Tarih Biliminin Yöntemi | Yazan Gençlik

Tarih Biliminin Yöntemi

Tarama : (Kaynak Arama ) Tarihe kaynaklık edebilecek her türlü bilgi ve verilerin bulunması aşamasıdır.

Tasnif : (Sınıflandırma) Toplanan verilerin bir sistem dahilinde sınıflandırılması aşamasıdır.

Tahlil : (Çözümleme) Elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi aşamasıdır.

Tenkit : (Eleştri ) Toplanan verilerin gerçekliği ve bilgi açısından güvenilirliğinin tespit edildiği aşamasıdır.

Terkip : (Sentez ) Toplanan verilerin birleştirilerek sonuca ulaşılması aşamasıdır. Bu aşamada olaylar değişik açılardan incelenerek sonuca ulaşılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir