İş Nedir ? | Yazan Gençlik

İş Nedir ?

İş Nedir ?

Ekonomik anlamda ele alındığı zaman iş, insanoğlunun, varlığını sürdürmek için gerekli olan araçları elde ettiği ekonomik bir malı üretmek amacıyla harcadığı bir güçtür. Emekçi sözcüğünün sadece bir işçi veya diğer bir deyişle bir el emeği geliştiren kişiyi içermediğini anımsatmak isteriz. Mühendis, doktor, yazar, endüstri ile uğraşan bir kimse vb. de bir emekçidir. Mesela bir doktor, zevk amacıyla bir tablo yaptığı vakit bu, bir iş değildir. Buna karşılık bir ressam, daha sonra satmak üzere bir eser meydana getirdiği an bu şüphesiz ( tamamlanmış ) bir iştir.

İş sözleşmesi

Herhangi bir ürün gibi emek de bir alım satım nesnesidir. Bir kimse, başka kişilerle çalışmaya başlayacağı zaman iş şartları ve özellikle alması gereken ücret konusunda anlaşmaya varır. Bunu bir iş anlaşması olarak tanımlayabiliriz. Bu anlaşmada işçinin ve işverenin görevleri ve hakları saptanır. İş anlaşmasının hazırlanmasında ve belirlenmesinde de devletin rolü büyüktür. Devlet, her iki tarafında uyması gereken bir takım yasaları saptar. Devletin bu davranışındaki amaç, emekçinin bir takım haklarının garanti edilmesidir. Mesela, iş yasasında da belirli bir haftalık çalışma süresi vardır. Bundan başka işçinin güvenlik ve sağlık şartları, bayram tatilleri ve yıllık izinler, hastalık ya da bir kaza durumu ile ilgili maddelerde yer alır. Bu konuda daha birçok kural vardır.

4 yorum yapılmış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir