şiir ünitesi konuları | Yazan Gençlik

Halk Edebiyatı

Anonim Türk Şiiri Söyleyeni belli olmayan ürünlerden oluşan ve dilden dile dolaşarak halka mal olan şiirlerdir. Mani, türkü ve ninni bu edebiyattaki en önemli şiir …

Divan Şiirinin Genel Özellikleri

1- Klasik edebiyatta şekil kesin kurallara bağlanmış buna da oldukça önem verilmiştir. 2- Bütün klasik şairler aruz ölçüsünü kullanmıştır. 3- Özellikle Tam ve Zengin kafiye …

Halk Şiirinin Genel Özellikleri

1- İslamiyet’in kabulünden önceki dönemden büyük izler taşır. 2- Genellikle aşk, ayrılık, sevgiliye özlem, doğa güzelliği, toplumsal olaylar, ölüm, yiğitlik din ve tasavvuf konuları işlenmiştir. …

Şiir Teması

Şiir, ses ve anlam kaynaşması sonucunda ortaya çıkan birimlerin yani dize, beyit, bent gibi yapıların bir duygu düşünce ve hayal etrafında bir arada bulunmasıyla oluşturulur. …

Aruz Ölçüsü (Vezni)

Daha çok Divan Edebiyatı’nda kullanılan, Arap ve İran edebiyatından bizim edebiyatımıza geçmiş bir şiir ölçüsüdür. Bu ölçünün esası hecelerin ses değerlerine dayanır. Aruz ölçüsüne göre …

Şiirde Hece Ölçüsü

Bir şiirdeki dizelerin çeşitli ölçütlere göre denk olması hece ölçüsüdür. Türk şiir geleneğinde iki ölçü kullanılır. Bunlardan biri hece ölçüsü diğeri ise Aruz ölçüsüdür. Bu …