Hastanede Avuç İçi Kimlik Tanıma Yeniden Yürürlükte | Yazan Gençlik

Hastanede Avuç İçi Kimlik Tanıma Yeniden Yürürlükte

Avuç İçi Tarama Sistemi

Danıştay’ın 11 Eylül 2014 tarihli 15. Dairesi’nin kararı neticesinde özel hastanede biyometrik kimlik doğrulaması ile alakalı işlem ile işlemi sağlayan SUT Tebliğinin ilgili kısımları Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın açtığı dava nedeniyle yürürlükten kaldırılmıştı.

SGK Kaldırıldığını Açıklamıştı

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi ile ilgili Danıştay 15 Dairesi’nin 11 Eylül 2014 tarihli kararına dayanarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuyla ilişkili olarak 8 Eylül 2015 tarihinden itibaren MEDULA sisteminden provizyon alınabilmesi için biyometrik kimlik doğrulama sisteminin kullanmaya gerek kalmadığını ve  konuyla ilgili olarak kurum portalından bilgilendirme yapılacağını / duyrulacağını açıklamıştı.

Avuç İçi Tarama Sistemi

Anayasa Mahkemesi İtirazın Reddine Karar Aldı

Resmi Gazetede 3 Nisan 2015 tarihinde yayınlanan Anayasa Mahkemesi‘nin kararında ” 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67. maddesinin üçüncü fıkrasına, 01.03.2012 tarihli ve 6283 sayılı Kanunun 1. Maddesiyle eklenen ” biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya ” ibaresinin anayasaya aykırılığı söz konusu olmadığına hükmedildi. Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda Danıştay’ın  biyometrik kimlik doğrulama ile ilgili kararları geçersiz sayıldı. Böylelikle yeniden avuç içi kimlik tarama işlemi hastanelerde yürürlüğe konuldu.

Anayasa Mahkemesinin Danıştay’ın kararını kaldırmasıyla…

Bugünden İtibaren Yine Provizyon Almak İçin Avuç İçi Zorunlu

Biyometrik Kimlik Doğrulama Gerektiren Durumlar:

  • 12 yaş ve altı çocuklara, 75 yaş ve üstü kişilere,
  • Her iki üst ekstremitesi olmayan kişilere (elleri olmayan),
  • Her iki el avuç içi veya her iki el orta, işaret, yüzük, baş, küçük parmak damar izi bütünlüğü bozulmuş olanlara,
  • Acil hastalara (yeşil alan muayenesi hariç),
  •  Serepral palsi, üst ekstremite felci ve benzeri tıbbi nedenlerden dolayı biyometrik verisi alınamayan kişilere, spastik veya otistik engelli olan kişilere,
  • Organ, doku ve kök hücre nakli tedavilerinde alıcının üzerinden donör takibinin alındığı durumlarda,

Yukarıda belirtilen genel sağlık sigortalıları, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport ya da evlilik cüzdanlarıyla sağlık hizmeti sunucularına müracaat etmeleri halinde sağlık hizmeti alabilecekler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir