"indeterministler" etiketindeki tüm yazılar

  • Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları

    Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları   İyi : Ahlakça istenilir olandır. Kötü : İnsanın yapmaması gereken şeylerdir. Erdem(Fazilet) : İradenin ahlâki iyiye yönelmesidir. Sorumluluk : Bireyin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesidir.(Özgür iradeyle yapılır.) Vicdan  : Bireyin kedi eylem ve tutumunu değerlendirme gücüdür. Kaynağı konusunda iki farklı görüş vardır. Birincisi vicdan gelişim ürünüdür. Yani insan kendi vicdanını...