"ekoloji" etiketindeki tüm yazılar

  • Fiziksel Bilimler

    Nükleer Fizik : Atom çekirdeğinin yapı ve özellikleriyle uğraşır. Kimya : Maddenin iç değişikliklerini inceler. Fizik bilimi ile ortak çalışır. Atom Fiziği : Atomun yapısını ve özellikleri ile uğraşır. Astronomi : Gök cisimlerinin Evren’deki yer ve hareketlerini inceler. Astrofizik :  Gök cisimlerinin fiziksel yapısını inceler. Biyoloji : Biyoloji, canlı varlıklarla ilgili bütün bilgileri kucaklayan geniş bir bilimdir. Biyolojiyi incelediği...