Siyaset Felsefesi

gölge

Siyasi olayların özünü kaynağını ve bu olguların “nasıl olması” gerektiğini sorgular.

Siyaset Bilimi : Devlet, ülke ve insan yönetiminin bilimidir. Günümüz siyaset felsefesinin en önemli konusu demokrasinin konusu ve doğasını açıklamaktır.

Siyaset Felsefesinin Soruları

1) Devlet, egemenlik, bürokrasi, sivil toplum kavramlarının anlamı nedir ?

2) Devlet gerekli midir ?

3) Devletin kaynağı nedir ?

4) İdeal bir devlet olanaklı mıdır ?

5) Birey devlet ilişkisi nasıl olmalıdır ?

Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

Birey, iktidar, devlet, hükûmet, muhalefet, bürokrasi, egemenlik, meşrutiyet, sivil toplum, demokrasi, hukuk

Demokrasinin Gelişmesi İçin Gereken Başlıca Koşullar

Halk yönetime geniş çapta katılmalıdır.

Farklı düşüncelerin açıkça söylenip örgütlenebilmelidir.

Temel ak ve özgürlükler yasa ile güvence altına alınmalıdır.

Çoğunluk yönetmeli, azınlık korunmalıdır.

Bireyler arasında ayrıcalık olmamalı yasalar eşit olmalıdır.

 

Atatürk İnkılabının Temel Özellikleri

Atatürk inkılabı yenileşmeci çağın koşulları ve gerekleriyle uyum içinde bulunan bilim ve teknikte yaşanan gelişmeleri izleyen değerler bütünüdür. Türk ulusunun tarihinden ihtiyaçlarından gerçeklerinden ve çağın yükselen değerlerinden doğmuş ulusal düşünce sistemidir.

 

Devlet gerekli midir ?

Bu soruya iki farklı yanıt verilmiştir.

1) Devlet gerekli ve zorunlu değildir

Birey ve toplumun varlığı devlete bağlı değildir diyenler

1) Nihilizm

2) Anarşizm

2) Devlet gerekli ve zorunludur

İnsan varlığını koruyabilmesi toplumsal yaşamın devamlılığı için çıkar çatışmalarını çözecek düzenleyici denetleyici bir organ olan devlet gereklidir.

Devletin Kaynağı Nedir ?

Kimi filozoflara göre devlet doğal bir kurumdur. Kimilerine göre ise yapay bir kurumdur.

Platon ve Aristoteles devleti doğal bir kurum olarak tanımlarken T.Habbes, J.Locke ve J.J.Roussequ devleti yapay bir kurum olarak tanımlamıştır.

İdeal düzen arayışları

İdeal düzenin olabileceğini reddedenler

A) Sofistler

B) Nihilistler

C) Anarşizm

İdeal düzenin olabileceğini kabul edenler

A) Özgürlüğü temele alan yaklaşım (Liberalizm)

Siyasette, dinde, ekonomide, kısaca tüm düşünce ve etkinlik olanlarında olabildiğince özgürlükten yanadır. Devletin sanayi ve ticaret konularında el atmaması gerektiğini savunur. Bireysel çıkarlar genel çıkarları gerçekleştirir.

B) Eşitliği temele alan yaklaşım(Sosyalist Görüş)

Marx devleti egemen sınıfın sömürü aracı olarak belirlemiştir. Libarel düzeni şiddetle eleştirmiştir. Çare olarak üretim araçlarını (toprak, fabrika vb) mülkiyetini kişilerden alıp topluma mâl etmekte bulmuştur.

C) Demokrasi(Eşitlik)

Eşitlik, özgürlük ve adalete dayalı sistemdir.

Ütopya : Gerçekleşmesi istenen fakat hayata geçirilmemiş toplum ve devlet tasarımlarıdır. İstenilen ütopyalar istenilmeyen ütopyalar olmak üzere ikiye ayrılır.

 

 

gölge
Yorum Yaz
Ad Soyad:
Yorum:

gölge

Benzer Yazılar

Güzide ülkemizin önemli sorunlarından biri… Sayıları 500 bin 1 milyon derken aldı başını gitti! Yardımsever devletimiz yüzbinlerce Suriyeliye... 
Kasetler havada uçuşuyor, Ahlak dışı skandallar yayınlanıyor, inanılmaz olaylar yaşanıyor… Ve Devlet Bahçeli’nin belirttiği gibi... 
MHP İktidarından korkanlar’ın elime malzeme gerekliydi ve sonunda malezemeyi ufak bir kelimeden dev bir eğlence yaparak buldular… Hükümetimizin... 
Bu nesilden umudu kesin. Bu nesilden adam olmaz. Bu nesilden adam olmaz çünkü bu nesile ışık tutanlar pek örnek kişi değiller. Eğitimcilerin... 
gölge

Çeşitli Yazılar

Merhaba, bu gün sizlere popüler kültürün insanları aptallaştırması konusunu işleyeceğim. Öncelikle düşünmek gerekirse bu biraz ego ve kişilik... 
Son Dördün, Türkçe sözlü Rap müziğinin duygusal, melankoli alanında çalışmalarını sürdüren Taladro’nun aynı isimdeki albümünde... 
Kalmak İçin Söz Veremem, Hiphop Jobz’da çalışmalarına devam eden İnfaz’ın Şafak Vakti albümünün 2. parçası. Şarkının tüm... 
Merhaba arkadaşlar, bu derste NTP C# Dersi 0’da dediğim gibi öncelikle nesne nedir onu öğreneceğiz. Bu derste de ağırlık teori olacak.   Using Görüldüğü... 
gölge