Türk Edebiyatında 1980 Sonrası Şiir

Türk Edebiyatından 1980 sonrası edebiyat dönemi özellikleri • İkinci yeni sonrasında 1980’e kadar şiiri toplumcu bir bakışla kavrayan şairlerin anlayışı 1980 darbesiyle yerini özellikle 1970’lerin toplumculuğu önleyen şiirine karşı duran 1980 kuşağı şairlerine bırakmıştır.
 • 1980 sonrası şairleri şiirde geleneksel birikimin önemini vurgulamışlar ve halk, divan, ikinci yeni saf şiir gibi ayrımlara girmeden en eski örneklerden en yenilerine kadar Türk şiirlerinin şairlerini dikkatle okumayı savunmuşlardır.
 • 1980 sonrası şairlerini birleştiren en önemli ilke şairler Türk ve Dünya şiirinin binlerce yıllık kazanımlarına şiire saygı penceresinden bakmalarıdır.
 • Birbirinden farklı dünya ve şiir görüşleri olan şairler aynı dergilerde ürünler yayımlamışlar ve birlikte dergiler çıkarmışlardır.
 • 1980 sonrası şiiri için ortak bir şiir anlatışından çok grupların ve kişilerin ayrı ayrı şiir anlayışlarından söz edilebilir.
 • Bireyci, toplumcu, imgeci, anlatımcı, modernist ve gelenekçi diyeceğimiz farklı anlayışlara uygun örnekler veren şairler bu dönemde ürünler vermişlerdir.
 • Yazko Edebiyat, Üç Çiçek, Şiiratı, Sonbahar gibi dergiler bu dönemde etkilidir.
 • İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde olduğu gibi ideolojiyi şiirlerinde öncelikli görmemişlerdir.
 • İmgeler bakımından  Türk kültür tarihinin konularına ve kavramlarına göndermelere yer vermişlerdir.
 • Düz yazıya yaklaşan bir üslupla anlatmaya imkan veren temaları da şiirlerinde işlemişlerdir.
 • İmge anlayışlarında uzak çağrışımlara önem vermeleri bakımından ikinci yeniyle yakınlıkları vardır.

 
Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>