Türklerin Soyu Nereden Geliyor ? Türk Tarihi'ne Özet | Yazan Gençlik

Türklerin Soyu nereden geliyor? Türk Tarihi’ne Özet…

Sevgili okurlar, bu yazımda sizlere kendi derlediğim ve araştırmalarıma göre bildiklerimi aktarmaya ve kısaca Türk Tarihi’ni özetlemeye çalışacağım.

Bir çok tarihi bilgiden mahrum kalmış Türk Genci’nin dedelerinin ve ceddinin kimler olduğunu bilmesi önemlidir. Atasözünde ” Atasını tanımayan, it peşinde gezer ” der, biz atamızı – ecdadımızı tanımalıyız ve onlardan ders almalıyız.

” Türk Gençliği, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak isteyecektir! ”

Sizlere akıllarda işlenen sorularla ve sizlerinde araştırabileceği şekilde anlatmak istiyorum.

Öncelikle Türkler’in kökünün nereden geldiğini bilelim.

Hz. Adem’den sonra İnsanoğlu’nun başlangıcı ve İnsanoğlu’nun atası olarak Hz. Nuh bilinmektedir.

Neden Hz. Nuh İnsanoğlu’nun babası sayılır ?

Hz. Nuh’un oğulları çeşitli kıtalara yayılmıştır, biri Avrupa Kıtası’na, biri Afrika Kıtası’na ve diğeri ise Asya Kıtası’na yayılmıştır.
Amaç olarak soyu genişletmek ve yeni yeni kültürler soylar geliştirmektir. Ve ayrıca İnsanoğlu’nu dağıtmaktır – yaymaktır.
Asya kıtasına yerleşen oğlu’nun adı Yafes’tir. Ve Asya kıtasındaki bütün Irkların başlangıcı Hz. Nuh’un oğlu Yafestir.

(Araştırmak İsteyenler için Anahtar Kelime: Yafes, Japheth (ingl.))
Yafes’in hikayesi ayrıca Tevrat ile İncilde geçmektedir.

Yafes’ten sonra Türkler’in soyu mu türedi ?

Yafes’in yedi oğlu vardır bunlar : “Türk Han, Çin, Hazar, Samlab (Slav), Rus, Yecüc ve Mecüc”.
Türkler’in Soyu Türk Handan gelmektedir, ve adınıda Türk Handan almıştır.

Türk Han’ın özellikleri edepli, ahlaklı, dürüst, cesur ve iyi kalpli olmasıydı.

“Türk” Kelime olarak eskiden -Türük- (bugün Macarca bakınız: Török) kudretli ve güçlü anlamını taşır.

Yafes veya Türk Han hangi devlete tabii idi ?

O zamanlarda devlet veya ülkeler yoktu. Obalar halinde Kültürler yaygınlaşıyordu. Obayı bugün bir köy olarak düşünebilirsiniz, daha çok bir aile veya aşiret gibiydi.

Peki hangi senelerden bahsediyoruz şuan ?

Milattan önce (M.Ö.) 3478 Seneler civarı olduğu araştırmalar sonucu söyleniyor. Yani yaklaşık 6.000 sene önce.

(Not: Bazı kişiler Kürt Tarihi, Türk Tarihinden daha önce vardı 8.000 senelik Kürt Tarihi vardır diyor, fakat 8.000 sene önce oralarda insan bulunmuyordu)

Aşağıdaki şekilde Türk Soy Ağacını görebilirsiniz, burada tam detaylı olarak gösterilmese de başlangıçları bir nevi göstermeye çalışmışlar.
turk-soy-agaci
Ayrıca soyağacına bakarken sol alt köşede Etrüskler var, özellikle onları araştırmanızı tavsiye ederim. (Bugünkü İtalyalıların soyu onlarla örtüşmektedir.)

Bakınız: Avrupa’da Türk İzleri (İtalya)

(Araştırma için Anahtar Kelime: Etrüskler, Etruscan (ingl.), Etrusker (alm.), Etrusca)

Gelelim ilk devletlere…

Hunlar… Hun Kağanlığı Türk Kağanlığı’dır ve bugünkü Macaristan’ın soyu da Hunlardan gelmektedir.

Ek olarak eklemek istiyorum: Macaristan’ın soyunu araştırırsanız soyu Türk’tür.
Böyle bir iddia inanılmaz olabilir ama araştırın…

Macaristan’ın soyu Atilla Han’a dayanır ve Atilla Han Avrupa Hun İmparatorluğu’nun hükümdarıdır ve Türktür.

Macaristan’ın İngilizcesi ney ? – HUNGARY – … İsmi zaten herşeyi itiraf ediyor değil mi ?
Peki gelelim ayrıca HUNGARY ve MACARISTAN kelimeleri çok farklı kelimeler olduğuna…
Macaristan’ın Macarca anlamı “Magyarorszag” , Macarca ise Macarca dilinde “Magyar” demek… İngilizce anlamından farklı ve Türkçe’sine çok yakın değil mi ? Macarca kelimelerin bir kaçı hâlâ Türkçeye benzemektedir…

Dönelim konumuza Avrupa ve Asya Hun İmparatorluğu vardır. Yukarıdaki Türk Soy Ağacından seneleri görebilirsiniz…
Ayrıca hatırlarsanız TARKAN filminde Hunları anlatmaktadır…

Asya Hun Devleti:
MÖ 220 – MÖ 46 seneler arasında var olmuştur.

Asya Hun Devleti’nin Bayrağı Asya Hun Devleti’nin Sınırları

Avrupa Hun Devleti:
370 – 469 Seneler arasında var olan bir İmparatorluktur…

Avrupa Hun İmparatorluğu Bayrağı Haritada böyle gözükmektedir…
Ve sonra tarihte ilk Türk adını taşıyan devlet kurulur “GÖKTÜRKLER” Sembolünde Bozkurt Kafası olan Göktürkler’de birçok destan vardır, bu destanları araştırıp okumanız yararlıdır.
Örneğin: Ergenekon Destanı, Türeyiş Destanı, Bozkurt Destanı gibi552 – 744 seneleri arasında var olmuştur.
Bayrağı bu şekildedir… Gördüğünüz gibi Göktürk Devleti bütün Asya’yı kapsamaktaydı…

Neden Bozkurt ?

Bozkurt eski Türk destanlarından gelen bir semboldür,
Destanda şöyle açıklanır…
Türkler göç etmek isterken dağlar arasında yolunu şaşırır ve kaybolur. Dağlar arasında sıkışır kalır.
Ve bir Bozkurt çıkar onlara yol gösterir. O günden bugüne Türklerin sembolü Bozkurttur.

Bugün hâlâ Türklerin sembolü mü ? Yoksa siyasi bir sembol mü ?

Bugün hâlâ Türklüğün sembolü olarak geçer ve tarihine sahip çıkma amaçlı Milliyetçi – Türkçülerin de aynı zamanda sembolüdür.

Nasıl hâlâ Türklüğün sembolü diyorsanız size bir kaç fotoğrafla örnek vereyim…

Bugün hâlâ var olan GAGAVUZLAR

Moldovya’da bir Türk soyudur ve hâlâ Türk geleneklerini sürdürmekteler… Çeçenistan gibi özerk bir bölgedir ve bayrakları şu şekildedir…

Eurovision’da AZERBAYCAN neden BOZKURT İŞARETİ yaptığı bu zamana kadar soru işaretiydi değil mi ?

ATATÜRK zamanında paraların üzerinde BOZKURT İŞARETİ vardı…

KAZAKISTAN’DA büyük BOZKURT HEYKELİ dikildi…

Recep Tayyip Erdoğan’a AZERBAYCAN’dan BOZKURT HEYKELİ hediye edildi.

Bunlar Türk Tarihi’nin başlangıcıydı, ve bilinmeyen yönleriydi.

Son olarak bir soruyu daha cevaplayayım…

Peki bunların hepsi neden her yerde yazmıyor ?

1940’lı yıllarda İsmet İnönü Türk Tarih arşivini yakıp her şeyi yok ettiği için…

Umarım soru işaretlerini kaldırabilmişimdir.

Saygılar Lokman Günyeli

316 yorum yapılmış

 1. Anlattıkların benim düşündüklerimle hemen hemen örtüşüyor, özellikle konuya Nuh(a.s.) ile başlaman daha da uyuşturuyor görüşlerimizi. Benim kendi görüşüme ve araştırmalarıma göre ise Nuh Tufanı ‘ndan sonra Dünya nüfusu dağılıyor ve insanlar günümüzde sular altında kalan Mu Kıt’ası ‘ndan kaçıyor. Sen, Macar ve İtalyanların bizim ırkımızdan olduğunu söylüyorsun çok mantıklı geliyor kulağa. Ben de Dünya nüfusunun %25 ‘e yakınının Türk olduğunu düşünüyorum. Nasıl ? Şöyle: Nuh Tufanı ‘ndan sonra Nuh Kavmi sular altında kalan Mu Kıt’ası ‘ndan kurtulmak için su üzerinde sürüklenerek bugünkü Meksika ‘nın Pasifik ‘e bakan körfezine çıkmışlardır. Meksika ‘da İnka, Aztek ve Maya uygarlıkları kurulmuş ve Güneş Dili ‘ni geliştirmişlerdir. Hatta bu konuyu Atatürk ‘ün cumhuriyet döneminde Tahsin Mayatepek ‘i Meksika ‘ya gönderip Güneş Dili ile Eski Türkçe arasındaki benzerlikleri araştırması için görevlendirmiş ve ortaya günümüz için şaşırtıcı sonuçlar çıkmıştır. Sonraları Kızılderililerin de Asya ‘dan Kuzey Amerika ‘ya şu anki Alaska ‘daki Berring Boğazı ‘nın donmasıyla geçtikleri ve Amerika ‘yı yurt edindikleri bir çok kaynakta mevcuttur. Yani günümüz milletlerinden Meksika, Honduras, Guatemala, Nikaragua, El Salvador gibi milletler, İnka, Aztek ve Maya uygarlıklarının yaşamış olduğu coğrafyada yaşamakta ve aynı atalara sahip olabiliriz. Bir de Dünya üzerindeki diğer Türk devletlerini de işin içine katarsak yeryüzündeki Türk ve Türkmen sayısı 1 milyarı geçer. Buna senin görüşündeki gibi İtalyan ve Macar halkını da katarsak vasati bir şekilde dünya nüfusuna etki eden bir ırk olduğumuzu görebiliriz.

  1. osman bulut-kürtler hint avrupa kökenlidir türkdegildir tıpkı iranlılar gibi pers soyundan gelir burada gerçekleri yazın benbölücü degilim ama gerçekbu araştırın kürtlerin antorolojisi türklerle hiçbir benzerlik tarafı yok ayrıca denaa ve genetik araştırmalarda bunu göstemiştir ispatlan mıştır şuan mezopotamya ve-iran -kafkasya-dogu anadolu bölgesi—kürtlerin yaşadıgı bölgelerdir bu bögeler de yaşayan türk kökenli halk lar hariç hemen hemen hepsi hint avrupa genlerine sahiptir ermenilerde dahil ayrıca pers dili ile kürtc-çe araında çok azbir farkvar dır rakam lar bile aynı yani sizin alayacgınız türk degildirler malesef- türk lerin bilinen en eskitarihi 3500 yıl lık dahada eskiolabilir tarihin hiçbir yerinde kürtlerden bahsedilmez hiç kimse kendi kendini kadırmasın eski pers kaynak larına göre- metler- samiler olarak geçer tip olarakta turani bir halk degildir kimse başkalarına yaranmaya çalışıp ta yalan yanlış şeyler yazmasın hekes araştırsın dogru yerlerden kürtler tarihin hiç bir döneminde bir devlet kuramamışlardır sakın yanlış anlaşılmasın kürt kardeşlerim gücenmesin gerçek bu herkese mutlu günler

  2. kürtler turanibir halk degildir pers iran soyundan gelir hint avrupa kökenlidir dil olarakta farscaya cokyakın bir dildir rakam ları bile aynıdır hal böyleyken nasıl oluyorda kürtlere türk deniyor yapılan antıropolik ve dena sonuçlarıda türk olmadıklarını göstriyor tarihi araştırmalaragöre eskdönemde metler samiler olarakgeçer eski pers kaynaklarıda bulabilirsiziz yani sizin anlayacağınız kürtler türkdegildir birilerine şirin gözükmek için saçma sapan şey ler yazmayın ben kürt düşmanı felan degilim gerçekleri araştırın doğru yerlerden kürtler tarihin hiç bir döneminde devlet kuramamışlardır 1071 malazgirt zaferinden sonra iran üzerinden anadoluya gelmişlerdir aşiret ler halinde yaşamışlardır herkse iyigünler

 2. abi bana bu soy agacini gonderebilirmisin. derigimize eklemem lazim araya zor buldum . ayrintili bisekilde gondere bilirmisin.

  1. osmanlı anadolu selçuklu devleti kurulduğunda anadoluya göçebe Türkler yerleştirip anadoluyu Türkleştiriyordu Oğuz Türklerinden kayı boyu adında bir bey yani ertuğrul gazi anadoluya göç etmiştir onun oğullarından osman beyde boyunu genişleterek özgürlüğünü ilan edip osmanlı devletini kurmuştur

   1. vay be? eminmisin? Oguzlar Turkmen kardeshim! Hep TurK TUrk diyyorsunuz ya! buyuk ulkemiz var diye tarihi unutmayin! siz bizden geldiniz ) biz degil

   2. Öncelikle bu coğrafyada bulunan( hakkari) ile Kazakistanda bulunan bir mezarin ve işaretlerinin bire bir ayni olduğu tahmini 6000 altibin yillik olduğu ayrica Erzurumda bulunan bir mağaranin içindeki yazi ve işaretlerinin misir pramitlerindekileriyle Çinin uygur bolgesindeki yazitlarla birebir ayni ve tahmini daha eski olduğunu biliyormuydunuz

  2. osmanlının soyu ertuğrul gazinin oğlu osmanbey tarafından gelir. ertuğrul gazide kim dersen açta bir dirilişi izle

 3. yani biz şimdi nuh kavmindenmi geliyoruz o zaman tüm insanlığın babası nuhtur sonra yafesten gelmişiz ruslar rustan çinliler çinden türkler ise türkhandan dır ozaman bizim ruslara çinlilerle slavlarla bir akrabalılığımız vardır demek istiiyorum tamam diyelim çinliler slavlar ruslar yefastan geliyor peki avupalılar onlar nerden geliyor o zaman onlarda avrupa hun devletinden geliyor o zaman tüm insalığın ana teması Yefas demek istiyorum tabi o zamana kadar bir çok millet geldi geçti ama bunlar nuh tfanında bitti o zaman tüm insanlık yafesten geliyor

 4. daha fazla detayli bilgi ve osmanlı – deliorman türkleri nereden geldi . şimdiden teşekkür ediyorum.

 5. Bu yazı tam bir saçmalık.Kişisel görüşler ve yorumlarla dolu.Kaynağı olmayan bilgi sadece yorum olabilir.Geçerliliği yoktur.Nerdeyse Türklerle çinlileri kardeş ilan edeceksin.Bir kere ırk farkı var.Türkler beyaz ırktır,çinliler ise sarı.Hiç çinli biri ile yanyana geldiniz mi? ;
  kokularını hissettiniz mi,ten renklerine baktınız mı?
  Soyumuzda en eski gidebileceğimiz Hun Türkleridirler.Kaynaklara dayalı bilgiler gösterebiliriz.Ancak daha eskisine gidemeyiz.Daha eski bilgileri masal olarak kabul ediyorum.

 6. Sevgili kardeşlerim anlattıklarınız çok güzel fakat İtalyanların bizimle bir ilgisi yoktur . Şayet varsa , o zaman yunanlılar , romanyalılar , Fransızlar , İspanyollar , ve portekizliler de akrabamızdır . Ama tabiki ne İtalyanlar , nede diğer saydıklarım bizimle uzaktan yakından bir alakası yoktur . Avrupa’da bizimle aynı dili konuşmayan , fakat türkce dil gurubuna giren macarlar , ve finler var , ama aztekler , mayalar , inkalar , akrabamız olduğu dillerinden , kültürlerinden ve geleneklerinden , ayrıca genetik yapılarından bellidir . Ayrıca Hint okyanusu ve büyük okyanustaki bir çok adada yaşayan yerliler de bize çok benzer özellikler taşıyor . Fakat İspanyolların soykırımlarıyla neredeyse yok olmak uzeredirler . Ama yinede Murat arkadaşın dediğine katılıyorum , Türk ırkı bir milyarı bulur eğer Çin’de asimile edilmiş Türkleri varsayarsak ki var belkide bir milyarı bile gecer , kısacası dunyanın her yerine yayılmış çok büyük ve çok güzel bir ırkız

 7. Ayrıca Cengiz arkadasım , bu bilgiler tabiki kesin deyil ama senin düşündüğün gibi hayal ürünüde deyil . Bu bilgileri tarihçiler , araştırmacılar , büyük araştırmalar sonucu ortaya çıkartıyor . Yanılma payı olsada bu çok azdır . Örneğin , mayaların , azteklerin , inkalarin , Amerika’nın yerlisi kızılderililerin bizim dilimize olan büyük benzerliği başka türlü açıklanamaz . Yani birbirinden binlerce km uzakta yaşayan , ve birbiriyle hiçbir alışverişi olmayan hatta birbirini düne kadar tanımayan bu insanların dillerindeki büyük benzerlik , ayrıca gelenekler , ayrıca Anadolu’da oynanan 12 oyunun 11 ini onların da oynaması . Amerika’daki kızılderililerin Ergenekon destanının , ve bozkurtun ve hikayesinin , ayrıca genetik yapımızın yüzde doksansekizinin aynı olması başka türlü izah edilemez

 8. Arkadaşlar italyanlar fransızlar bizim akrabamızdır demişsiniz. Yazıyı dikkatli okuduysanız Hz. Nuh’un oğulları dağılmıştır dünyaya ve farklı bölgelerden farklı ırklar çıkmıştır. Ve ayrıca Kur’anda da belirtildiği üzere her çocuk müslüman olarak doğar . Burdan da bir çağrışım yapabilirsiniz . Çünkü müslanlar kardeştir .

 9. ben sakaryalıyım dedem trabzondan 1910 lu yıllarda vakfıkebirden göç etmiş biz molla ömer torunuyuz derdi.molla ömer oğuzların hangi boyundandır öğrenmek istiyorum.

 10. Nuh Tufan’ı tarihinde sapmalar olduğunu düşünüyorum.Türklerin en erken M.Ö 12 binli yıllara dayanan bir Mu geçmişi vardır.Tahminimde tufan m.ö 12000 yılında gerçekleşti.Mu’yu boşverelim desek Anav Medeniyeti çıkar karşımıza.On-Ok lar bunların öncesidir.Anav Medeniyetinden sonra,Oğuzların Atası Ok-Uz’lar çıkar karşımıza.
  Size bir tavsiyem Türk Tarihi Engin bir deniz
  Kürt Tarihi ise ufak bir göl
  Medeniyetin kurucularıyla Kafkas’lardan gelen İrani bir toplum bir olur mu ki onlarında Türklerin bir kolu olma ihtimalleri vardır.

 11. Africada 2.7 milyon senelik insan fosilleri bulundu

  Cinde ise 1.7 senelik . Bunlar gercek.Kazim Mirsan derki : Turkler anadoluda 8 ile 16 bin seneden beri var.Australyada Aborojinler 30 bin senedir var
  AyricaDini kitablarin Nuh tufani konusunda soyledigini tartismadan. Olayin anlatildigi gibi dogru olabilecegini dusunmek ve Kabul etmek.cok yalnis olur Allah insana AKIL VERMISTIR BUNU DOGRU KULLANSIN DIYE Hunlar ve sonrasi icin soylediklerinize katiliyorum. ona bakarsaniz IRAN topraklari ne kadar TURK devletleri isgalinde kalmistir. Gokturklere bakin MOGOLISTAN yok.Konu cok uzun Calismalarinizda basarilar dilerim.

 12. Türk tarihi konusunda spekülasyon çok fazla. Türklerin ataları olarak Töles, Ting ling ve kaokı adını duydunuzmu. Bunlar bu günkü Türk topluluklarının ataları. Türklerin Nuh’un oğlu yasefin oğlu Tugarmanın soyundan geldiği efsanesi var. Macarların ve Finlilerin ataları ise tarihte FİN Ugor diye bilinen halklar. Bunlar Türk değiller ama türklerle çok uzun yıllar Asya steplerinde birlikte yaşamışlar. Türklerin Tarihini daha detaylı ve belgelere dayalı öğrenebilmek için Rahmetli Doğan Avcıoğlunun 6. sı 4 kasımda piyasaya çıkacak olan “Türklerin Trihi” adlı eserini incelemek gerekir. Ayrıca Sinan Meydanın “Türklerin Saklı Tarihini” de okuyup Atatürkün türk tarihi ile ilgili görüş ve fikirlerini öğrenebilirsiniz.

 13. bunla ilgili bir ödev verildi bize hocamız tüm milletlerin atasının türk olduğunu söyledi ve herkes karşı çıkınca performans ödevi verdi.Yalnız bize tarih dersinde anlatılanlara göre türk isminin orda olmaması gerekiyor daha sonralardan kullanıldığını söylediler bize…. ?

 14. lokman günyeli ye saygılar. hatta kucak dolusu… yorumlara bakıyorumda sinirlenmemek elde değil.kendimi tutamadım bende yazım bari.osmanlı arşivinin neden bulgaristanda olduğunu veya neden kaşkarlı mahmudun kitabı vatikanda onlarıda yazın bari.kendine türk diyen satuğ buğra hanın hayat ına baksın derim ben. macarların türk olduğunu dünyada bilmeyen yok.onların çoğu hıristiyan ama. işte türklük. şöylede anlata bilirim. Osmanlıda insanlar 2 ye ayrılıyodu şöyle müslim gayrimüslim. ve buşekilde 7 asır hükmetti dünyaya.. evet yecüc mecücde içimizde.şunu untmayın ilk kuruktay biz kurduk. şuan istesek neler yaparız.ama o kurultayın beklediği bir şey var. bakara suresinin 99. ayet i herşeyi anlatıyo aslında. ama anlayana evet ben Türkoğlu türküm ama türkcülüğe de kütcülüğede karşıyım çünkü ondan sonra pontusculuk çeçenlik Boşnaklık vs artacak en iyisi kur an çatısı altında birleşmek.değilmi. hiç yorum yapmanıza gerek yok her canlı ölümü tadacak. acaba alemlerin rabbinin huzuruna çıkmaya kimin yüzü olacak. siz siz olun allah la beraber olun bu sizin için en hayırlısı… allah ın selamı üstünüze olsun.

 15. Hey millet, bende son derece Ataturk hayrani birisiyim ama bu Yafesin ogullari hakkindaki uydurmalarin nereden ciktigini bilmiyorum. Eski Ahitin GENESIS bolumu 10. suresi MILLETLER TABLOSU adi altinda sunulur ve burada Nuh,ogullari ve ilk etniklerin ortaya cikisi yazilidir fakat Yafesin ogullarinin isimlerinin yukaridaki isimlerle hicbir iliskisi yoktur. Hristiyanlari guldurmeyelim kendimize lutfen.

 16. İlk insanların Türkler olduğunu, hatta geçmişlerinin de 40 bin yıl öncesine dayandığını bugün National Geopraphic’te çalışan bilim adamları, genler üzerine yaptıkları araştırmalarla ortaya çıkarttı, youtube’a Öntürkler ve Genetik kökenleri yazıp izleyebilirsiniz, Kürtler’e gelince, kendi öz dilleri bile yok, bu ismi de onlara Arap tarihçileri vermiş, gerçek nüfusu da şu an 6 milyon civarı. Bizi her alanda gerileten Yahudilerdir, Kürtler de köken olarak Aryan kolununun mensubudur, Aryan İran ve Hintlileri ifade etmek için kullanılan bir isim, bir boy, Aryanların zamanında Uygurlar çok kalabalıktı, dolayısıyla bunlar da Türklerin bir kolu ama bilmiyorlar işte, çok şey var anlatılcak, Hz Mehdi gelene kadar ortaya çıkmasını beklemeyin, bu arada Vikingler de Türk, tamgaları bile Göktürkçe’deki -ci yada diğer ismi ile -r harfi, 30’un üstünde aynı kelimeyi kullanıyoruz, ülkelerindeki yazıtlar da Göktürk alfabeli, kendileri de kabul ediyorlar, Kızılderililer de 320 kelime Türkçe biliyor, Anadolu’daki uzun eşek dahil 11 oyunumuzu da biliyorlar, en büyük tanrılarının simgesi Hitit Güneşi şeklinde ve boyunlarına Hititlerden önce yaşamış olan Torklar gibi Hilal takıyorlar, buna ilaveten bir de Yıldız var, Altay Türkleri’ni oluşturuyorlar, o yüzden kültürümüze yabancı değiller, böyle şeylere çok takılmayın, bilmek ve bunları yeri geldiğinde anlatmak güzel, sonuçta Türkler’in ataları tek tanrıya inanıyorlardı ve herkesin Türklerden geldiğini bilmesi insanlığın yararına, Sionizmin zararına olur, ama siz ibadetinizi yapmıyorsanız, aksatıyorsanız, büyüklerinize asi oluyorsanız, konu-komşu-akraba ile irtibatınızı kesiyorsanız, insanların dış görünüşlerine mana buluyorsanız vb o zaman bunlar sizi kurtarmaz, dininize sımsıkı sarılın, iabdetleri uygulama noktasında sıkıntınız varsa bunları bilmek sizi daha dindar yapmaz, çünkü ibadet etmeyenlerin iyilikleri kabul olmaz, ama Hakikat’i savunmanız açısından bunları bilmek güzel, çünkü Hakikat’i savunmayanın hiçbir ibadeti, hayır ve hasenatı, Allah katında kabul olmaz.

