Nitelikli Bilgi Toplamanın Yolları | Yazan Gençlik

Nitelikli Bilgi Toplamanın Yolları

Bilgi Toplama

Herhangi bir konuyu öğrenmek, konu hakkında anlatım yapmak veya konu hakkında yazı yazmak isteyen kişi gerekli olan bilgileri kendi düşünce ve deneyimleri ile elde edemeyebilir. Bir metin geliştirmek ve bunu hedef kitleye sunmak isteyen kişinin diğer kaynakları da değerlendirmesi gerekmektedir.

Nitelikli bir bilgiyi elde etmek için temel olarak uygulanması gereken beş adım vardır. Bu adımlar; okuma, dinleme, gözlem yapma, not alma ve alıntı yapmaktır.

1. OKUMA: Üç çeşit okuma vardır.
1. Araştırma amaçlı okuma.
2. Özgür okuma.
3. Amaçsız okuma.

2. DİNLEME: Dinleme nitelikli bir bilgiye ulaşmanın ikinci yoludur. Dinlemeyi birikim arttırıcı bir eyleme dönüştürmek için;

  • Dikkat konuşmacı üzerinde yoğunlaştırılmalıdır.
  • Konuşmacı ön yargı ile dinlenmemeli, objektif olunmalıdır.
  • Anlatılanları kavramaya çalışılmalı ve anlaşılmayan noktalar sorulmalıdır.
  • Anlatılan konu ana düşünce ve yardımcı düşünceler olarak gruplara ayrılmalıdır.
  • Dinlenilen konu hakkında ufak notlar alınmalıdır.

3. GÖZLEM: Konu ya da olayı duyu organlarımızla birlikte incelemeyi gözlem denir. Bilginin etkili ve inandırıcı olması için gözlem önemlidir.
.

4. NOT ALMA: Konuşmada veya metinde anlatılmak istenenleri ana hatlarıyla maddeler şeklinde belirleyerek bilgi edinme şekline not alma denir. Not almak için metin iyi okunmalı ve konuşma iyi dinlenmelidir.

5. ALINTI YAPMA: Araştırılan kaynaklardaki bir bilginin olduğunu gibi alınmasına alıntı denir. Alıntı yapan kişinin asıl amacı; konu hakkındaki bilgilerini uzmanların düşüncelerini göstererek kanıtlamaktır. Kaynaktaki bilgi aynen alındığı için tırnak içinde belirtilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir