Haberleşme: Cihazları ve Şebeke Alt Yapısı | Yazan Gençlik

Haberleşme Cihazları ve Şebeke Alt Yapısı

Haberleşme Cihazları ve Şebeke Alt Yapısı

AC-gerilim DC-gerilim

AC sinyalin zamana bağlı olarak boşlukta aldığı yola dalga boyu denir.

Dalga Boyu=c/f      c(ışık hızı) 300.106
f(frekans)   Anten Boyu = dalga boyu/4

SORU: 20KHz ‘lik bir sinyalin dalga boyu nedir ?

CEVAP:
Dalga boyu = (300.106)/(20.103) =15000m

Anten boyu =  15000/4=3750m

Modülasyon

Alçak frekanslı bir sinyalin gönderimi pratikte mümkün değildir. Çok uzun anten gerektirir. Bunun yerine alçak frekanslı sinyaller yüksek frekanslı taşıyıcı sinyaller üzerine bindirilir ve gönderilir. Buna modülasyon denir. Modülasyon genlik ve frekans modülasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Genlik modülasyonu alçak frekanslı bilgi sinyaline göre taşıyıcı sinyalin genliğinin değiştirilmesidir. Frekans modülasyon; alçak frekanslı bilgi sinyalinin genliğine göre yüksek frekanslı taşıyıcı sinyalin frekansının değiştirilmesidir.


Santral

Abone hatlarının bağlantılarının yapıldığı çözüldüğü merkezlerdir.

Konsol

Özel santrallerde jet sekreterler yada konsol denilen özel telefonlar vardır. Bu telefonlar kullanılarak santrale çeşitli kodlar girilir.Ve istenilen özellikler aktif edilir.

Telefon Makinası

1) Ses sinyalini elektriksel sinyale, elektriksel sinyali ses sinyaline çevirip konuşma imkânı sağlar.

2)On-Hook/Off-Hook(Açma-Kapama) gelen çağrılar konusunda uyarmak.

3)Numara göndermek.

4)Zil aracılığıyla gelen çağrılar konusunda uyarmak.

Konuşma Merkezi

Hybird Kısmı: İki telden gelen sistemi dört tele kuple eder.

Equilator: Kişinin sesinin bir kısmı ahizeye geri beslenir. Ve böylece boşluğa konuşma hissinden kurtulur.

Faks Cihazı

Telefon hatları üzerinden yazılı dokümanların taranarak başka bir aboneye iletilmesi yöntemidir.

1)Faks makinesi gönderilecek belgeyi tarar 1 ve 0’lara çevirir.

2)Karşı tarafın numarası çevrilir, faksı kabul ederse hat üzerinden 1 ve 0’lar gönderilir.

3)Karşı tarafın faks alıcısı aldığı bilgiyi yazıya dönüştürür. Termal yazıcıdan alır.

4)Bilgileri gönderip almak için modülatör ve demodülatör kullanılır. Buna modem de denir.

Modem

Cep telefonlarında, telsizlerde telsiz telefonlarında, bilgisayarlarda kullanılan sinyal alıp gönderebilen cihazlara modem denir. Modemin temelini modülasyon oluşturmaktadır.

ADSL(Asimetrik Sayısal Abone Hattı)

Telefon hatları üzerinden yüksek hızda ve kapasitede sayısal veri haberleşmesi ADSL’dir.

Dâhili Yedek Besleme Ünitesi

Dâhili ve harici santrallerin hepsinde elektrikler kesildiğinde iletişimin devam etmesi için aküler bulunur.

Akü: Kimyasal yolla elektrik enerjisi üretebilen cihazlardır. Kuru ve sulu olmak üzere iki çeşit akü vardır. Sulu akü sadece otomobillerde kullanılır. Kuru akü santral, ups…

Bina İçi Telefon Tesisatı (Ankastre)

Bina ana giriş terminal kutusundan itibaren abone nezlindeki cihazların telefon şebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır.

Telefon Prizi: Telefon makinesinin bina içi telefon tesisatına irtibatlandırıldığı yerdir.

Kat Telefon Terminali: Kattaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminaldir.

Ara Telefon Terminali: İhtiyaç olması durumunda katlardaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giriş terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminaldir.

Terminal Bloğu: Telefon kablolarının kat, ara ve bina ana giriş terminal kutularında irtibatlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için kullanılan bağlantı elemanıdır.

Telefon Tesisat Sortisi (Telefon Priz Tesisatı)

Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru veya özel kanal içinden en az 0.5mm çapında bakır iletkenli, PVC kılıfı bina içi telefon kablosu çekilmek suretiyle yapılacaktır.

Kat ve Ara Terminal Kutuları

Kat ve ara terminal kutuları gerektiği takdirde konulacak olup yeterli korumayı sağlayabilecek malzemeden yapılacaktır. Kabloları terminal etmek için şartnamede belirtilen ve projesine uygun telefon irtibatını karşılayacak terminal bloğu kullanılacak ve bu terminal blokları kutu içine yerleştirilecektir.

Kat ve ara terminal kutuları katlarda çalışmaya uygun yerlerde, nemli ve kuvvetli akım tesisatından uzakta yapılacaktır.

Kat ve ara terminal kutuları zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem sızdırmayacak şekilde sıva üstü etanj malzeme kullanılacaktır.

Bina ana giriş terminal kutusu tek kutu olacak şekilde monte edilecektir. Kutu gömme tipte kilit düzenine sahip olacaktır. Kutuda topraklama irtibat yeri olacak ve kablo giriş yeri perforce olacaktır.

Bina ana giriş kutularının içinde abone bağlantılarını gösteren şematik bulundurulacaktır.

Bu kutuların sorumluluğu Türk Telekom’a ait olacaktır.
Önerilen diğer yazılar:
Haberleşme: Per Nedir ? Telefon Hatları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir