Bilim Nedir? Bilim ve Sanat Arasındaki Fark | Yazan Gençlik

Bilim Nedir ?

Bilim Nedir ve Bilim Sanat Arasındaki Fark

Bilim veya ilim insanların merak ve amaç besleyen olgu olarak günümüze kadar alt dallarıyla gelmiştir. İnsanların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmasına, var olmayan olguları bulmasına ve yeni şeylere ön ayak olmasına bilim adı verilmiştir. Bilim, sanat tarafından temelleri atılmış olup her kademede, her seviyede sanatla geliştirilmiştir. Bilimi sanattan ayıran fark ise sanat kişiden kişiye değişiklik gösterirken bilim kesin sonuç taşır.

Bilimin temelinde deney ve gözlem yatmaktadır. Bazı bilim insanlarına göre bilim:

  • Her türlü düzenden yoksun duyu verileri ile düzenli düşünceler arasında uygunluk sağlama çabasıdır.
  • Gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla dünyaya ilişkin olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır.

Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük’te “bilim”i şöyle tanımlamaktadır:

  • “Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.”

İnsanoğlunun sürekli yaşadığı çevreyi daha yaşanılabilir hale getirme çabası bilimin gelişmesine muhakkak fayda sağlamıştır. İnsaoğlu yaşadığı çevreye duyduğu merak arttıkça olağan gibi görünen şeylerin nedenini aramaya başlamıştır. Bu da dünyanın pek olağan olmamasını ve gizemlerle dolu bir yer olmasını ortaya çıkarmış ve bunları çözümlemek gerçeğini doğurmuştur. Geleneksel bilim sadece anlamaya ve çözmeye gereksinim hissetse de, ileri safhalara bölünen bilim türleri sadece çözmeyi değil çözümden öte ilerlemeyi de kapsar.Geçmişe bakıldığında en önemli sayılan bilim dallarından bazıları matematik, geometri, gök bilimi ve tıptır. Çok çeşitli matematiksel çözümleme sistemlerinin geliştirildiği ilk zamanlardan bu yana hala yeni formüller, sistemler, kuramlar geliştirilmektedir ki bu da bilimin sürekliliğine bir örnektir.

Bilim ve Sanat Arasındaki Fark Nedir?

Bilim kişiden kişiye değişim göstermez. Bilimi sanattan ayıran en önemli nokta budur. Benim beğendiğim bir şiiri sizin beğenmemeniz doğaldır, çünkü şiir bir sanattır. Ancak bilimde söz konusu değildir. Çünkü bilim herkes tarafından kabul edilmiş kurallar içerir. Dünya’da yer çekimi vardır ve bu çekim kuvveti bizi yerde tutuyor gerçeğine karşıt bir görüş sunabilir misiniz? Bilim ile sanatın arasındaki fark budur. Bilim deney ve gözleme dayanır.

Bilimin Tanımı : Evrenin yada olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan, bunu düzenli bilgi haline dönüştüren çalışmalar bütünüdür.

2 yorum yapılmış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir