Edebiyat


  • Bütünüyle Edebiyat

    Edebiyatın Tanımı: Duygu, düşünce ve hayalleri etkili bir dille sözlü veya yazılı olarak anlatma sanatına edebiyat denir. Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi Tarih, Psikoloji, sosyaloji, felsefe...