Bilimlerde Sınıflandırma | Yazan Gençlik

Bilimlerde Sınıflandırma

Her bilim kolu, ilgilendiği konuların genelliği içinde yayılarak özellik tiplerine doğru dallanır. Son yüzyıl içinde bazı bilimlerin küçük parçaları kabul edilen bölümlerden yeni yeni bilim dalları meydana geldi. Ama bütün bu dallar birbirlerinden kesin  çizgilerle ayrılmış değildir. Birçok durumda aradaki sınır ortadan kalkar: Atom Fiziği  fiziksel bilimlere bağlı olduğu kadar kimya ile de yakından ilgilidir. Bundan başka bir bilim alanında kullanılan yöntem ve elde edilen sonuçlar çok defa diğer bir alanda da uygulanır. Gerek fizik, gerek kimya her ikisi de fizyoloji için çok önemli birer yardımcı bilimdir.

Bilimlerin açık ve geniş bir sınıflandırılması, bilim adamının görevi olmaktan çok, felsefeyi ilgilendiren bir konudur.

Filozoflar, çok eski çağlardan beri bilimleri sınıflandırmakla uğraşmışlardır. Buna etraflı bir şekilde yapabilmek, güç olduktan başka geçici bir şeydir de… Çünkü  her ân  yeni yeni bilim alanları ortaya çıkmakta, ilgili oldukları bilim kollarını yeni yeni dallara ayırmaktadır.

Bununla birlikte birçok bilim kolu arasında oldukça kesin ayırımlar yapılabilir.  Temel bilgiler alanına sokulabilecek bilimlere örnek olarak mantık ile matematik i gösterebiliriz. Gerçek bilimler olarak adlandırılan Doğa Bilimleri ise etrafımızı çeviren dış Dünya ile ilgilenmektedir. Toplumsal  bilimlerin ise insan ve onun kurduğu düzenlerle uğraştığını  görüyoruz. Ayrıca, bundan kısa bir süre önceye kadar pek büyük bir bilimsel karakter taşımayan inceleme konuları bugün başlı başına birer bilim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir yandan insanın her şeyi öğrenme merakı, bir yandan modern yaşama tarzımızın doğurduğu ihtiyaçlar, yeni  yeni bilim dalları yaratmaktadır. Derhal bu taze araştırma alanlarına atılan bilginler, vardıkları sonuçlar, elde ettikleri başarılarla bilgi dünyamızın ufuklarını genişletmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir