"C Sharp" etiketindeki tüm yazılar

 • NTP C# Dersi 15: Nesne Oluşturma; Get/Set Komutu; Class PuanBord

  Merhaba arkadaşlar, bir önceki derste bir nesne oluşturacağımızı söylemiştik. Hatırlayın classlar ve structların geneli için nesne kavramını kullanmıştık. Windows form nesneleri için de bu geçerli yani görsel unsurlar taşıyan form nesneleri de birer classtır. Ve form ögelerinin bir kod kütüphanesi unsurları olduğu anlamına gelir. Bu kütüphane System.Windows.Forms‘dur. Daha önce kod kütüphanesi(class library) projesi geliştirmeyi...

 • NTP C# Dersi 14: Form Uygulaması Geliştirme

  Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Windows Form Uygulaması yapmayı öğreneceğiz. Yani Visual(tr: görsel) C# dilinin asıl geliştirilme alanı olan görsel programlamaya geçiş yapacağız. Yeni başlatacağımız projenin içerisinde metin kutusu, buton, etiket vs. görsel ögeler olacak. Görsel Programlama Nedir ? Görsel programlamayı açıklayabilmek için öncelikle kısaca programlamayı açıklayabilmek gerekir. Programlamayı açıklayabilmek için kısaca yazılımı açıklayabilmek gerekir....

 • NTP C# Dersi 13: Yapılara Erişim İzinleri

  Merhaba arkadaşlar, başlatmış olduğumuz kod kütüphanesi projemize devam edeceğiz. Projeye devam etmeden önce, sınıf oluştururken dikkat etmemiz gereken bazı komutlardan bahsetmem gerekiyor. Sınıflara daha doğrusu yapılara erişim izinlerini belirlemeden bahsedeceğiz. Erişim izni demek; Bir yapının veya metotlarının kim tarafından, nereden, nasıl bir şekilde erişilebilir olduğu, demektir. Erişim izinlerini, yapıyı oluştururken static komutu gibi yapının...

 • NTP C# Dersi 12: Kütüphane (Class Library) Projesi

  Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde kütüphane(class library) projesi açmayı ve geliştirmeyi öğreneceğiz. Hatırlayın using komutunu kullanarak kütüphaneler çağırıyorduk. Şimdi biz de using komutu kullanılarak çağrılabilecek bir kütüphane yapacağız. Hazır Kod Kütüphaneleri Kütüphane(Class Library), hazır kodlar içeren uygulama uzantısıdır.  Kütüphane projesi yayımladığında “.dll” uzantısını alır. İçerisinde kodlanmış hazır metotlar bulunur. Örneğin bir yazar kasa programı geliştirdiğimizi...

 • NTP C# Dersi 11: Dizi (Array) Değişken Metotları

  Merhaba arkadaşlar bu dersimizde de dizi değişkenleri incelemeye devam edeceğiz. C dili çok gelişmiş bir programlama dilidir. C Sharp(C#) dili de bir o kadar gelişmiştir. Yani çok geniş bir hazır kod kütüphanesine sahiptir. Dizi değişkenler için geliştirilmiş olan Array class(sınıf)ı da bu geniş kütüphanelerin barındırdığı sınıflardan sadece biri… Class Array(Dizi) Array soyut(abstract) bir sınıf(class)tır....

 • NTP C# Dersi 10: Dizi Döngüsü, Foreach

  Merhaba arkadaşlar, for döngüsünün dizi değişkenler için uyarlanmış olan formatını, foreach döngüsünü bu dersimizde işleyeceğiz. Foreach Döngüsü Foreach dizi değişkenlere has bir döngü komutudur. Foreach döngüsünde programcı bir koşul belirlemiyor. Ama tabii ki switch komutunda olduğu gibi sistem kendi kalıplaşmış koşulunu ve boolean ifadesini oluşturuyor. Çünkü bilgisayar sadece boolean ifadelerden anlar. Yani 0 ve...

 • NTP C# Dersi 9: Dizi Değişkenler

  Onuncu dersimizde de aynı tür değişkenleri tek bir değişkende toplamayı öğreneceğiz. Bahsedeceğimiz dizi değişkenler. Dizi Değişken Nedir ? Dizi değişken, aynı tür verileri saklayan birden fazla değişkenin sakladığı tüm veriyi tek başına saklayabilen hafıza bölgesidir. Yani birden fazla veriyi sıralı bir şekilde saklayabilen değişkene, dizi değişken denir. Örneğin elinizde 10 adet kullanıcı adı var....

 • NTP C# Dersi 8: Rastgele Sayı Üretme

  Merhaba arkadaşalar, şimdi sizlere bir classtan, rastgele sayı üreten bir classtan bahsedeceğim. Aralarda classlara dair bazı ipuçları vereceğim. Bu arada da classların yapısını pekiştirmiş olacağız. Bu classımızın adı Random. Class Random Evet, önceki derslerimizde bazı örnek kodlamalar yaptık ve kodlarımız arasında Convert ve Console classlarını kullandık. Ama Convert ve Console  static bir classtır. Random...

