Bilgi ve Düşünce Kontrolü | Yazan Gençlik

Bilgi ve Düşünce Kontrolü

Cemaat, tarikat, ideolojik parti… Adı ne olursa olsun, bireyi kontrol altına alıp onu kişisel egoların tatmini için kullanan lider, beyin ve davranış kontrolünden sonra bireyin bilgi ve haber edinme kaynak ve standartlarını da belirler. Buradaki amaç, kişinin tüm varlığının yanı sıra gelecek ve düşleri ile bile ipotek altına alıp kültün çıkarına sunmaktır.

Bilgi kontrolündeki diğer amaçlarından biri de bilgi akışını ve şahsın bilgiyi işleyişini kontrol ederek, kişinin grup faaliyetleri hakkında olumsuz yorum yapmasını engellemektir. Bilgi kontrolü, birey külte dahil olduktan itibaren, lişiye yanlış bilgi verip ikna ederek başlar. Girdikleri andan itibaren, kişiye yanlış bilgi verip ikna ederek başlar. Girdikleri andan itibaran aldatma süreci çok yoğun işlemeye başlar. İnsanlar külte katılmazlar, kült onları seçer.

Grup dışındaki bilgi kaynaklarına erişimi en aza indiregeme veya caydırma, grubun kitapları dışındaki kitaplar, makaleler, gazeteler, dergiler, TV, radyo yasaklanabilir ya da sınırlı hale getirilebilir.

Ayrılan eski üyelerle görüşmek kesinlikle yasaktır. Biz ve onlar görüşü hakimdir. İçerisine ve dışarıya ait bilgiler vardır. Farklı hiyerarşik eviyedeki insanlar farklı bilgiler alırlar. Lider kimin neyi bilmesine karar verir. Diğer üyeler ile ilgili casusluk yapmak teşvik edilir. “Şahit” ya da “buddy” sistemi ile çift yapıp gözlemek ve kontrol etmek.Grup tarafından üretilen bilgi ve propagandanın ileri derecede kullanılması, Gazeteler, deeergiler, günlükler, ses kasetleri, video kasetleri.

Yıkıcı zihin kontrolünün ancak bu dört bileşenin genel etkisi, bir lidere veya bir amaca bağımlılığa yol açması halinde var olduğundan söz edilebilir. Listedeki her bir maddenin mevcut olması gerekmez. zihni kontrol altında grup üyeleri mevcut olması gerekmez. Zihni kontrol altında grup üyeleri kendi dairelerinde yaşayabilirler, sabah 9 dan akşam 5’e kadar bir işte çalışabilirler, evli ve çocuklu olabilirler ve bütün bunlara rağmen kendileri için düşünemeyip bağımsız hareket edemeyebilirler. Lider, müridin duygularının limitlerini yönetme ve daraltır, eğer herhangi bir problem olursa, asla liderin veya grubun değil de kendi hatasından ötürü olduğunu hissetmesini sağlarlar, suçluluk duygusunu aşırı derecede kullanırlar. Kişi potansiyelini tam olarak kullanmamasından, ailesi, geçmişi, yakınları, düşüncelerini, duyguları, hareketleri veya geçmişteki suçları devamlı karşısına yapmış olduğu büyük suçlar olarak çıkarılır. Kült yapılarında korku devamlı kullanılır. Dış dünya korkusu, düşman korkusu, grup tarafından dışlanma korkusu. Tüm bu korkular verilirken sıç sayılmayacak konular bile büyük günah geri toplum önünde itiraf ettirilir. Fobi telkini çok yoğundur grubu terketmeye veya liderin otoritesini sorgulamaya bile duyulan irrasyonel korkuların programlanması Zihni kontrol altında bir insan, grup dışında pozitif ve dolu bir geleceği gözünde canlandıramaz. GRup “dışında” mutluluk veya tatmin yoktur. Ayrılırsanız korkunç şeyler olur, “dışarıdaki hayat tek başınıza sizi yutar”,”şeytanın esiri olunur”,”kötü yola düşülür”; “iyileşmeyen hastalıklar olur”, “kazalar”, “intihar”, “delilik”, vs. Ayrılmak için asla mantıklı bir sebep yoktur.

Buraya kadar kabataslak ele alınan birebir ilişkiler sonucu yapılan beyin kontrol örnekleri idi. günümüzde birebir beyin kontrolü daha çok illegal faaliyetler yürüten veya kayıt dışı ekonomik ve sosyal yapı kurmak isteyenlerin uyguladığı yöntemlerin ana hatlarını örnekleriyle verdik.

KAYNAK: İstihbarat Servislerinde Beyin Yıkama Operasyonları Sayfa 13

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir