Tıbbi Bitkiler | Yazan Gençlik

Tıbbi Bitkiler

Ot nedir ?

Bitki dünyası ile ilgilenirken sık sık BİTKİ sözcüğünü kullanırız. Ancak bu, biraz genel bir sözcüktür. Hangi nebat türünden söz edildiği anlaşılmaz: 20 metre yüksekliğinde, kocaman gövdeli bir bitki olabileceği gibi küçük bir ot da olabilir.

Bu nedenle bitkiler, üç grupta toplanır: Ağaçlar, çalılar, makiler…Daha önce sözünü ettiğimiz otlar, en sade bitkiciklerdir. Kırları, otlakları, yaylaları, bozkırları, savanları kaplayan binlerce ot  çeşidi vardır.  Hatta bu bitkiler, duvarların, kayalıkların üzerinde, yol ortalarında, kaldırımların çatlaklarında yetişirler. Bı ilgiçekici tabloyu inceleyelim: Yer Yüzü’ndeki bitki örtüsünün dağılımını göstermektedir. Görüldüğü  gibi Yeryüzü topraklarının altıda biri kırlar ve otlaklarla, yani otlarla kaplıdır: Kuzey Amerika kıt’ası genişlediğinde yayılan bir kır! Bundan başka iki şey daha göz önünde bulundurmak gerekir: 36,2 milyon kilometrekarelik orman alanları da otlarla kaplıdır; bundan başka ekili alanların büyük bir kısmında pirinç, buğday, arpa vb. gibi otsu bitkiler yer alır. Yeryüzündeki toprakların hemen hemen yarısı otlar yada diğer bir değişle otsu bitkilerle kaplıdır.

Bir Otun Yapısı

Ot, biraz önce gördüğümüz gibi bir bitki türüdür. Kök sap ve yapraklar olmak üzere üç ayrı kısımdan meydana gelen bir bitkidir. Mesela en sık rastlanan otlardan biri olan mine çiçeğini ( verbena officinalis) ele alalım. Çeşitli kısımlarını kolaylıkla birbirinden ayırabiliriz. Çiçekler, yapraklar, sap ve kökler. Değişik tiplerde olmalarına rağmen tüm otlar aynı şekilde yapılmıştır. Sap, otsudur kesinlikle odunsu olmaz.

Otların Yararları

1)      İnsanoğlunun beslemesi :

İnsan, beslemek için birçok ottan ya da otsu bitkiden yarlanır. Hattâ bunların bazıları, insan beslenmesinde temel oluşturmaktadır.

 2)      Hayvanların beslemesi:

En önemli hayvan besinleri, kurudukları zaman saman haline gelen otlardır. Karalarda yaşayan hayvanların büyük bir kısmı özellikle otlarla beslenirler.

Dünyada 871 milyon büyükbaş hayvan vardır. Her büyük baş hayvan, ortalama 20 kilo ot ya da saman yemektedir. O hâlde bu işleme göre her gün 17 buçuk milyon ton ot yenmektedir ! Ot, doğal olarak süte ve insana yararlı daha birçok maddeye dönüşecektir.

3)      Toprağın verimlilik kazanması:

Bir tıbbi bitkide ya da bir üç yapraklı yoncayı veya bir başka baklagili kökünden  çekip çıkardığımız zaman bitkinin köklerinde beyaz renkte ufacık topları anımsatan yumru kökler bulunduğunu görürüz. Bu yumru  kökler, havadan emdikleri bakterilerle doludur. Bu bakterilerin içinde de, toprağın verimine artıracak ve ekilen tahılları besleyecek azot bulunur. Bu nedenle çiftçiler, tahıllar ve baklagillerin ekimini aynı tarlada yaparlar.

4)      Endüstriyel yarar:

Otların endüstri alanındaki yararları çok çeşitlidir. Otlardan dokumalar, çeşitli hasırlar, böcekleri yok edici ilaçlar, boyalar, kağıtlar, şuruplar vb. yapılar. Bundan başka birçok içkide otlardan hazırlanır. Raven, menta, alpelini, centiyane, Ardıç ağacı, bin bir çiçek gibi onların isimlerini vermek yeterlidir.

 

 5)      Tıp Alanında

Binlerce yıl önce insanlar, birçok bitkinin tıbbi özelliğinden yararlanıyorlardı. Hatta yüzyıllar boyunca bitkiler insanların bildiği yegâne ilaç olarak kaldı. Bugün insan sağlığı için yararlı, bitkileri tıbbi bitkiler adı verilir. Bu otlarla yapılan tedavilere de fototerapi denilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir