Hava Şehitlerini Anma Günü | Yazan Gençlik

Hava Şehitlerini Anma Günü

Bir ulusun bağımsız ve egemen olarak yaşadığı toprakları, bu toprakları çevreleyen denizler (karasularını) ve bunların üstüne rastlayan gökyüzünü tümden «Vatan» diye tanımlamak mümkündür. Buna göre «Vatan Savunması» deyiminin, üstünde yaşanan toprakları, bu toprakları çevreleyen karasularını ve bunların üstünü kaplayan gökyüzünü korumak anlamına gelmesi olağandır.

Uçağın bulunuşundan bu yana savaşlar kara’da, deniz’de ve hava’da olmuş; bugün de aynı şekilde olmaktadır. Bunların içinde en etkilisinin hava savaşları olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Çünkü, yüzyılımızdaki teknolojik gelişmeler sonucu uçakların hızı akıllara durgunluk verecek derecede, insan ve yük taşıma kapasiteleri ise aynı oranda artmıştır. Denebilir ki, günümüzde silâhlı kuvvetlerin içinde en etkili olanı hava kuvvetidir.

Ayrıca, az zamanda çok iş yapma olanağı sağlayan hava ulaşımının, ulusların ticaret, ekonomi ve turizm yönünden gelişmesinde büyük katkısı olmuştur. Atatürk’ün yıllarca önce «İstikbal Göklerdedir.» özdeyişi ile bize neler söylemek istediğini, her geçen gün daha iyi anlıyoruz.

İzmir’in kurtuluşundan sonra bu ilimizde iki bölükten oluşan bir «Uçak Grup Komutanlığı» kurulmuştu. Batı Cephesi Uçak Bölüğü Komutanı Binbaşı Fazıl Bey bu gurubun komutanlığına atanmıştı.

Binbaşı Fazıl Bey, Kurtuluş Savaşı boyunca. Türk Hava Kuvvetleri’nin Batı Cephesi’ndeki tek Uçak Bölüğü’nün Ko-‘mutanlığını yapmıştır. Onun bu görevi gurur verici başarılarla doludur. Hele, 25 Ekim 1918 günü, İstanbul üzerinde, 5 İngiliz uçağına karşı, yalnız başına verdiği savaş, dünya hava savaşlarında bir daha eşine rastlanmayan kahramanlık örneğidir.

Binbaşı Fazıl Bey, bir taraftan İzmir «Uçak Grup Komutanlığı» görevini yürütürken, bir taraftan da Gaziemir Uçak Okulu’nun Başöğretmenliğini yapıyordu.

9 Şubat 1923 günü bir öğrencisine uçuş eğitimi yaptırırken uçağın motorunda meydana gelen arıza yüzünden, az kalsın uçak bir alanda eğitim yapmakta olan askerlerimizin üzerine düşüyordu. Uçağın, askerlerin üzerine düşmesini büyük bir soğukkanlılıkla önledi ve pek çok askerimizi ölümden kurtardı. Ama uçağın arızası devam ettiği için yere çakılmasına, öğrencisi Deniz Astsubay Emin Bey’in ve kendisinin şehit düşmelerine engel olamadi.

O zaman Hava İşleri Müfettişi olan Kurmay Albay Muzaffer Ergüder’in, üst makamlara sunduğu bir öneri üzerine, Binbaşı Fazıl ve öğrencisi Emin Beyler’in şehit düştüğü gün «Hava Şehitlerini Anma Günü» olarak kabul edildi. Ancak, genellikle Şubat ayında havaların soğuk olması, kar ve yağmur gibi, anma gününün gereğince yapılmasna engel hava koşullarının bulunuş nedeni ve Türk Hava Kurumunun önerisi ile «Hava Şehitlerini Anma Günı 15 Mayıs’a alındı.

Binbaşı Fazıl, öğrencisi Emin, 1914 yılında; İstanbul-İskenderiye hava yolcı luğu sırasında Cehennem Vâdisi’ne di şerek ölen ilk hava şehitlerimiz Yüzba Fethi ve Üsteğmen Sadık Beyler ile d ğer hava şehitlerimizin hâtıralarına, İstanbul Fatih Parkında bir anıt diki miştir. Ayrıca, her yıl 15 Mayıs’ta  yurdumuzun her yerinde «Hava Şehitlerini Anma Günü» olarak tören yapılır.

Kürşad Altan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir