Atom Nedir ? | Yazan Gençlik

Atom Nedir ?

Bir maddenin bir durumundan öbürüne geçişini sağlayan dönüşümlere veya maddenin içinde bulunduğu kışulların değişmesine OLAY adı verilir.

Bu olaylardan bazıları, maddenin özelliklerini ve bu özelliklerin sebebi olan iç yapılışını değiştirmez. Yalnız maddenin dış biçimini değiştirir. Suyun buz olması gibi. Bu olaylara FİZİKSEL OLAYLAR denir.

Bir başka biçim değiştirme olayında madde, özellikleriyle birlikte bu özelliklerin sebebi olan iç yapılışını da değiştirir. Bu çeşit olaylara da KİMYASAL OLAYLAR denir.

Fiziğin atomla uğraşan ve atomla ilgili bütün olayları  ( bu olaylar KİMYASAL DA OLABİLİR )inceleyen bölümünne ATOM FİZİĞİ adı verilir.

ATOM NEDİR ?

Atom, bir maddenin özelliğini kaybetmeden bölünebileceği en küçük bir parçasıdır.  Son derece küçük olan  bu tanecikler, gözle görülemezler. En güçlü mikroskoplar bile bu atomlarıgörmemize yetmez. Biz atomların varlığını ancak bir takım özel yöntemlerle incelediğimiz zaman farkederiz.

Atomları bir doğru boyunca birbiri yanısıra dizmek mümkün olsaydı 10 milyon atom bir milimetre içine sığdırılabilirdir. Atom yunanca bölünemeyen anlamını taşıyan atomos kelimesinden gelmektedir. Eskiler atomo maddenin en küçük parçacıüı olduğunu ve bölünemeyeceğini sanırlardı. Ama bu sanı doğru değildi. Çünkü atom da kendisinden küçük birçok parçacıklardan meydana gelmiştir. Atom, parçacıklara ayrılabilir. Bu parçalanma, onun getirdiği maddenin yapısını da değiştirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir