Roman Nedir ? Romanın Özellikleri Neler ? | Yazan Gençlik

Roman Nedir ? Özellikleri Neler ?

Romanın tanımı kısaca; kişi, yer, zaman, mekan ve olay örgüsü kurgusuyla betimlemelere / tasvirlere dayandırılarak senaryolaştırılıp anlatılan / yazılan uzun metinlerdir.

Roman türünün özellikleri

1 – Anlatmaya bağlı metinlerden diğer türler ile karşılaştırıldığında en uzun metinler romandır.

2 – Anlatım ağırlıklı olarak betimleyici ve öyküleyici anlatımdır.

3 – Romanların başkahramanları karakter, yardımcı kişileri tiptir.

4 – Romanlarda ilahi, kahraman ve gözlemci olmak üzere 3 bakış açısı mevcuttur.

Anlatmaya Bağlı Metinlerde (Romanda) 3 Bakış Açısı

İlahi bakış açısı : Yazarın roman kişilerinin yerine kendisini koyarak kafasından geçenleri biliyormuş gibi anlattığı, yazarın her şeyi bildiği, hakim olduğu, romanda kullanılan anlatım şeklidir.

Kahraman bakış açısı : Eserin, baştan sona başkahramanın gözünden anlatıldığı, anlatım şeklidir.

Gözlemci bakış açısı : Tasvirin ağırlıklı olduğu, görünenin aynen yansıtıldığı anlatım şeklidir.

5 – Romanlar ayrıca konularına göre de çeşitlenir. Macera, polisiye, bilim kurgu, fantastik, tarihi, psikolojik, sosyolojik, edebi, postmodernist gibi türler çeşitliliğe birkaç örnek olabilir.

6 – Romanlar geçmişten günümüze, klasizm, romantizm, realizm, naturalizm, ve postmodernizm gibi akımların etkisiyle yazılmıştır.

Romandaki Edebi Akımlar

Klasizm (klasik roman) : Ahlaklı ve erdemli olmanın esas olduğu, sadece kral ve kraliçe gibi soylu kişilerin hayatlarından bahsedildiği, sıradan insanların hiç konu edinilmediği, bir edebi akım şeklidir. Dünya üzerindeki ilk romanlar klasizm akımı etkisiyle yazılmıştır.

Romantizm (romantik roman) : Sırada
n insanların eser kişisi olmaya başladığı, her türlü duygunun konu olarak işlendiği, bir edebi akım şeklidir. Romatizm akımı etkisindeki romanlar özellikle Fransız İhtilali’nden sonra görülmeye başlanmıştır.

Realizm (realist roman) : Gerçekçilik akımıdır. Olanın bir tablo görüntüsüyle aktarıldığı edebi akımdır.

Naturalizm (naturalist roman) : Aşırı gerçekçiliktir. Realist romanda anlatılanların daha detaylı anlatıldığı edebi akımdır.

Postmodernizm (postmodernist roman) : Kuralsızlık akımıdır. Belli ölçütleri yoktur. Günümüzdeki romanları tamamına yakını bu akım etkisiyle yazılır.

Notlar:
Türk Edebiyatındaki ilk romantik roman: İntibah (Namık Kemal);
Türk Edebiyatındaki ilk realist roman: Araba Sevdası (Recaizade Mahmut Ekrem)
Türk Edebiyatındaki ilk naturalist roman: Zehra (Nabizade Nazım)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir