Fiziksel Bilimler | Yazan Gençlik

Fiziksel Bilimler

Nükleer Fizik : Atom çekirdeğinin yapı ve özellikleriyle uğraşır.

Kimya : Maddenin iç değişikliklerini inceler. Fizik bilimi ile ortak çalışır.

Atom Fiziği : Atomun yapısını ve özellikleri ile uğraşır.

Astronomi : Gök cisimlerinin Evren’deki yer ve hareketlerini inceler.

Astrofizik :  Gök cisimlerinin fiziksel yapısını inceler.

Biyoloji : Biyoloji, canlı varlıklarla ilgili bütün bilgileri kucaklayan geniş bir bilimdir. Biyolojiyi incelediği konu yönünden üçe ayırmak mümkündür:

<Botonik> : bitkiler dünyasını,

<Zooloji> : hayvanlar dünyasını,

<Gözebilim> : (Sitoloji) de bitki ve hayvan hücrelerini inceler. Canlı varlıkların incelenmesinde uygulanan yöntemler bakımından da biyoloji şöyle bölümlenebilir.

<Fizyoloji> : Hayvan ve bitki organlarının çalışma tarzını ve aralarındaki münasebetleri inceler.

<Morfoloji> : Hayvan ve bitkilerin biçim ve yapılarıyla uğraşır. Morfoloji, ayrı olarak iki alt dala ayrılır: Anatomi ve histoloji ( Dokubilim ).

<Anatomi> : Organik varlıkların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren organların, yer, biçim, özellik ve komşuluklarını inceler. Morfolojinin dokuları inceleyen alt dalına da histoloji denilir. Biyolojinin öbür ana bilimlerle ortaklaşa doğurduğu bilim dalları da şunlardır.

Biyokimya : ( Biyoloji ve Kimya’nın işbirliği ) Organların ve bunların aldığı yakıt maddelerinin uğradığı kimyasal değişimlerle uğraşır.

Ekoloji : ( Biyoloji ve Coğrafyanın işbirliği)  Hayvan ve bitkilerin yeryüzündeki bölgelere dağılışını inceler.

Paleontoloji : (Biyoloji ve Jeolojinin işbirliği ) Taşılların (fosil ) biçim ve yapılışlarını inceler. Arkeolojinin de ana bölümlerinden biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir