NTP C# Dersi 9: Dizi Değişkenler | Yazan Gençlik

NTP C# Dersi 9: Dizi Değişkenler

Onuncu dersimizde de aynı tür değişkenleri tek bir değişkende toplamayı öğreneceğiz. Bahsedeceğimiz dizi değişkenler.

Dizi Değişken Nedir ?

Dizi değişken, aynı tür verileri saklayan birden fazla değişkenin sakladığı tüm veriyi tek başına saklayabilen hafıza bölgesidir. Yani birden fazla veriyi sıralı bir şekilde saklayabilen değişkene, dizi değişken denir. Örneğin elinizde 10 adet kullanıcı adı var. Ve bu kullanıcı adlarını ayrı ayrı 10 değişkende saklamak yerine tek bir değişkende saklamak isteyebilirsiniz. İşte bu imkanı sağlayan değişkenlere dizi değişken denir.
 

Dizi Değişkenlerin Avantajları

  • Düzenli kodlamaya yardımcı olurlar.
  • Program değişkenlerde boğulmaz.
  • İstenilen veriye kolaylıkla ulaşılır.
  • Program kodları kolay anlaşılır. Karmaşadan uzak olur.
  • Program için değişken tanımlama bir yüktür. Bu değişken tanımla işini azaltarak programın hızlanması sağlanır.

Dizi Değişken Tanımlama

Dizi değişken tanımlama class tanımlamaya benzer. Class tanımlamada olduğu gibi new komutu kullanılır. Normal değişken tanımlamadaki gibi değişken türü yazılır. Fakat normal değişken tanımlamadan farklı olarak tür isminin sonuna “[]” operatörleri yazılır. Ardından değişkene özel ad verilir, eşittir new komutu ve sonunda “[]” operatörleri olan tür adı gibi bir kodlama şekli izlenir.

Kullanım şekli: Örnek:
tur[] ozelAd = new tur[5]; int[] sayilar = new int[5];
   
Veya  
tur[] ozelAd = new tur[3] {a,b,c}; string[] metin = new string[2] {“ali”,”veli”};

 
Yukarıdaki kuralda olduğu gibi dizi değişkenine tanımlama esnasında yükleme yapmak istiyorsak bunu “{}” operatörlerini kullanarak yapıyoruz. Örneğin daha sonra dizi değişkenimizin ikici elemanını değiştirmek istiyoruz. Bu sefer de değişkenini özel adının sonuna “[]” operatörlerini yazıyor ve “[]” operatörleri arasında değiştirmek istediğimiz elemanın daha doğrusu yükleme yapmak istediğimiz sıranın index numarasını yazıyoruz. Ardında eşittir(“=”) operatörü ile yüklemeyi yapıyoruz. Yalnız programlamada sayma sayıları 1’den değil 0’dan başlar. Yani biz bir dizi değişkenin ilk elemanına yükleme yapmak istiyorsak “[]” operatörleri arasına 0, 10. Elemanına yükleme yapmak istiyorsak 9 yazmak zorundayız.

Yükleme şekli:
degiskenAdi[0] = “ahmet”;

 

// [-J] : Rastgele üreten 5 sayıyı büyükten küçüğe sıralaan program.
using System;
namespace yG_CS_Proje1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Random uretec = new Random(); // [01]
            int[] sayilar = new int[5]; // [02]
            int temp = 0; // [03]
            for (int i = 0; i < 5; i++) // [04]
            {
                sayilar[i] = uretec.Next(0, 100); // [05]
            }
            for (int k = 0; k < 5; k++) // [06]
            {
                for (int n = 0; n < 5; n++) // [07]
                {
                    if (sayilar[k] > sayilar[n]) // [08]
                    {
                        temp = sayilar[n]; // [09]
                        sayilar[n] = sayilar[k]; // [10]
                        sayilar[k] = temp; // [11]
                    }
                }
            }
            for (int m = 0; m < 5; m++) // [12]
            {
                Console.WriteLine(sayilar[m]); // [13]
            }
            Console.ReadKey(); // [14]
        }
    }
}
// [01]: “uretec” adında/lakabında Random türünde bir class(sınıf) değişken tanımladık. New komutu ile kurucu metodunu çağırdık ve Random sınıf değişkenini kurduk.
// [02]: “sayilar” adında int türünde 5 elemanlı bir dizi değişken tanımladık.
// [03]: “temp” adında int türünde bir değişken tanımlayıp, 0 sayısını yükledik.
// [04]: 5 defa dönecek, “i” sayaçlı bir for döngüsü kurduk.
// [05]: 0 dahil, 0 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretip, sayıyı “sayilar” dizisinde “i” sayacının sağladığı numara indexli elemana yükledik.
// [06]: 5 defa dönecek, “k” sayaçlı bir for döngüsü kurduk.
// [07]: For döngüsü içerisinde 5 defa dönecek, “n” sayaçlı bir başka for döngüsü kurduk.
// [08]: “sayilar” dizisinin “k” sayacının sağladığı sayı indexli eleman “sayilar” dizisinin “n” sayacının sağladığı sayı indexli elemanından büyükse çalışacak bir if koşulu tanımladık.
// [09]: “sayilar” dizisinin “n” sayacının sağladığı sayı indexli elemanın taşıdığı veriyi “temp” değişkenine yükledik.
//[10]: “sayilar” dizisinin “k” sayacının sağladığı sayı indexli elemanın taşıdığı veriyi “sayilar” dizisinin “n” sayacının sağladığı sayı indexli elemana yükledik.
// [11]: “temp” değişkenindeki veriyi “sayilar” dizisinin “k” sayacının sağladığı sayı indexli elemana yükledik.
// [12]: 5 defa dönecek, “m” sayaçlı bir for döngüsü kurduk.
// [13]: “sayilar” dizisinin “m” sayacının sağladığı sayı indexli elemanı ekrana yazdırdık.
// [14]: Konsol penceresinin hemen kaybolmasını engelledik.

Önerilen diğer yazılar:
NTP C# Dersi 8: Rastgele Sayı Üretme

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir