • 24 Nisan 2012 tarihinde yusuf dedi ki;

  olum bilmeden yorum yapmayın bir kere bunlar kısa özetler…

 • 29 Nisan 2012 tarihinde tuğba dedi ki;

  ya çok güzelde fazla uzun değilmi arkadaşlar

 • 29 Nisan 2012 tarihinde tuğba dedi ki;

  bana valla hiç yaramadı aksine yaramı dfeşti:D

 • 09 Mayıs 2012 tarihinde Sema nur dedi ki;

  tamam güzel hoş da bu baya uzun toplasan kitap kadar etcek nerdeyse :o

 • 22 Ekim 2012 tarihinde ahmet faruk dedi ki;

  tepegözü yanlış yazmşsınız kitaptaki daha anlam verici

 • 22 Ekim 2012 tarihinde ahmet faruk dedi ki;

  :) :(

 • 22 Ekim 2012 tarihinde ahmet faruk dedi ki;

  :) :(
  katılıyorum

 • 22 Ekim 2012 tarihinde ahmet faruk dedi ki;

  :D

 • 22 Ekim 2012 tarihinde ahmet faruk dedi ki;

  tepegöz çok kötü :O

 • 22 Ekim 2012 tarihinde ahmet faruk dedi ki;

  :o

 • 04 Kasım 2012 tarihinde Ayşe dedi ki;

  Bence bukadarı gayet iyi madem kitap gibi ozaman kitabını okuyun

 • 15 Kasım 2012 tarihinde Yaqmur dedi ki;

  Arkadaşlar kitap çok uzun… yarın sınavım var bu özetlerle kitaptakiler uyuşuyor mu? ben 131e kadar opkudum gerisi yoq.. yardım edin hemen çabbukkk !!!!!! ='(

 • 10 Aralık 2012 tarihinde misafirr dedi ki;

  acilen dede korkut hikayesinin konusunu yazarmısınız lütfen

 • 17 Aralık 2012 tarihinde yaşar dedi ki;

  çok güzelmişşşşş

 • 18 Aralık 2012 tarihinde hilal dedi ki;

  ahmet faruk beğenmeseydi çok beğenirdim

 • 09 Ocak 2013 tarihinde bence dedi ki;

  bu kadar özet gayet yeterli

 • 10 Ocak 2013 tarihinde Ahmet dedi ki;

  abartmayın bence gidip kitabı okuyunda görün özet kısamıymış uzunmuymuş ne kadarda abartıyosunuz yaa hem bence bu özet kitaba göre kısa bile…

 • 16 Ocak 2013 tarihinde Q7YAGMUR dedi ki;

  bune yaaa:):)

 • 16 Ocak 2013 tarihinde Q7YAGMUR dedi ki;

  çok saçma kitap bence:)

 • 17 Şubat 2013 tarihinde sevgi dedi ki;

  :D :D güzel tşk

 • 15 Mart 2013 tarihinde gamze dedi ki;

  bu hıkayeler çok güzel ve ödevim için yaralı oldu

 • 18 Mart 2013 tarihinde cem dedi ki;

  İlginçtir tepegöz hikayesi odeseus destanında da çok benzer şekilde anlatılır. Anlaşılan o ki Yunanlılar Türklere ait herşeyi kendilerine mal ettikleri gibi destanlarını da araklamışlar

 • 02 Mayıs 2013 tarihinde öznur bozkurt dedi ki;

  çok çok uzun ben onu anca 1 haftada yazarım be sizede tavsiye etmem

 • 06 Mayıs 2013 tarihinde tolga kuru dedi ki;

  sizden çok teşekkür ederim yoksa 56 sayfa okicaktım

 • 28 Eylül 2013 tarihinde tuana deniz dedi ki;

  böyle özetmi olur kitabı okurum daha iyi

 • 20 Ekim 2013 tarihinde sabri can dereli dedi ki;

  özet mi bu ya kitap gibi aynı daha doğrusu kitabı okusam daha iyi olurdu :( .

 • 01 Kasım 2013 tarihinde Serkan Çiftci dedi ki;

  Uzunsa Sizde Kısaltın O Zaman

 • 10 Kasım 2013 tarihinde sedanur ışık dedi ki;

  bence hiçte uzun değil koca kitabı çok bile kısaltmışlar bu kadar kısa yazayı yazamıyorsanız bırakın öğrenciliği

 • 12 Kasım 2013 tarihinde ceren gösterir dedi ki;

  ufff çıkarımınız neee acilll

 • 16 Kasım 2013 tarihinde cansel katkay dedi ki;

  berbat bi özet

 • 10 Aralık 2013 tarihinde ELA dedi ki;

  HEPİNİZDE ÇOK ABARTTINIZ BENCE SÜBER 100 ALDIM

 • 10 Şubat 2014 tarihinde tuğba dedi ki;

  sen oku o zaman :D
  ayrıca sen okuyosan burada ne işin var

 • 12 Şubat 2014 tarihinde aHmet dedi ki;

  Sayfa Sayısı felan hiç bişe yok

 • 18 Şubat 2014 tarihinde giz giz dedi ki;

  isimler çok değişik

 • 19 Şubat 2014 tarihinde duygu dedi ki;

  aradığım şeyi bulamadım ya bu nasıl birşey :(

 • 19 Şubat 2014 tarihinde hilal güneş dedi ki;

  off bu ne yaa özetmi bu şimdi

 • 20 Şubat 2014 tarihinde Kürşad Altan dedi ki;

  Dede Korkut Hikayeleri Özeti paylaşımında aradığınız nedir tam olarak :)

 • 21 Şubat 2014 tarihinde volkan dedi ki;

  böyle özet mi olur ????

 • 22 Şubat 2014 tarihinde Kürşad Altan dedi ki;

  Nasıl özet olur ?

 • 23 Şubat 2014 tarihinde Ahmet Selim Demir dedi ki;

  ödevim var ilk bunu deftere sonrada bilgisayar dersinde bilgisayara yazacam

 • 25 Şubat 2014 tarihinde Merve AKDEMİR dedi ki;

  Haksızlık ediyorsunuz. Dede Korkut adlı kitap 12 hikayeden oluşmaktadır. Paylaşımda her hikaye için bir paragraf yazılmış. Yeteli ve büyük bir emek var. Eleştirmek çok kolay yıkıcı değil yapıcı olunuz. Emeğe saygı paylaşım için teşekkürler.

 • 25 Şubat 2014 tarihinde ben ve ben dedi ki;

  kitap gibi özet

 • 25 Şubat 2014 tarihinde ben dedi ki;

  gayet güzel özet

 • 25 Şubat 2014 tarihinde muratcan özeroğlu dedi ki;

  bnce tam düzgün olmamış
  :D

 • 27 Şubat 2014 tarihinde Oğuzhan Çakmak dedi ki;

  abi neden yarımda bıraktınız özetleri :D

 • 27 Şubat 2014 tarihinde suskun peri dedi ki;

  çok güzel özetlerr

 • 27 Şubat 2014 tarihinde suskun peri dedi ki;

  :D

 • 27 Şubat 2014 tarihinde OD Dırectıoner dedi ki;

  bu nasıl özet be bütün kitabı yazmışsınız mübarek =D

 • 03 Mart 2014 tarihinde esra kalkan dedi ki;

  tam işime yarayacak bir özet

 • 06 Mart 2014 tarihinde irem ocalan dedi ki;

  cok iyi yapilmis

 • 16 Mart 2014 tarihinde esennur yalçın dedi ki;

  çok güzel yapılmış teşekkür ederim…

 • 17 Nisan 2014 tarihinde fikriye dedi ki;

  ben bundan hiç birşey anlamadım ya:(

 • 07 Mayıs 2014 tarihinde kadir dedi ki;

  bune yha hiç bişey anlamadım :((

 • 06 Kasım 2014 tarihinde Efe Öz dedi ki;

  Bu özetse kitap ohohohoho

 • 14 Aralık 2014 tarihinde cecelist sema nur dedi ki;

  Ya walla çok uzun maşallah destan gibi

 • 10 Şubat 2015 tarihinde mehmet dedi ki;

  lan iyenc bu

 • 10 Şubat 2015 tarihinde almina dedi ki;

  bu özetmi yani

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad:
  Yorum:

  gölge

  Benzer Yazılar

  Yerkabuğu tek bir parçadan oluşamamaktadır ve yer kabuğunu şekillendiren iki türlü kuvvet vardır. Bunlardan birincisi yer kabuğunu şekillendiren... 
  Üzerinde bulunduğumuz yer kabuğu tek bir parçadan oluşmamaktadır. Yer kabuğu, levha yer kabuğu parçalarından meydana gelir. Levhalar, okyanusların... 
  Yoğunlukla lise eğitimi boyunca verilen Biyoloji dersinin Bitkisel Dokular konusunun özetini yararlı olabilecek en kısa şekilde yazımızda bulabilirsiniz.... 
  Dede Korkut Hikayeleri edebiyat tarihimizin destan dönemiyle hikaye dönemi arasında yazılmış bir eserdir. Dolayısıyla bu hikayeler destansı bir... 
  gölge

  Çeşitli Yazılar

  Lazer epilasyon yaptırmak istiyor ve size en yakın klinikleri öğrenmek ama daha çok en etkili sonuçları mı almak istiyorsunuz? O halde en doğru... 
  Endüstri, Fuat Ergin’in eşlik ettiği ve Hayki ve Patron’un ortak albümü olan PMC Volume One‘da yer alan 7. parçadır. Parçanın... 
  Merhaba arkadaşlar. Programlamada boolean ifadenin çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Tabii ki buna bağlı olarak da koşul tanımlamanın da programlamanın... 
  Sevgili okurlar, Bu yazımdada Müslümanların nedne mazlum olduğunu açıklamaya çalışacağım, bir hocanın sohbetinden esinlenerek.  Devamı →
  gölge