 • NTP C# Dersi 7: Döngü (Do While ve For)

  Merhaba arkadaşlar, döngü konusunu işlemeye devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde while komutunu işledik. Bu dersimizde de do while ve for komutlarını göreceğiz. Do While Do while adından da anlaşılacağı üzere while komutundan farklı olarak ilk önce döngüyü çalıştırır sonra koşulu, boolean ifadeyi kontrol eder. Bu özellik döngü koşulunun boolean ifadesi hiçbir zaman true sonucunu...

 • NTP C# Dersi 6: Döngü (While)

  Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde döngüleri işleyeceğiz. Döngüler konusunda da karşımıza koşullar çıkacak. Her zaman dediğim gibi programlamanın çekirdeğini, temelini koşullar koşulların da çekirdeğini, temelini boolean ifadeler oluşturur. Programlamada Döngü Nedir ? Döngü, belirlenen bir koşulun boolean ifadesi true döndürdüğü sürece iş yapan yani kendi blog operatörleri (“{}”) içerisindeki kodları çalıştıran bir komuttur. True döndüğü...

 • NTP C# Dersi 5: Koşul (If ve Switch)

  Merhaba arkadaşlar. Programlamada boolean ifadenin çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Tabii ki buna bağlı olarak da koşul tanımlamanın da programlamanın temeli olduğundan da bahsettik. Bu derste de if ve switch komutlarından bahsedeceğiz. If Komutu Belirlenen koşulun boolean ifadesinin sonucuna göre programın kendine iki farklı yol çizdiği asıl koşul komutudur. Kullanım şekli: if(koşul talebi){ true dönünce...

 • NTP C# Dersi 4: Boolean İfade ve Koşul (Operatörü)

  Merhaba arkadaşlar, önceki derslerimizde kodlamanın hiyerarşik yapısı, class ve metot gibi konuları işledik. C Sharp’a iyi bir temel attığımızı düşünüyorum.  Bu dersimize kadar teorik bir içerik ile derslerimizi işledik. Gerçi iki örnek gördük fakat bu örnekler sadece kodlama yapısını anlayabilmemiz içindi, komutlara değinmemiştik. Bundan önceki derslerimiz için “Büyük resme hızlıca bir göz attık.” diye...

 • NTP C# Dersi 3: Değişkenler ve Operatörler

  Merhaba arkadaşlar, bu dersin sonunda C# programlama dilinin  teorik yani sözel kısmının %80 bitirmiş olacağız. Önceki derslerimizde  programlama dilini, kodlamanın hiyererşik bir düzen içirisnde olması gerektiğini ve nesnelerin yapı ve özelliklerini öğrendik. Bu dersimizde de değişken ve operatörlerden bahsedeceğiz. Değişken Nedir ? Bilgi depolamak için bellekte ayrılan hafıza bölgesine değişen denir.Yani program içerisnde bir...

 • NTP C# Dersi 2: Nesneler ve Metotların Yapısı

  Merhaba arkadaşlar, bu derste NTP C# Dersi 0’da dediğim gibi öncelikle nesne nedir onu öğreneceğiz. Bu derste de ağırlık teori olacak.   Using Görüldüğü üzere programımız da “Console” ve “Convert” gibi classların barındırdığı “ReadLine”, “WriteLine” ve “ToInt16”gibi metotları kullandık. Bu metotları kullanabilmemiz için öncelikle bu metotları barındıran kütüphaneleri projemize çağırmamız gerekiyordu. Bu çağırma işini...

 • NTP C# Dersi 1: Kodlama Yapısı ve Hiyerarşi

  Merhaba arkadaşlar. Aslında bu ikinci dersimiz. Ben birinci dersimde C# ile ilgili ön bilgileri vermiştim. O yüzden bu dersimize ufak bir program yazmakla başlayacağız. Arkadaşlar programlama derslerinde kodlamaya ekrana “Merhaba Dünya” yazan programı yazmakla başlamak bir gelenek haline gelmiştir. Biz de geleneği bozmayacağız ve dersimize ekrana “Merhaba Dünya” yazan programı yazmakla başlayacağız. Bu arada...

 • NTP C# Dersi 0: Programlama Dili Nedir ?

  Merhaba arkadaşlar ben Muhammet Aygün, C# programlama dili ile ilgili bilgilerimi sizinle paylaşmak ve bununla alakalı bir yazı dizisi hazırlamak istiyorum. Meslek liselerinde nesne tabanlı programlama derslerinde dersi anlatmada bazı yanlışlıkların olduğunu düşünüyorum. Herkes A konusundan derse başlıyorsa, biz Z konusundan derse başlangıç yapacağız. Yani konuları daha faydalı olduğunu düşündüğüm bir sıralama ile öğrenmeye,...