Liseler İçin Osmanlı Tarihi | Yazan Gençlik

Liseler İçin Osmanlı Tarihi – 9

KARDEŞLER ARASI TAHT KAVGALARI a) Ankara Savaşı Sonrası Ankara Savaşı’nda Osmanlı ordusu yenilmiş, Anadolu beyleri eski topraklarına sahip olmuşlar we Osmanlı şehzadeleri arasında saltanat mücadelesi.başlamıştı. …

Liseler İçin Osmanlı Tarihi – 8

Ankara Savaşı’nın Sebepleri 1370 yılında Belh şehrinde hükümdar ilân edilen Timur, kısa zamanda İran, Kaf­kasya, Irak ve Azerbaycan’ı olarak, Osmanlı Devleti’nin sınırlarına iyice yaklaşmıştı. Yıldırım …

Liseler İçin Osmanlı Tarihi – 7

ANADOLU’DA SİYASÎ BİRLİĞİN KURULMASI 1. Murat Döneminde Anadolu’daki Faaliyetler I. Murat, hükümdar olduktan sonra ilk seferini Ankara üzerine yaptı. 1354 yılın­da Süleyman Paşa tarafından alınan …

Liseler İçin Osmanlı Tarihi – 6

Yıldırım Bayezid Döneminin Siyasi Olayları I. Murat’ın Kosova’da şehit olması üzerine, devlet adamlarının ittifakıyla, yerine, büyük oğlu Bayezid geçti (1389). Bayezid, daha şehzadeliği sırasında, babasının …

Liseler İçin Osmanlı Tarihi – 5

Balkanlarda Fetihler I. Murat Döneminin Siyasî Olayları Süleyman Paşa’nın ve ardından Orhan Bey in ölümü, Rumeli’deki Türk ilerleyişi­nin durmasına neden olmuştu. Bu durumdan yararlanan Bizanslılar, …

Liseler İçin Osmanlı Tarihi – 4

Orhan Bey Döneminin Siyasî Olayları Orhan Bey , 1320 yılında babasına vekâleten beyliğin yönetimini ele almıştı. 1321 ‘de Mudanya gibi önemli bir iskeleyi ele geçirmekle, …

Liseler İçin Osmanlı Tarihi – 3

Osman Bey Döneminin Siyasî Olayları Ertuğrul Bey’in ölümünden sonra, yerine oğlu Osman Bey (bk. Resim: 2) geçti. 1291 yılına kadar Çobanoğullarına bağlı kalan Osman Bey, …

Liseler İçin Osmanlı Tarihi – 2

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Kayı Boyunun Anadolu’ya Gelişi Kayı boyu, Oğuzların Günhan koluna mensuptur. Kayı boyu, 1071 Malazgirt Sa- vaşı’ndan sonra, diğer Oğuz boylarıyla birlikte Anadolu’ya …

Liseler İçin Osmanlı Tarihi – 1

XIV. YÜZYIL BAŞINDA YAKIN DOĞU V Akdeniz’in doğu kıyısındaki ülkelerle (Suriye, Lübnan, Filistin, Mısır), Ürdün’ün oluşturduğu bütüne, Yakın Dogu adı verilir. XIV. yüzyıl başında, Yakın …