Kürşad Ruhu | Yazan Gençlik

Kürşad Ruhu

Yaşamak ve ölmek kişinin doğası, tabiatın kanunudur. Fakat tarih öyle hayatlar, öyle ölümler kaydetmiştir ki bunu sadece doğal bir süreç olarak açıklayamayız. Cihan tarihinin en büyük kahramanı Kürşad’da biyoloji bilimine sığdırılamayacak bir ölüme nail olmuş, neticesinde Türk soyunun bekasını kurtarmıştır. ”Bir Türk dünyaya bedeldir” sözünün edebiyat tarihimizdeki karşılığı kuşkusuz bu kahraman Göktürk Şadı’dır.

Göktürk’lerin esarete boyun eğmeyeceklerini dünyaya gösterdikleri yıllardı. Ümitsizliğin hiçbir devirde ruhumuza hâkim olamayacağını, Türk’ün zincirle imtihan edilemeyeceğini bilinçaltımıza yerleştiren kutlu bir ihtilalin kumandanıydı Kürşad. Kırk çeriyle Çin sarayını basmanın karşılığı yüzyıllarca sürecek bir bağımsızlıktı elbette. Kaçınılmaz bir ölüme doludizgin at süren atalarımız Çinliye öyle bir korku saldı ki kurulacak Kutluk Devleti‘ne mani olacak cesareti bırakın göstermeyi akıllarından bile geçiremediler. Kürşad’ın dirilip tekrar saldıracağını düşünenler Çin ordusunun seçme subaylarıydı. Böyle bir ölüm hangi ruhu sarhoş etmez?

Kutluk tarihinde yer alan kahramanlıkların temelini oluşturan Türklük şuuru bugünde ihtiyacımız olan yegâne hazinedir. Bizim, bu hazineye sahip olduğumuzu hatırlamamız bile zafere giden yolu açacaktır. Bugün bütün Türkeli’nde o kırk yağız çeriyi aratmayacak kahramanların olmadığını kim söyleyebilir? Verdiğimiz İstiklal mücadelesinde Kürşad’ın ruhu muhakkak ki bizimleydi. Çanakkale’yi geçilmez yapan sadece topumuz, tüfeğimiz değildi. Zannetmeyin ki Vey Irmağı’nda can veren Kürşad, Çanakkale sularında dirilip Atatürk’e silah arkadaşlığı etmedi.

Türk ordusu ve devleti maneviyatındaki Göktürk mayasını, damarlarındaki asil kanı unutmadığı sürece yeryüzünde esaret görmeyecektir. Yeter ki atalarımızın izini zihnimizde arayabilelim. Üstünden binlerce yılda geçse o izler ne Avrupa’da ne de Asya’da düşmanın zihninden silinmemiştir. Düşmanın aklından çıkmayan Türk korkusunu bizler kılavuz edip övünç kaynağına döndürmediğimiz sürece basılan her sarayın yerine yenileri kurulacaktır. Türk uludur ve “Erlik ululuktan yanadır”.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir