İlköğretim Haftası | Yazan Gençlik

İlköğretim Haftası

Yurdumuzda 1961 yılından beri, 222 Sayılı Yasa uyarınca, Eylül ayının 3’ncü haftası İlköğretim Haftası olarak kutlanmaktadır.

Bu hafta süresince okumanın ve bilginin yararları halkımıza anlatılmakta, onlarda okuma ve öğrenmeye karşı ilgi uyandırılmaya çalışılmaktadır. İlköğretim, kadın erkek bütün yurttaşlara gerekli olan temel eğitimi kazandırmak demektir. İlköğretimin amacı ise, çocuklarımıza, çevrelerine, milletine ve insanlığa ilişkin görevlerini öğretmek, olumlu davranışlar, öz bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Yurdumuzda ilköğretim Temel Eğitim Kurumları‘nda verilir.

Yurdumuzda nitelik ve nicelik bakımından birbirinden farklı fakat aynı amaçlar için öğretim ve eğitim yapan Devlet Temel Eğitim Okullar, Özel Temel Eğitim Okulları gibi okullar vardır. Bu okullarımızda milyonlarca Türk Çocuğu öğrenim görmekte ve eğitilmektedir. Temel eğitim süresinin en az sekiz yıl olması Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öngörülmüştür. İlköğretim yukarıda sayılan okullarımızda verilir ve öğrenim süresi en az sekiz yıldır. İlköğrenimde önce çocuklarımız anaokullarında veya ana sınıflarında okul öncesi eğitimine tâbi tutulurlar. Okul öncesi eğitim isteğe bağlı olup, süresi bir ilâ üç yıldır. İlköğretim erkek, kız bütün Türk Çocukları için altı yaşını bitirdikleri öğretim yılının ilk gününde başlar, on beş yaşına girdikleri öğretim yılının sonunda biter. Her çocuk için zorunlu eğitim, Devlet Okullarında parasızdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir