Cerrahinin Kısa Tarihi | Yazan Gençlik

Cerrahinin Kısa Tarihi

Cerrahi, tıp bilimi ile birlikte doğmasına rağmen ancak anatomi, fizyoloji ve patoloji ile ilgili bilgilerin artmasına paralel bir gelişme gösterebilmiştir. Cerrahinin ilk yıllarına dönecek olursak milattan önce 3,500 de eski mısırda oldukça önemli ameliyatların yapıldığını görürüz. Gerçekten de cerrahi tarihinin ilk belgeleri olan papirüslerinden eski Mısırlıların kafatası, yüz, boyun ve omurgadaki kemik ezilmelerine müdahale ettiklerini öğreniyoruz. Hekimliğin babası Hipokrat(M.Ö. 460-377)’ın ilk büyük cerrah ve doktor olduğu bir gerçektir. Hipokrat apselerin nasıl temizlenebileceğini akciğerlerde meydana gelen iltihapların özel bir ameliyatla nasıl dışarı akıtılacağını göstermiştir.

M.S. 2. Yüzyılda Galien’in anatomi ve fizyoloji üzerinde çalışmaları da cerrahinin gelişmesinde yararlı olmuştur.

Eski Türk’ler teşkilatçı oldukları kadar cenkçi bir ulusda oldukları için ordularında yara saranların bulunması pek tabiiydi. Uygur Türklerinden kalma belve kanamaları önlemek için gerekli ilaçların tarihlerini buluyoruz. Türk’ler Müslümanlığı kabul ettikten sonra bu uygarlığın cerrahi bilgilerini de benimsemişlerdir. Bu cerrahların başında Buharalı büyük bilgin, hekim ve filozof İbni Sina (980 – 1037) gelir. İbni Sina El Kanun Fit-Tıb adlı eserinde cerrahi müdahalelerin nasıl yapılması gerektiğini en ince noktalarına kadar anlatmış, anatomi, genel patoloji ve fizyoloji üzerindeki incelemelerini açıklamıştır. Gene bu eserinde, cerrahi müdahalelerde ıstırabı önleyebilmek amacıyla hastayı uyuşturma veya uyutmak için afyon, banotu, sarı sabır gibi uyuşturucularla şarap verilmesi tavsiye etmiştir.

Selçuk Türklerinde ise tıbba verilen önem cerrahiyi de kapsar. Türkiye’mizde, Fatih çağı hekim ve cerrahlarından Altunizade ile öğrencisi Cerrah Ahi Çelebi (1436 – 1523)  anılmaya değer. Gene bu yüzyıllarda hekimbaşı  ve cerrah Giritli  Nuh Çelebi, hekimbaşı büyük Hayrullah Efendi ve İsmail Paşa gibi değerli cerrahlar yetiştirmiştir.

Ülkemizde operatör unvanını ilk defa kullanan Prof. Cemil Topuzlu (1668 – 1958)’dur.  Gerçek anlamda ilk ameliyathaneyi de bu ünlü Türk doktoru kurmuştur.

Bugün Türkiye’de açık kalp, beyin ve akciğer ameliyatları gibi önemli cerrahi müdahaleler büyük bir başarıyla yapılmaktadır.  Artık cerrahi Genel Cerrahi durumundan  çıkmış, Göğüs Cerrahisi, Beyin Cerrahisi gibi dallara ayrılmış ve böylece ilerleme imkânları artmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir