Beynin Yapısı ve İşleyişi | Yazan Gençlik

Beynin Yapısı ve İşleyişi

Çağdaş psikolojide olayların temelinde sinir sistemi yapılarının ve onların etkinliğinin yattığı kabul edilmektedir. Daha sonra ise psikofizik tepkiler yani biliş ve beyin ilişkisi yer almaktadır. İnsan beynini inceleyecek olursak 3 temel bölüme ayırabiliriz. Bunlar;

1) Arka Beyin

2) Orta Beyin

3) Ön Beyin

1) Arka Beyin : Üç kısımdan oluşur. Medulla, Serebellum, Pons.

Medulla : Omuriliğin beyinle bağlantı yaptığı, yerdeki şişkinliğe verilen addır. Bu şişkin kısım otonom  sinir sisteminin yani kalbin atışını nefes almayı, kan basıncını denetleyen nöronları içerdiği gibi omuriliğin çevresinde öbeklenen sinir hücrelerinin uçlarının beyne girdiği noktayı oluşturur.

Serebellum : Beynin evrimleşmesinde ilk adımdan birini oluşturur. Omuriliğin beyinle birleştiği yerde birbiri üzerine katlanmış, kırışmış ufak bir yapıdır. Görevi kas hareketlerimizi koordine ederek hareketlerimizi düzgün ve akıcı bir hale getirmektir. İnsanların beyinciklerinde bozukluklar olursa ayakta durmakta güçlük çeker veya duramaz.

Pons : Beyinciğin iki lobu arasında bağlantıyı sağlar.

2) Orta Beyin : Ön beyni ve arka beyni orta beyin birleştirir. Orta beyin nispeten küçük bir yapıya sahiptir. Orta beyinde işitme ve görme ile ilgili işlem gören nöronlar bağlantıyı sağlar. Bu bölüm aydınlığa ve ışık kaynağına yönelmemizi sağlar.

3) Ön Beyin : Talamus, Hipotalamus, Limpik Sistem, Serebrum ve beyin kabuğu olmak üzere 5 bölümden oluşur. Sinir sisteminin diğer kısımları gibi ön beyinde simetrik bir yapıya sahiptir. İnsanlar gövde ağırlıklarına oranla en büyük beyne sahiptirler.

Talamus : Duyu organlarından gelen nöronların beyin kabuğuyla olan ilişksiini sağlar.

Hipotalamus : Büyüklüğü küçük bir kesme şeker kadar olmasına rağmen gördüğü işlevler son derece önemlidir. Heyecanların, arzuların, cinsel davranış, yeme ve içme bu merkezden denetlenir. Örneğin hipotalamusu zedelenen bir farenin sürekli yiyerek şişmanlaması yada bir başka farenin aç olmasına rağmen elindeki yiyecekleri yememesine de neden olabilir. Hipotalamu insanda vücut sıcaklığının normal tutulmasını, saldırganlık duygusunu, uyanık olma ve uyku davranışlarını, iç salgı bezlerinin çalışmasını sağlar.

Limpik Sistem :  Beyin sapının yukarı kısmıyla ön beyin arasındaki nöron ağlarından oluşur. Heyecan yaşantısı, saldırma ve kaçma davranışlarıyla ilişkisi vardır. Limpik sistemde tahribat olan hastalar eğer dikkatleri hafif dağılırsa daha sonra ne yapacaklarını hatırlayamazlar.

Selebrum ve Beyin Kabuğu :  İnsanda en gelişmiş beyin yapısıdır. Beynin üstünü tümden örter. Selebrumu örtengirintili çıkıntılı yüzeye  beyin kabuğu denir. Bu sayede beyinde derin girintiler, katlanmalar ve vadiler oluşturan bir kabuktur. Eğer beyin kabuğunda bu girintiler, çıkıntılar, katlanmalar olmasaydı büyük bir beynin ufak bir hacime sığması sağlanamazdı. Beyin kabuğunda bedendeki belli başlı duygusal ve hareketsel alanları içeren kısımlar yer alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir