Siyaset Felsefesi | Yazan Gençlik

Siyaset Felsefesi

Siyasi olayların özünü kaynağını ve bu olguların “nasıl olması” gerektiğini sorgular.

Siyaset Bilimi : Devlet, ülke ve insan yönetiminin bilimidir. Günümüz siyaset felsefesinin en önemli konusu demokrasinin konusu ve doğasını açıklamaktır.

Siyaset Felsefesinin Soruları

1) Devlet, egemenlik, bürokrasi, sivil toplum kavramlarının anlamı nedir ?

2) Devlet gerekli midir ?

3) Devletin kaynağı nedir ?

4) İdeal bir devlet olanaklı mıdır ?

5) Birey devlet ilişkisi nasıl olmalıdır ?

Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları

Birey, iktidar, devlet, hükûmet, muhalefet, bürokrasi, egemenlik, meşrutiyet, sivil toplum, demokrasi, hukuk

Demokrasinin Gelişmesi İçin Gereken Başlıca Koşullar

Halk yönetime geniş çapta katılmalıdır.

Farklı düşüncelerin açıkça söylenip örgütlenebilmelidir.

Temel ak ve özgürlükler yasa ile güvence altına alınmalıdır.

Çoğunluk yönetmeli, azınlık korunmalıdır.

Bireyler arasında ayrıcalık olmamalı yasalar eşit olmalıdır.

 

Atatürk İnkılabının Temel Özellikleri

Atatürk inkılabı yenileşmeci çağın koşulları ve gerekleriyle uyum içinde bulunan bilim ve teknikte yaşanan gelişmeleri izleyen değerler bütünüdür. Türk ulusunun tarihinden ihtiyaçlarından gerçeklerinden ve çağın yükselen değerlerinden doğmuş ulusal düşünce sistemidir.

 

Devlet gerekli midir ?

Bu soruya iki farklı yanıt verilmiştir.

1) Devlet gerekli ve zorunlu değildir

Birey ve toplumun varlığı devlete bağlı değildir diyenler

1) Nihilizm

2) Anarşizm

2) Devlet gerekli ve zorunludur

İnsan varlığını koruyabilmesi toplumsal yaşamın devamlılığı için çıkar çatışmalarını çözecek düzenleyici denetleyici bir organ olan devlet gereklidir.

Devletin Kaynağı Nedir ?

Kimi filozoflara göre devlet doğal bir kurumdur. Kimilerine göre ise yapay bir kurumdur.

Platon ve Aristoteles devleti doğal bir kurum olarak tanımlarken T.Habbes, J.Locke ve J.J.Roussequ devleti yapay bir kurum olarak tanımlamıştır.

İdeal düzen arayışları

İdeal düzenin olabileceğini reddedenler

A) Sofistler

B) Nihilistler

C) Anarşizm

İdeal düzenin olabileceğini kabul edenler

A) Özgürlüğü temele alan yaklaşım (Liberalizm)

Siyasette, dinde, ekonomide, kısaca tüm düşünce ve etkinlik olanlarında olabildiğince özgürlükten yanadır. Devletin sanayi ve ticaret konularında el atmaması gerektiğini savunur. Bireysel çıkarlar genel çıkarları gerçekleştirir.

B) Eşitliği temele alan yaklaşım(Sosyalist Görüş)

Marx devleti egemen sınıfın sömürü aracı olarak belirlemiştir. Libarel düzeni şiddetle eleştirmiştir. Çare olarak üretim araçlarını (toprak, fabrika vb) mülkiyetini kişilerden alıp topluma mâl etmekte bulmuştur.

C) Demokrasi(Eşitlik)

Eşitlik, özgürlük ve adalete dayalı sistemdir.

Ütopya : Gerçekleşmesi istenen fakat hayata geçirilmemiş toplum ve devlet tasarımlarıdır. İstenilen ütopyalar istenilmeyen ütopyalar olmak üzere ikiye ayrılır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir