Mahkemelerin Görevleri Nelerdir? | Yazan Gençlik

Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Hukuk Davaları

Ahmet’le Mehmet bir tarlanın bölünmesinde anlaşamamaktadırlar. Anlaşmazlığı gidermesi için mahkemeye başvururlar. Yargıç dinler, sonra işleri yoluna koymaya çalışır. Böylece, o, ekonomik bir anlaşmazlığı, iki kimse arasında halletmiştir. Yargıcın yaptığı, ceza değil, bir hukuk işidir. Yargıcın bu kararında hapis ve benzeri bir ceza yoktur. bu gibi hükümler Medeni Kanunda yer alır. Mahkemenin baktığı, bir hukuk dâvâsından ibarettir. Hukuk Mahkemeleri bu esaslar içinde, mesela karı-koca anlaşmazlıkları, mülkiye kavgaları, veraset, mali çıkmazlar, iflaslar, iş anlaşmazlıkları gibi davalara bakarlar.

Hukuk mahkemeleri, Sulh ve Asliye Hukuk Yargıçlarıyla görevini yaparlar. Verdikleri kararlar temyiz mahkemesine gider. İlk bakışta kullanılan bu deyimler insana yabancı gelir. Fakat ileride bunları iyice anlatacağız.

Ceza Davaları

Hırsızlık yapan bir kimseyi polisler tevkif eder ve mahkemeye verirler. Onun hakkında gerekli kararı yargıç verir. Bu çeşit kararları düzenleyen hükümler Ceza Kanunu’nda yer alır. Ceza Mahkemeleri ceza görmesi gereken suçları işleyen vatandaşlar hakkında karar verirler (meselâ : hakaret, hırsızlık, zarar verme, sahtekarlık, zor kullanarak hırsızlık, adam öldürme vb. gibi). Ceza daireleriyle Sorgu Hakimlikleri ve Sulh, Asliye, Ağır Ceza Mahkemeleri ilgilenir. Bu mahkemelerin verdikleri kararlar da Temyiz Mahkemesine gider.

Kararı Doğru Bulmayan Temyiz Edebilir

Temyiz Mahkemeleri

Bu isimleri görünce insan, <<fakat neden bu kadar çeşitli mahkeme var?>> diye merak edebilir. Bütün anlaşmazlıklar ve suçlar hakkında karar verecek bir mahkeme yetmez mi? Yetmeyeceği besbellidir ve sebebi de kolayca anlaşılabilir. Çeşitli suçlar vardır ve bu suçlar hakkında uygun organlar tarafından hüküm verilmesi gerekmektedir. İkinci sebep daha da önemli ve özellikle daha doğru ve medenidir. Bir kimsenin herhangi bir suçtan hapse mahkum edildiğini farz edelim.

Bu karar kesin midir? Hiç bir makam onu değiştiremez mi? Böyle bir şey asla düşünülemez, çünkü haksız ve tehlikeli olur. Yargıçlar da insandırlar. Ne kadar titiz ve tarafsız olsalar da yanılabilirler. Suçsuz bir kimseyi mahkum edebilirler. Bir suçluya hak ettiğinden daha ağır veya hafif ceza verebilirler. Bazen suçlu karardan memnun kalmayabilir, davaya yeniden bakılmasını isteyebilir. Bu hallerde kime başvuracaktır? Kendisini mahkum eden mahkemeden daha yüksek bir kata: Temyiz Mahkemesi’ne başvurabilir. Temyiz mahkemesi dâvâ dosyasını inceler, ortaya haklı sebepler çıkarsa suçlu beraat de edebilir, yani serbest bırakılır.

2 yorum yapılmış

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir