Bobinin Endüktansı | Yazan Gençlik

Bobinin Endüktansı

Bobinler

Bobinler iletken tellerin yan yana veya üst üste sarılmasıyla elde edilen devre elemanlarıdır. Bobinlerin elektrik akımının değişimine karşı gösterdikleri tepkiye endüktans denir.

Endüktans, L harfi ile sembolize edilir ve birimi Henry (H) dir.  Uygulamada daha çok endüktans biriminin alt katları olan Mikro Henry ve Mili Henry kullanılır.

1 Henry = 1000 Mili Henry = 1000 000 Mikro Henry dir.

Bir bobinin endüktif reaktansını (Xl) bulabilmek için endüktans değeri bilinmelidir.

Bobinler DC ile beslenen bir devrede çalışırken akıma sadece Omik Direnç gösterirler.

Alternatif Akım sinyalinin frekansı yükseldikçe oluşan manyetik alanın değişim hızı da artacağından bobinin akıma gösterdiği direnç de yükselir. Bu nedenle bobinler, dirençleri frekansla birlikte yükselen eleman olarak nitelendirilebilir. Bobinler sarıldığı, kısma karkas, madren yada  makara iletkenin karkas üzerinden bir tur yapmasına ise sipir, tur yada sarım adı verilir.

Endüktansı Etkileyen Faktörler

– Sarım Sayısı

– Nüvelin Cinsi

– Sarımlar Arası Aralık

– Tel Kesiti

– Bobinin Biçimi

– Sargı kat sayısı

– Bobinin Çapı

– Sargı Tipi

– Uygulanan Ac gerilimin frekansı

Endüktif  Reaktans

Xl = 2. (pi).f.L formülü ile hesaplanır.

Xl = Endüktif Reaktans

f = Frekans ( H)

L = Endüktanstır (Henry)

pi = Pi Sayısıyıdır, 3,14 e eşittir.

Endüktans Değerinin Ölçülmesi

Endüktans değeri de aynen direnç değerinde olduğu gibi kesinlikle enerji altında olmadan Lcrmetre veya endüktans ölçme özelliğine sahip avometreler ile yapılabilmektedir.

Lcrmetre ile Endüktans Değeri Ölçme

Lcrmetre ile endüktans ölçülürken ölçülecek endüktans değerine uygun kademe seçilir, eğer endüktans değeri için seçilen kademe küçük ise değer ekranında ” 1 “, kademe büyük ise “0” değeri okunur.

Yazangenclik.com

Kürşad Altan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir