Edebi Metinler | Yazan Gençlik

Edebi Metinler

Metinlerden bir kısmı öğretmek, bir kısmı da sanatsal zevk uyandırmak için yazılır. Edebi metin gerçek dünyadan esinlenerek oluşturulmuş sanatsal bir dünyadan yani kurmacadan izler taşır. Çünkü bu metinde sözcükler ilk anlamlarından uzaklaşarak yan ve mecaz anlamda kullanılır. İnsan dışındaki varlıklara insani özellikler verilir, sözcüklerin çağrışım güçlerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Böyle olduğu için her edebi metin, herkeste farklı çağrışımlar uyandırabilir.

Hatta aynı metinde farklı yaşlarda okuyan kişi o metinden ayrı ayrı tatlar alır. Okuyucunun hayal dünyasında metni oluşturan sözcükler yeni anlam kazanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir