MEB 2015 - 2019 Yılı Planlarını Açıkladı MEB'deki Yeni Düzenlemeler Neler ? | Yazan Gençlik

MEB 2015 – 2019 Yılı Planlarını Açıkladı MEB’deki Yeni Düzenlemeler Neler ?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB

Bakan koltuğunda 24 Ocak 2013 tarihinden bu yana Nabi Avcı’nın oturduğu Milli Eğitim Bakanlığı, 2015 ‘ten 2019 yılına kadarki stratejik planını Kalkınma Bakanlığına gönderdi. MEB’in 2015 – 2019 yeni stratejik planlama dönemine ilişkin eğitimdeki gelmek istediği nokta bağlamında belirlediği hedeflerinde çıtayı hayli yüksek tuttu.

MEB’deki Düzenlemeler Yeni Neler ?

Bakanlığın önümüzdeki 4 eğitim yılı kapsamlı stratejik planındaki hedefler arasında en iddialı olanı ise ilk ve orta seviyeli okullarda öğretmen başına düşen talebe sayısını 15’e düşürmek istemesi olarak göze çarptı. MEB öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 15’e düşürecek denilen yeni stratejik planlamasında diğer hedefleri şu şekilde özetleye biriz; Yapılan incelemeler sonucu önümüzdeki 4 eğitim yılı için:

  1. Ders kitapları ve yeni plana yönelik yapılacak etkili analiz sonucunda kapsamlı bir güncelleme çalışmasına gidilecek.
  2. Öğrencilerin kültürel etkileşimlerinin daha sık ve faydalı gerilerinin olması için ulusal ve uluslar arası organizasyonlar ve hareketler teşvik edilecek.
  3. Fatih projesi kapsamında yapılan teknolojik atılım genişletilecek.
  4. Eğitimden erken ayrılma oranı düşürülecek.
  5. Uluslararası tanınırlığı olan daha itibarlı bir sertifika ve diploma sistemi getirilecek.
  6. Organize sanayi bölgelerindeki teknik ve mesleki okul sayısı arttırılarak 120’e çıkarılacak.
  7. Kütüphane sayısı arttırılarak kütüphaneye sahip okulların oranı %39’dan %50 ‘ye çıkacak.
  8. Okulların, öğretmenlerin öğrencilerin patent başvuruları arttırılacak.
  9. Bütün okul ve eğitim kurumlarında engellilerin kullanımına yönelik düzenlemeler yapılacak.

Deniyor.

MEB’in Stratejik Planlaması Ne Şekilde Yapıldı ?

Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığına gönderdiği stratejik planını, 37 bin 551 iç, 32 bin 350 dış olmak üzere 69 bin 901 paydaşa eğitim sisteminden neler beklediklerine dair uygulandığı anket sonucu, 238 sivil toplum kuruluşu, 175 üniversite, 72 eğitim fakültesi, 140 gazeteci ve köşe yazarından aldığı görüşler ve 9 çalıştayda bin 365 katılımcıyla stratejik plan çalışmalarını ettiği müzakereler sonucu oluşturdu.

Planın Oluşturulmasındaki Hususlar

MEB Stratejik Planını oluştururken incelediği konular ise 35 bin sayfa uluslararası metin, rapor, belge ve nitelikli eğitim verdiği kabul edilen ülkelerin eğitim sistemleri, ve İncelemeler sonucunda bireye özgü, bireyin ilgi ve yeteneklerini ön planda tutan ” her çocuğun dahi bir tarafı vardır ” felsefesi ve bilgi eksenli eğitim-öğretimin aynı zamanda beceri, tutum ve davranış eksenli bir yöne evrildiği hususu gibi sıralanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir