Basım Tekniği | Yazan Gençlik

Basım Tekniği

Beş yüz yıldan beri basılı şeyler insan hayatında önemli bir yer tutar. Başlangıçta bunlar yalnız kitapları kapsıyordu, ama sonraları  tekniğin gelişmesi, bilimin türlü dallara ayrılması ve günlük işlerin artması sonucu değişik alanlarda kullanılmaya başlandı. Gazeteleri, dergileri, afişleri,  katalogları, takvimleri, banka formüllerini, pulları, kartpostalları, resmi kâğıtları, prospektüsleri örnek olarak gösterebiliriz. Burada duralım. Çünkü basılı şeylerin hepsini sıralamaya kalkarsak ne bu site, nede benim ellerimin gücü kâfi gelir. Ama Yazan gençlik farkıyla bunlardan bahsedelim.

Bizler bugün öğrenmek istediğimiz hemen her şeyi ders kitaplarımızda ve bilim kitaplarında buluruz. Ya da internet bütün bilgiye sahip… Gazeteler,  Dünya olaylarını yansıtıp görüş alanımızı genişletir. Kataloglar ve uygulama kitapları, bize eşya ve makinelerin kullanılmasını öğretir. İşte bunlar gibi sayısız yayın, bize çalışmalarımızda ve öbür ülkelerin insanlarıyla ilgilerimizde yardımcı olurlar.

Matbaacılık  Nedir ?

Matbaacılık, kitap, gazete, resim ve harita gibi şeyleri kâğıda basma sanatı ve bilgisidir.

Bugün çok gelişmiş olan basım tekniğini birlikte inceleyelim.

Basım Sözünün Anlamı Nedir?

Türkçe’mizde, Basım sözü yerine çok yanlış olarak baskı kelimesi kullanılmaktadır. Baskı Makinesi gibi… Gerçekte, her iki deyimin de ayrı ayrı anlamları vardır.

Basım, elle veya bir makineyle kâğıt, kumaş ve maden yaprakları üzerine kalıp biçimindeki harfler, şekiller  ve klişelerle yazı, resim, süsleme şekilleri vb. basmak işidir.

Baskı ise her basma işinin tekrarına ya da renkli resim, şekil ve yazılar için her renge ait klişe ve kalıpla ayrı ayrı basım yapılmasına denir. Baskı sözünün ilk anlamına  Bu formadan 10,000 baskı yapılmıştır.  İkinci anlamına da Bu renkli resim üç baskılıdır.

Matbaacılık Çalışmaları

Bugün yeryüzünde, en azı 5000 baskı olmak üzere yılda 200.000 kitap yayınlanır. Bunun toplamı, 1 milyar cilt eder. Bu rakamın gerçeklik derecesi tartışılabilir. Çünkü birçok ülkelerdeki yayınlar üzerinde yeterli bilgi edinmek mümkün değildir. Matbaacılıkta rekor şüphe yok ki gazete basımı yapan basım evlerindedir. Bütün Dünya’da aşağı yukarı 13,000 günlük gazete vardır. Eğer, haftalık, on beş günlük, aylık ve belirli süreler içinde çıkanları da göz önüne alacak olursak günde 224 milyon nüsha gazete basıldığını söyleyebiliriz. Bu rakamlar, bize korkunç sayıda  ve çok değişik biçimler gösteren bir basılı  kâğıt yığınının her gün Dünya’nın dört köşesinde basıldığı anlatır.

Kitap — Kitap, gerçekten matbaacılığın kralıdır. Çünkü o insanı insan yapan bir eserdir. Kitap, eğitiminin temelidir ve temeli olarak kalacaktır. Kitabın değişik birçok biçimleri vardır. Bunları ileride göreceğiz.

Gazete — Günlük gazeteler çoğunlukla olmakla beraber haftalık ve on beş günlük olanları da vardır.

Dergi — Bugün Dünya’da değişik konular üzerine yayınlanan on binlerce dergi vardır. Bu dergilerin çoğu haftalık olarak yayınlanır. Bunların dışında içlerinde çeşitli konuları toplayan ama belirli bir kitleye hitap eden haftalık dergiler de vardır. Herhangi bir bilim dalı ya da teknikle ilgili dergiler daha çok aylık,  iki aylık, üç aylık ve yıllık olarak yayınlanır. Çok yaygın çeşitleri meydana getiren bütün bunlardan başka basımı yapılan daha binlerce küçük eser vardır. Bültenler, kılavuzlar, albümler, kataloglar gibi. Resim ve haritalar da çok sayıda basılır: Coğrafya haritaları, şehir planları, ünlü ressamların tablolarının röprodüksiyonları, kartpostallar, afişler gibi. Şurasını da unutmamak  gerekir ki yalnız kâğıt üzerine basım yapılmaz. Kumaş, teneke, yumuşak maden alaşımları ve plastik maddeler üzerine de basım yapılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir