Edebiyat


 • Kurt ile Köylü Hikayesi Anafikir Öğüt

  Merhaba arkadaşlar, bugün bir kıssadan, hisse çıkarmaya çalışacağız. Kurt ve Köylü hikayesinin ana fikrini bulmaya çalışacağız. Söz konusu hikayeyi bugün bir radyo programında denk geldim....

 • Sessiz Yolculuk

  Güneş doğmuş, yaydığı ışık odamın içine dolmuştu. Kalkma zamanımın geldiğini anladım. Zor güç kalktım yatağımdan. Uzun süren hazırlıktan sonra sessiz sedasız çıktım evden. Her gün...

 • Şehidim (Amatör Şiir)

  Bu gün yine şehitlerini uğurluyor Anadolu’m. Her köşesinde cennet vatanımın, Yüreği dağlanıyor İntikamı büyüyor Türk milletimin. Semalarda yükseliyor Soysuzlara karşı. Türk’ün şehitler ölmez Vatan bölünmez...

 • Seveceksin (Amatör Şiir)

  Seveceksin ölümüne Sahipleneceksin Koruyacaksın her ne pahasına olursa olsun. Sevmek böyle değilmidir ya hani; Tende değil yürekte olan. Yüreğinle seveceksin Göstereceksin sevgini Ama alamazsan karşılık...

 • Sen öyle güzelsin ki (Amatör Şiir)

  Sen öyle güzelsin ki yarim, Güller kıskanır seni solardı, Güneş utancından Saklanırdıbulutlar ardına. Ben ise gozlerimin kamaşmasından Bakamazdım sana. Sen öyle güzelsin ki yarim Bakışlarında...

 • Reis (Amatör Şiir)

  Anadolu’nun kıyılarından Karadeniz’in hırçın dalgalarından Sıyrılarak geliyor bir nefer Kardeşliğin sesi olmaya. Turandır ülküsü Peygamber yoludur yolu Yoktur sahtekarlıkta rolü Samimiyeti ele verir onu. Yükseliyor...

 • İç Oğuz Dış Oğuz’un Asi Olup Beyrek’in Ölmesi

  Kazan 3 yılda bir İç ve Dış Oğuz beylerini toplar, helalini alır, nesi var nesi yoksa yağmalatırdı. Yine Kazan’ın evini yağmalattığı bir zaman Dış Oğuz...

 • Salur Kazan’ın Esir Olup Oğlu Uruz’un Çıkarması

  Kazan Han, Trabzon Tekfuru’nun kendisine gönderdiği şahin ile avlanmak için emir verdi, hazırlıklar yapıldı, ava çıkıldı. Şahini saldılar. Peşinden de atları İle gittiler. Şahin düşman...

 • Uşun Koca Oğlu Segrek

  Oğuz devrinde iki oğlu olan, Usun Koca İsimli bir bey vardı. Bir oğlunun adı Egrek idi. Hiç cenk etmemişti. Bu yüzden kınıyorlardı. Bir gün cenk...

 • Begil Oğlu Emren

  Oğuzlar’a her yıl altın, gümüş olarak gelen haraç bir sene at-kılıç ve çomak olarak gelir. Oğuz Beyi çok sinirlenir. Ama yanındakiler sinirlenmemesini söyler. ‘Bunları Begil...

 • Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi

  Oğuzların üstüne düşman gelir. Aruz Koca da kaçarken oğlu Basat’ı düşürür. Oğlanı bir aslan alıp besler. Çocuk zamanla büyür. Evine çağırırlar, gelir. Ama tekrar aslanın...

 • Kazılık Koca Oğlu Yegenek

  Kazılık Koca Oğlu Yeğenek, Dede Korkut hikâyelerinden biridir. Kazılık Koca, Bayındır Han’ın veziridir. Akın yapmak için istediği izini alır. Düzmüral Kalesini almak ister. Girdiği savaşta...

 • Kanlı Koca Oğlu Kanturalı

  Kanlı Koca adında bir Oğuz eri kahraman oğlu Kan Turalı’ya onu evlendirmek istediğini söyler. Ancak oğlan, aradığı kadar kahraman, gözü pek bir kız bulamaz. Babası...

 • Duha Koca Oğlu Deli Dumrul

  Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, kısaca Deli Dumrul, Deli Dumrul isminde bir er vardır. Deli Dumrul kuru bir çayın üstüne köprü yaptırmıştır. Geçeninden 30 akçe...

 • Kazan Bey Oğlu Uruz’un Tutsak Olması

  Kazan Bey Oğlu Uruz’un Tutsak Olması, Türk kültürü hakkında önemli bir kaynak teşkil eden ve 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülen Dede Korkut Hikayeleri içerisinde yer alan...

 • Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek

  Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, Dede Korkut hikâyelerinden biridir. Bamsı Beyrek ve Banıçiçek beşik kertmesidir, ancak birbirlerini tanımazlar. Ayrı ayrı avlanırlarken karşılaşırlar, aralarında bir...

 • Salur Kazan’ın Evi Yağmalanması

  Dede Korkut hikayeleri arasında yer alan Salur Kazan’ın Evi Yağmalanması, bir şölen sırasında sarhoş olan Salur Kazan ava gitmek istemesiyle başlar. Dayısının karşı çıkmasına rağmen, oğlu...

 • Dirse Han Oğlu Boğaç Han Öyküsü

  Bayındır Han hükmettiği halka her sene büyük şölen düzenler, yine bir sene gelecek konukların üç ayrı çadırda ağırlanmasını emreder. Bunlar Ak, Kızıl ve Kara çadırlardır....

 • Özlem (Amatör Şiir)

  Bana ait bir gecenin daha ortasındayım; özlem dolu, yapayalnız. Kafamın içi bilinmezliklerimle dolu Belki de hiçbir zaman bilemeyeceklerim Kalbim desen, en ücra köşesine kadar “sen”....