Toplumsal Bilimler | Yazan Gençlik

Toplumsal Bilimler

Toplumsal bilimler, insanları, onların kurdukları toplumsal düzenleri, yaşayış biçimleri ile geleneklerini inceler. En eski toplumsal bilim belki de tarihtir. Tarih, insanların çağlar boyunca yarattığı olayları inceler. Tarihçiler, bütün bu olaylardan, devlet yönetim şekiller ve diğer devlet şekilleriyle olan münasebetlere ait sonuçlar çıkarmaya çalışmışlardır. Bu bilim dalına politik bilim adı verilir.  Tarih, toplum içindeki insancıl münasebetlerin genel teorisi olan toplum bilim için temel kaynaktır. Toplum bilim zamanla daha geniş uygulama alanları buldu: Şehir planlaması, sanayi gelişişimi, eğitim politikası…  Bütün bu konuları, toplum bilime has özel gözlem metotlarıyla izlemek gerekir. İnsan şuurunun nasıl çalıştığını kendine konu edinen psikoloji, keza mal ve hizmetlerin meydana geliş ve dağıtım şekillerini inceleyen ekonomi birer toplumsal bilimdir.

Antropoloji, çeşitli ırk ve insanların kültüreli sosyal ve kutsal gelenek ve göreneklerini inceler.

Toplumsal bilimlerin en ilgi çekici tarafı, imceledikleri konuların zaman bakımından doğa bilimlerininkine oranla çok daha eski çağlara ait olmasıdır. İnsanlar, iç veya dış dünyaları hakkında düşünmeye başladıkları zaman ilk defe kendi toplumsal hayatlarıyla ilgilendiler. Çevrelerinde olagelen her şeyi yaşadıkların toplum içindeki insanların tutum ve davranışlarıyla açıklayabildiler. Bundan ötürü ilkel insan, tabiattaki büyün varlıkların ruhlardan meydana geldiğine inanıyor. Tabiat olaylarını da bu inanç çerçevesinde düşünüyordu.  Bu sebepten, toplumsal bilimler dilinde insan topluluklarının teşkilatına ait sayısız özel terimlere rastlanır. Çok kimse, toplumsal bilimleri temel bilimlerden saymaktadır. Çünkü elde ettiği sonuçlar doğa bilimlerinde olduğu kadar kesin ve sarsılmaz değildir. Fakat bir konuyu bilimsel yapan şey, kesinliğin kendisi olmaktan çok uygulanan kesinleştirme metodunun genelliğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir