Genel Olarak Psikiloji | Yazan Gençlik

Genel Olarak Psikiloji

Deney : Bir değişkenin etkilerini gözlemlemek üzere koşulları hazırlanmış yada amaçlı olarak düzenlenmiş olaylar bütünüdür.

Değişken : Durumdan duruma değişim gösteren nesne yada olaydır.

Nitel Değişken : Sayı ile anlatılmayan ancak çeşitlere ayrılan değişkendir.

Nicel Değişken : Sayısal değerlerle ifade edilen değişkendir.

 

Psikoloji Deneyi Uygulamada Dört Önemli Unsur Bulunur

  1. Bağımsız Değişken
  2. Bağımsız Değişken
  3. Kontrol Grubu
  4. Deney Grubu

Bağımsız Değişken : Araştırmacının seçtiği ve denetim altına aldığı değişkendir. Deneydeki neden-sonuç ilişkisinde neden olan değişkendir.

Bağımlı Değişken : Bağımsız değişkene bağlı olarak, onun değişmesiyle değişen değişkendir. Deneydeki neden-sonuç ilişkisinde sonuç olan değişkendir.

Kontrol değişken : Bağımsız değişkenin sabit tuttuğu gruptur.

Deney Grubu : Bağımsız değişkenin değiştirildiği gruptur. Yada deneyde etkisi incelenen değişkenin uygulandığı gruptur. Örneğin hayvanlar üzerinde yapılan alkol deneyleri.

Hayvana Verilen Alkol —> Bağımsız Değişken

Hayvanın Davranışı —> Bağımlı Değişken

 

Araştırmadaki Ahlaki Değerler

1) Bilim adamı konusuna giren konularla ilgilenmelidir.

2) Bilim adamı araştırmaları sırasında konusuna uygun, belli yöntemleri uygulamalıdır.

3) Bilim adamı taraf tutmamalı, araştırma yaparken kendi inanç ve tutumlarının etkisinde kalmamalıdır.

4) Bilim adamı hiçbir bilgi, deneyle yada yeterli araştırmalarla kanıtlanmadıkça doğru olarak kabul edilmemelidir.

 

Psikolojinin Alt Dalları

1) Temel Bilimler

Burada amaç doğanın düzenini anlamak, açıklamak ilke ve yasalar bulmak, kurallar oluşturmaktır. Temel bilimci yaptığı araştırmaların neye yarayacağıyla ilgilenmez. Temel bilimlerde “Bilim İçin bilim” söz konusudur.

2) Uygulamalı Bilimler

Burada amaç yarardır. Elde edilmiş olan bilgileri teknikleri yasal ilke ve kurumlar, toplumun yararına kullanma sorunları çözmektir. Uygulamalı bilimlerde ” Toplum İçin Bilim ” söz konusudur.

Temel bilimlerle, uygulamalı bilimler birbirleriyle bağlantılı birbirlerinden etkilenerek çalışırlar.

 

Temel Bilimlerin Alt Dalları

1) Deneysel Psikoloji

2) Bilişin Bedenle İlişkisini İnceleyen Alt Dallar

3) Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Kişilik Psikolojisi

a. Deneysel Psikoloji

Davranışın fizyolojik temellerini laboratuvar koşullarında inceleyen psikoloji bölümüdür. Deneysel psikolojinin araştırmalarının başında bilişsel süreçler gelir. ( Belli, düşünme, dil vb. ) Deneysel psikoloji uyarıcıların nasıl duyumsandığını algılandığını, öğrenip hatırlandığını, bellek ve irdeleme gibi bilişsel süreçleri inceler ve açıklamaya çalışır. Bunu yaparken de hayvan deneylerinden sıkça faydalanılır.

b.Bilişin Bedenle İlişkisini İnceleyen Alt Dallar

Bu alanda özellikle biliş ve beyin ilişkisi incelenir.

-> Psiko Fizyoloji : Kişiler arası ve çevresel ilişkileri düzenleyen psikolojik davranış biçimleri ile fizyolojik süreçler arasındaki ilişkiyi inceler.

–> Fizyolojik Psikoloji : Biyolojik süreçlerle davranış arasındaki ilişkiyi inceler. Duyu organlarının yapısı ve işleyişi, hormonların davranışlara etkisi vb. Örneğin alt dalı olan psikoformokoloji alınan ilaç türleri ile bireyin duygu düşünce ve davranışları arasındaki ilişkiyi inceler.

—> Biyofizyoloji : Uyku ve rüyalar depresyon, şizofreni, açlık ve cinsellik stres ve hastalıkları kendilerine odak noktası seçen biyofizyologlar biyolojik işleyişiyle psikolojiyle olaylar ilişkisini anlamayı hedefleyen daldır.

 

Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Kişisel Psikoloji

a.Gelişim Psikolojisi : Doğumdan ölüme kadar davranışların hangi etkenler tarafından biçimlendiğini inceler.

b. Sosyal Psikoloji : Bireyin diğer insanlarla etkileşimi, sosyal ortamın bireyin tutum ve davranışlara etkisini ele alır.

c.Kişisel Psikoloji : İnsanın kişiliğini araştıran psikoloji dalı.

www.yazangenclik.com Yazarı – Kürşad Altan – tarafından internete geçirilmiştir.

1 yorum yapılmış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir