Destanların Oluşumu | Yazan Gençlik

Destanların Oluşumu

Destanlar bir milletin başından geçen önemli olayları, toplumsal sorunları, doğal afetleri ve bunlarda kahramanlık gösterenleri yiğitlik ve olağanüstülük temelinde uzun manzum eserlerdir.

Doğal Destanların Oluşum Safhaları

a) Oluşum Safhası

Çok eski çağlarda destanda anlatılacak olayların meydana gelmesi yaşanmasıdır.

b) Yayılma Safhası

Bu olayları kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır.

c) Derlenme Safhası

O toplumda yetişmiş bir halk ozanı tarafından halkın dilinde efsaneleşmiş olayları derleyip şiir biçiminde yazmasıdır.

Türk Destan Türleri

İslamiyet’in Kabülünden Önceki Türk Destanları

Yaradılış Destanı Ergenekon Destanı
Alp Er Tunga Destanı Türeyiş Destanı
Şu Destanı Göç Destanı
Oğuz Kağan Destanı
Bozkurt Destanı

İslamiyet’in Kabülünden Sonraki Türk Destanları

Saltuk Buğra Han Destanı Manas Destanı
Cengiz Nâme Timur Destanı
Seyyid Battal Gazi Destanı Danışmend Gazi Destanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir