Divan Şiirinin Genel Özellikleri | Yazan Gençlik

Divan Şiirinin Genel Özellikleri

1- Klasik edebiyatta şekil kesin kurallara bağlanmış buna da oldukça önem verilmiştir.

2- Bütün klasik şairler aruz ölçüsünü kullanmıştır.

3- Özellikle Tam ve Zengin kafiye kullanışmıştır.

4- Nazım birimi beyit kullanlmıştır. Şairler bütün düşünce ve hayalleini bu iki mısrada anlatmaya çalışmışlardır. Bu durum bir divan şiirinin her beyitinde farklı bir kanunun işlenmesini mümkün kılmıştır. Yani parça güzelliği ön plana çıkmıştır.

5- Divan şiirinde murabla, muhammes gibi bent bütünlüğüne dayalı nazım şekillerini kullanılmıştır.

6- Arap ve İran edebiyatının ortak nazım şekilleri kullanılmıştır. Bunlar Gazel, Kaside, Mesnevi.

7- Klasik edebiyatta düşünce ve hayaller bir takım kalıplaşmış Mazmun, belli kavramları anlatan onu düşündürüğ çağrıştıran klişeleşmiş sözcüktür.

8- Divan şiirinde sanat yapabilmek amacıyla süslü anlatım söz sanatlarına sıkça başvurulmuştur.

1 yorum yapılmış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir