NTP C# Dersi 4: Boolean İfade ve Koşul (Operatörü) | Yazan Gençlik

NTP C# Dersi 4: Boolean İfade ve Koşul (Operatörü)

Merhaba arkadaşlar, önceki derslerimizde kodlamanın hiyerarşik yapısı, class ve metot gibi konuları işledik. C Sharp’a iyi bir temel attığımızı düşünüyorum.  Bu dersimize kadar teorik bir içerik ile derslerimizi işledik. Gerçi iki örnek gördük fakat bu örnekler sadece kodlama yapısını anlayabilmemiz içindi, komutlara değinmemiştik. Bundan önceki derslerimiz için “Büyük resme hızlıca bir göz attık.” diye bir yorum yapabiliriz. Bu ve bundan sonraki derslerimizde ayrıntıya ineceğiz ve örnekler yapmaya başlayacağız. Örneklere başlamadan önce birkaç bilgi daha vermem gerekiyor.

Boolean İfade

Bir önceki dersimizden bool değişkenini hatırlayın. İçerisinde sadece true(1) veya false(0) değerlerini saklayabildiğimiz bir değişken türü idi. İlk dersimizde bilgisayarların sadece 0 ve 1’lerden anladığını söylemiştik. Burada 0, bool değişkeninin sakladığı şekliyle falseı 1 ise trueyu temsil eder. Yani demek istediğimiz, boolean ifade programlamanın temelini çekirdeğini oluşturur. Bu yüzden boolean ifadeyi anlamamız bizim için çok önemli.

Nasıl ki “2+3(4/2)” ifadesine matematiksel ifade ve sonucu 8’dir diyoruz. “2 > 1” ifadesi doğru(true) ya da yanlış(false) gibi bir sonuç döndürdüğü için bu ifadeyi de boolean ifade olarak adlandırıyoruz. Yani true veya false değerlerinden başka bir sonucu olmayan bir ifadeye boolean, döndürdüğü değerlere de bool(ean) değer diyoruz.

Koşulun Tanımı

Bir iş için şart koştuğunuzu, koşul belirlediğinizi düşünün. Koşulunuzun talepleri ya gerçekleşir/sağlanır(true) ya da gerçekleşmez/sağlanmaz(false). Başka bir olasılık var mıdır ? O zaman bir koşulun talepleri için de boolean ifade terimini kullanabiliriz. Boolean ifade programlamanın temelini oluşturuyorsa, koşul da programlamanın temelini oluşturuyor demektir, arkadaşlar.

Koşulun talebi bir boolean ifade tanımlar ise bir boolean ifade de koşulun talebini tanımlar. Yani programlamada sonucu true veya false olabilecek her şey aynı zamanda koşul talebi demektir.

Programlamada koşul tanımlamak için gerçek manada ki “koşul talebinin yerine bir boolen ifade belirlemek”, “boolean ifadeden true dönerse yapılacaklar” ve “false dönerse yapılacaklar” olarak üç kısımdan oluşur. Programlamada koşul tanımlamak, programa iki farklı yol çizmek anlamına gelir.

C Sharp’ta koşul belirleyip programa iki farklı yol çizmenin türlü yolu vardır. Bu dersimizde ise sadece Koşul Operatörü (?:) nü göreceğiz.

Koşul Operatörü (?:)

Tek satırda koşul tanımlamamıza olanak tanır.

Kullanım şekli:
degiskenadi = (koşul talebi/boolean ifadesi)? “true ise yüklenecek” : “false ise yüklenecek”;

 

// [-C] : Klavyeden girilen sayı 10 ile karşılaştıran program.
using System;
namespace yG_CS_Proje2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string yazi; // [01]
            Console.WriteLine("Bir sayı giriniz."); // [02]
            int k = Convert.ToInt16(Console.ReadLine()); // [03]
            yazi = (k > 10) ? "Sayı 10′dan büyük" : "Sayı 10′dan küçük veya eşit"; // [04]
            Console.WriteLine(yazi); // [05]
            Console.ReadKey(); // [06]
        }
    }
}
// [01]: “yazi” adında string bir değişken tanımladık.
// [02]: Console classının WriteLine metodunu kullanarak ekrana “Bir sayı giriniz.” metnini yazdırdık.
// [03]: “k” adında int bir değişken tanımlayıp klavyeden girilen metni tam sayıya çevirdik ve “k” değişkenine yükledik.
// [04]: “yazi” değişkenine yüklenecek değeri seçmek için bir koşul tanımladık. (Program koşul talebinin sonucuna göre “yazi” değişkenine yükleme yapacak.
// [05]: yazi değişkenini tek parametreli WriteLine metodunun birinci parametresine atayarak ekrana yazi değişkenindeki değeri ekrana yazdırdık.
// [06]: ReadKey metodunu çağırarak ekranın hemen kaybolmasını engelledik.

 
Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi koşul operatörü(“?:”) tek satırda koşul tanımlamamıza olanak tanır. Fakat koşul operatörü koşul talebinin, koşulun boolean ifadesinin sonucuna göre yapılacak işleri belirlemekten çok iki seçenek arasında seçim yapılmasını sağlar.

Bir koşulun boolean ifadesinin döndürdüğü sonucuna göre iş yaptırabilmek if komutunun işlevidir.

NTP C# Dersi 5‘te if komutunu konu edineceğiz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.

Önerilen diğer yazılar:
NTP C# Dersi 3: Değişkenler ve Operatörler

NTP C# Dersi 5: Koşul (If ve Switch)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir