KonusarakOgren.Com ile İngilizce Öğreniyorum | Yazan Gençlik

KonusarakOgren.Com ile İngilizce Öğreniyorum

İlgili oldukları isim ve zamirlerin önünde bulunan ve onların cümle içindeki diğer sözcüklerle ilişkisini gösteren sözcüklere edat denir.

İngilizce de akla gelen ilk edatlar yer ve yön için kullanılanlarıdır. İngilizce Edatlar arasında zaman için en çok kullanılanlar at/in/on/by dır. At tam bir zaman kullanılmak istendiğinde kullanılır. At nine/saat dokuzda, at Chirstmas/yılbaşında cümlelerinde kullanıldığı gibi örneklendirilebilir. In edatı aylar, yıllar ve mevsimlerle kullanılır. In winter/kışın, in september/eylülde, in the evening/akşamleyin gibi örneklendirilebilir. On günlerde ve tarihlerde kullanılır. On friday/Cuma günü gibi örneklendirilebilir. Türkçeden farklı dil bilgisi yapısına sahip yabancı dillerde kuralların ezberlenmesi önem taşır. Dilin öğrenilmesinden ziyade edinilmesi gerekliliği bu sebeplerle zorunludur. Zira bilgileri öğrenmek yerine kişinin içine sindirerek algılaması gereklidir. Örneğin bir çocuğa konuştuğu dil öğretilmez. Çocuk dilin konuşulduğu ve yaşandığı yerde büyürken dili de edinir. Okulda öğretilen pek çok dilbilgisi kuralı zaten ana dili olan kişilerin bildikleri konulardır. Zaman için kullanılan edatların dışında yer ve yön gösteren edatlar, düzey gösteren edatlar, bulunma ve duruş yeri gösteren edatlar ve diğer edatlar bulunur. Önünde bir edat olan soru sözcükleriyle yapılmış edatlar cümle sonuna alınabilir. Who did yor write to?/Kime yazdın? Who are you calling to?/Kime seslendin? Şeklinde örneklendirilebilir. Under/altında, in front of/önünde, behind/arkasında, next to/yanında, between/arasında, near/yanında, over/üzerinde sık kullanılan edatlardandır. İngilizceyi konuşarak ve pratik yaparak öğrenmenin önemi ve gerekliliği dilin farklı kullanımlarında çok önemli hale gelir. Pek çok konu kitaplardan öğrenilebilir ancak pratik kullanım yerlerini duymadıkça ve kullanmadıkça öğrenilmesi zor bir hal alır. Konuşarak öğrenmek ve kesinlikle ana dili İngilizce olan eğitmenlerden öğrenmek bu seviyede büyük önem taşır.

ingilizce

Kültürler yaşanmış olaylardan yola çıkarak tespitlerde bulunur. Bu tespitler Atasözleri veya özlü sözler kullanımı altında gelecek nesillere aktarılır. Günlük hayatta daha çok büyüklerden duyulan anlamlı ve kısa söz guruplarıdır. İngiliz kültüründe de bu tür sözler yer alır. Türkçe ’de karşılığı Atasözü olan bu guruba İngilizce ’de ‘’Proverbs‘’ denir. Bir insan ne kadar çok atasözü bilirse hayatta yaşadığı deneyimler o derece artar. İngilizceyi ana dili gibi konuşmak isteyenler İngilizce atasözü seçeneklerini de layığıyla öğrenmelidir. İngilizcede de sık kullanılan ve bilinen atasözlerinden bazıları şöyledir. Two heads are better than one/iki kafa bir taneden iyidir. Yani Türkçe ‘den bildiğimiz bir elin nesi var iki elin sesi var anlamında kullanılır. Actions speak louder than words/hareket kelimelere daha sesli konuşur. You mustn’t cry over spilled milk/dökülen süte ağlamamalısın. Atasözlerinde birebir çevirilerde söylenmek istenen anlama ulaşılamayabilir. Burada asıl amaç farklı anlamlara gönderim yapmaktır. İngilizceyi etkin kullanabilmek için ne dendiğini iyi anlamak kadar konuşmayı da etkin ve gerektiği gibi yapmak gerekir. Yeri geldiğinde bir atasözü ile olaya değinmek dili iyi konuşabilenlerin başarabileceği bir durumdur. Dile olan hâkimiyet ve rahatlık bu tür durumlarda meydana çıkar ki bu da kişilerin birbirleri karşısında üstünlük sağlamalarına neden olur. Bu yüzden öğrenilen dilin konuşularak pratik yapılması ve yapılan her çalışmanın sürekli tekrar edilmesi gereklidir. Böylece zenginleşen kelime dağarcığı yeri geldiğinde kullanılmak üzere hazır ve zengin bir hal alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir