Türklerin Geçmişten Günümüze Kadar Kullandığı Alfabeler | Yazan Gençlik

Türklerin Geçmişten Günümüze Kadar Kullandığı Alfabeler

Dünya üzerinde en köklü milletlerden biri Türklerdir. Türkler, Orta Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’ya kadar ulaşmış, belirli zamanlarda dünyaya hükmetmiş, soylarından bir çok devletin kurulmasını sağlamış ve her zaman bir devlete sahip olmuş bir millettir. Kültür ve güç bakımından oldukça zengin olan Türkler aynı zamanda çeşitli alfabeler de kullanmıştır.

Tarih yazılırken Türklerin olmadığı bir tarihçe yazmak çok zordur. Bu kadar köklü bir milletin kullandığı alfabeler ise zaman içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı değişime uğramıştır ve bu durum oldukça normal karşılanmalıdır. Türkler bilindiği gibi çok fazla savaşmış ve çok fazla millet ile etkileşim halinde olmuştur. Farklı milletler ile olan etkileşim ekonomik ve sosyal alanlarda çeşitliliğin artmasına neden olduğu gibi alfabeyi de etkileyerek dilin farklılaşmasına da zemin hazırlamıştır. Yaşanan bu etkileşime paralel olarak da zaman içerisinde 5 farklı alfabe yapısının kullanıldığı tespit edilmiştir.

Sizlere listeleyeceğimiz bu alfabeler dışında aslında bir çok alfabe bulunmaktadır. Ancak uzun süre kullanılan ve kabul edilen alfabe sayısı 5 ile sınırlıdır.

Göktürk Alfabesi

göktürk

Göktürkler, Hunlar ve farklı Türk kavimler bu alfabeyi kullanmıştır. 38 harften oluşmaktadır.

Uygur Alfabesi

uygur

Uygurlar tarafından oluşturulan alfabe 18 adet işaretten meydana gelmiştir. Sağdan sola doğru yazılmaktadır.

Arap-İslam Alfabesi

arap

Türklerin İslamiyeti kabul etmesinden sonra kullanılan ve geniş bir kitle tarafından kabul edilen alfabedir. 31 ila 36 harften oluşmaktadır.

Kiril Alfabesi

kiril

Bu alfabe Rusya’daki Türklerin kullandığı alfabedir. Kullanıldığı dönemde Rusya’nın baskısı ile zorla kullandırılmıştır.

Latin Alfabesi

latin

Günümüzde kullanılan alfabedir. 1925 yılında ilk Azeri Türkleri tarafından kullanılmıştır. 1928 yılında ise ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır ve devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir