Öğretimde Reform | Yazan Gençlik

Öğretimde Reform

7’nci yüzyılda, bazı eğitimciler, o çağa kadar eğitim ve öğretim sisteminde çocukların zeka derecelerini göz önüne alınmadığını gördüler. Gerçekten de okul çağındaki çocuklar, kaabiliyet derecelerinin üstünde, yaşlarıyla ilgisi bulunmayan konularla karşı karşıya bırakılıyor ve bunları öğrenmeye zorunlu tutuluyordu.

Bu yanlış sistemi ilk olarak Giavoanni Comenio(1592-1670) adında bir İtalyan eğitimcisi kökünden değiştirdi.

Comenio, bir çocuğun okul ve yüksek öğrenim çağını dör döneme ayırmış ve bu dör döneme de ayrı ayrı öğretim sistemleri uygulamıştı. Ana okulu, ilkokul, orta ve lise (orta öğretim) ve üniversite.

Bu öğretim kurumları, birbirine bağlı konuları dört bölüme ayırarak öğretim yapıyorlardı. Comenio tarafından 300 yıl önce ortaya atılan bu öğretim sistemi bugün de çok az değişiklikle uygulanmaktadır.

Dereceli öğretim konusunda Comenio ile aynı fikri savunan diğer iki büyük eğitimci Fransız Jean Jacques Rousseau (1712-1778) ve Entrico Pestolazzi (1746 – 1827)’ dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir