İslam'ın Yayılışı : 622 – 1453 İslam Devletleri | Yazan Gençlik

İslam’ın Yayılışı : 622 – 1453 İslam Devletleri

Tarihsel video atlaslar yayınlayan Youtube kanalı Ollie Bye, tarafından hazırlanan nefis bir çalışma daha; İslam tarihi video atlası…  İslam Tarihi, peygamberi Hazreti Muhammed s.a.s.’in doğduğu yıl olan 571 (?) senesinde başlar. Ancak İslam’da ilk devletleşme 622 yılında Mekke’den Medine’ye yapılan hicret ile oluşmuştur. İlk İslam devleti 622’de Medine merkezli ve hakimi Hz Muhammed’in olduğu şehir devletidir.

Video atlasta da görüldüğü gibi Arabistan’da doğan İslamiyet, Hz. Muhammed’den sonra İlk Dört Halife ile Arabistan yarımadası dışına, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Horasan’a yayılır.

İspanya’nın Fethi ve Önemi

Ardından Muaviye ve Emeviler İslamiyet’i İspanya’ya kadar taşırlar. Ve daha da ileri gidilerek Fransa’nın batısına kadar… Ancak Fransa’da tutunamayan İslam ordusu İspanya’ya çekildi. İslam pek bilinmese de İspanya’da 711 – 1492 yılları arasında hüküm sürdü. Yani demek oluyor ki İspanya’nın o günkü adı Endülüs’te İslamiyet 781 yıl barınmış Müslümanların İspanya’ya yerleşmesi dünya tarihi açısından çok mühim bir elzem ifade eder. Bugün Uzay Çağından bahsediyorsak ve teknolojimiz bu noktaya geldiyse İnsanoğlu bunu dolaylı olarak İspanya’nın Müslümanlar tarafından fethine borçludur.

Peki Neden ? Çünkü 5. yüzyılda Batı Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü nedeniyle çökmüş ve barbar kavimler tarafından yağmalanmıştı. Roma İmparatorluğu’nun ileri teknolojisi Orta Çağ Avrupası’nda yok oldu. Avrupa’da para kullanımı ve hatta yazı bile unutuldu. Buna karşın Müslümanlar Antik Yunan ve Roma’nın ilmini ve teknolojisini korudular. Ve bu bilgiyi Endülüs’ün fethi ile Avrupa’ya taşıdılar. İlim götürmekle kalmayıp bilimde büyük sıçrayışlar da yapıldı. İşte bu yüzden İspanya’nın fethi bilim tarihinde de önemli bir yer tutar.

Emeviler ve ardılları Endülüs’te hüküm sürerken Selçuklular da İslam’ı Anadolu’ya, Osmanlılar ise Anadolu’dan Balkanlara taşıdı. Altın Orda Devleti’ni de unutmamak gerek. Altınordalılar da İslam’ı Rusya’ya kadar götürdüler. Video atlas 1453 İstanbul’un fethine kadar devam ediyor. Ama İslam tarihi bununla sınırlı değil tabii ki…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir