Yazan Gençlik | Uyuşan Beyinler Değil Düşünen Beyinler - Sayfa 125

Şiir Teması

Şiir, ses ve anlam kaynaşması sonucunda ortaya çıkan birimlerin yani dize, beyit, bent gibi yapıların bir duygu düşünce ve hayal etrafında bir arada bulunmasıyla oluşturulur. …

Aruz Ölçüsü (Vezni)

Daha çok Divan Edebiyatı’nda kullanılan, Arap ve İran edebiyatından bizim edebiyatımıza geçmiş bir şiir ölçüsüdür. Bu ölçünün esası hecelerin ses değerlerine dayanır. Aruz ölçüsüne göre …

Şiirde Hece Ölçüsü

Bir şiirdeki dizelerin çeşitli ölçütlere göre denk olması hece ölçüsüdür. Türk şiir geleneğinde iki ölçü kullanılır. Bunlardan biri hece ölçüsü diğeri ise Aruz ölçüsüdür. Bu …

Edebiyat ve Gerçeklik

Edebiyatın merkezinde insanın insanla ve insanın doğayla ilişkisi vardır. Ancak bu ilişki edebiyatın kendine özgü gerçekliğiyle dile getirilir, işte bu gerçeklik bir kurmacadır. Örneğin Osmanlı …

Edebi Metinler

Metinlerden bir kısmı öğretmek, bir kısmı da sanatsal zevk uyandırmak için yazılır. Edebi metin gerçek dünyadan esinlenerek oluşturulmuş sanatsal bir dünyadan yani kurmacadan izler taşır. …

Millet İçin Dil

Dil, milleti millet yapan unsurlardandır. Ziya Gökalp, dili kültürün temel unsuru saymaktadır. Bu görüşünde haklıdır. Dili olmayan kültür düşünülemez. Bir milleti oluşturan, bir araya getiren …

İstiklal Marşı’nın Kısaca Açıklaması

Türk milletinin bağımsızlığının sembolü İstiklal Marşı’mızın anlatmak istediği o maneviyat nedir? Bağımsızlığımızın göstergesi… İstiklal Marşı’nın Kıta Kıta Açıklaması “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; …

Bütünüyle Edebiyat

Edebiyatın Tanımı: Duygu, düşünce ve hayalleri etkili bir dille sözlü veya yazılı olarak anlatma sanatına edebiyat denir. Edebiyatın Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi Tarih, psikoloji, sosyaloji, felsefe …

Bilim Nedir ?

Bilim veya ilim insanların merak ve amaç besleyen olgu olarak günümüze kadar alt dallarıyla gelmiştir. İnsanların daha iyi yaşam koşullarına sahip olmasına, var olmayan olguları …

Osmanlı’da Mahalle

Günümüzde büyük şehirlerde yasayan gençler için mahalle, pek bir şey ifade etmemeye başlamış. Bunun yerine semt, site, banliyö, uydu kent gibi tabirler anlamlı hale gelmiştir. …