"tıp tarihi" etiketindeki tüm yazılar

  • Mezopotamya’da Tıp Tarihi

    Mezopotamya denilince kuşkusuz akla Sümer, Babil ve Asur gelir. Bu bölge kültürü, tarih ve arkeolojisi üzerine birçok bilgiye sahip olmamıza karşılık, tıp alanında aynı kaynak zenginliğine sahip değiliz. Örneğin Babil’in tıbbı konusundaki sınırlı bilgiler Asur Kralı Asurbanipal, arşivinde bulunan (M.Ö. 688-626) bazı belgelerden gelmektedir. Sarayın Akadlı yazmanları büyük bir olasılıkla bilgileri eski Babil ve...

  • Antik Mısırda Tıp Tarihi

    Mısır’da adını bildiğimiz ilk büyük hekim İmhotep’tir. M.Ö. 3000 yıllarının sonunda yaşamış olan bu kişi Firevun Zoser’in veziri, fizikçi, mimar ve astronomdu. Sakkara’da ki basamaklı piramidin mimarıdır. Daha sonra tanrılaştırılmış ve tıbbın tanrısı sayılmıştır. Mısır tıbbında bir başka önemli isim, yine 6. sülale çağındandır (M.Ö. 2600). İris adlı bu kişinin mezar yazıtından, firevunun başhekimi,...

  • Eski Çağda Tıp

    Antik Çağ Tıp Tarihi Her kültürde tıp erken gelişmiştir denilebilir. İnsanoğlu pek çok konuda olduğu gibi sağlık konusunda da gözleyerek, deneyerek, kuşaktan kuşağa aktararak bilgileri biriktirdi. Sihir, büyü gibi bilim dışı alanlardan deney, gözlem, sonuç çıkarma yoluyla bilim alanlarına birikimini taşıyarak tıp biliminin temel bilgilerini, insan tanıma yöntemlerini geliştirdi. Kuşkusuz tüm bu eylem sırasında...