  1. ya siz ne buyuk milletmisiniz . her kes turkmus? vay be? birader bu dediklerine sen kendin inaniyormusun?

 17. Güzel yazılmış emeğine saygı duyuyorum okurken doğruluğundan emin olamadım örneğin Türeyiş destanı uygurlara aittir, Göktürklere ait yazmışsın bunun gibi hatalı bilgiler olabilir düşüncesiyle gerisini okuyamadım.

 18. tarih ve medeniyeti izleyin.tarihi bilgiler konusunda cok iyi.sunuda soylemeliyim ki turk asıllı olmayan hicbir tarihciye inanmam.cunku tek yaptıkları turk tarihini karalamak ve körelmektir.

 19. Eksik bıraktığınız bir şey:
  Batılı tarihçiler dünyanın gelmiş geçmiş en büyük katillerinin bir listesini yapmışlar ve sonra bu listedeki isimleri eleyip 10 kişiye indirmişler. Bu 10 kişilik listede Stalin ve Hitler de var. Son bir oylama yapıp bu 10 katil arasında birincilik için oylama yapmışlar ve insanlık tarihinin en büyük katili olarak Atilla birinci seçilmiş. MS 453 senesinde kendi düğün gecesi ölen bu zındık kendi çağında hak din olan Hristiyanlığa iman etmeden kafir olarak ölmüstür. Almanya’ya kadar ilerleyen bu dinsiz geçtiği yerlerde canlı tavuk bile bırakmamıştır. İnsanlığın yüz karası olan bu seri katil için masum insanları öldürmek bir zevk idi. Macarların babasıdır.

  Bazı kendini bilmez müslüman Türkler onun adını çocuklarına veriyorlar. Halbuki müslüman Türklerin isimlerinin %90 ı Arapçadır. Muhammed, Ahmed, Mustafa, İbrahim gibi Peygamber isimleri, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulkerim, Abdullah gibi Yüce Allah’a atfedilen güzel Arapça isimler duruken senin neyine Orta Asyalı bir kitapsızın ismini kullanmak? Ben Slav Müslümanıyım dedem Bosnadan gelmiştir. Bizi ırk değil İslam dini bir arada tutar.

 20. tarihimizi ceddimizi ögrenelim dedik yorumlar kafamı karıştırdı.gercegi nasıl ögrenicez.

 21. salamlar olsun hepinize!gardaş men azerbaycanlıyam ve sizlere onu deymki,ingilizlerin dedeleri saklar,yani sakson, sak oglu,albanlar ve balkanlarda yaşayan bütün milletlerin babsı türkdür.hale Nuh peygemberimin oglu yafes bir yana,siz heç okudunuzmu roma imperiyasını kimler yıkmış ve bütün avropayı yakmış ve sonrada o torpaklarda assmila olub adlarını o trpaklara taşımış.bu dediklerimi okusanız onda daha da çok türklüyünüzden kurur duyarsınız.bir araştırın,saklar,skitler,albanlar,hunlar,peçenekler,hazarlar avarlar,bulgarlar ne yapmış avrupada ve onlar hanki yerli milletlere evlenib sadece adlarını sahlayıb assimila olmuşlar.bu kadar sag olun ve yaşasın türkler!

 22. gocebelikten dolayı yazılı tarihimiz olmadı bizim.ancak atamiz ulukagan oğuz kagandir.bunu bilelim bunu araştıralım.oğuz kaganin mekanı çindeki türk piramitlerindeymis.çinliler bunu saklıyor.o bölgedeki çinliler bunu bilirken ne yazıkki katledilen uygur türkleri bihaber.oğuz kaganin piramidini arastirsalar tüm tarihimiz aydinlanir

 23. Türklügü araştırmak kolay bi iş deyil ama tümhalkın kulaktan dolma bildigini dogruymuş gibi yazmak hele hiç dogru deyil nedeyse nuhuda tük diye anlatacaksınız türlügü nuhun ogluna kadar dayandırdınız. türk kardeşligi aynı ırktan olmakla alakalı müslüman olmak inançtır her dilden herırktan müslüman olur ve inanır.tüklük ırktır herkes olamaz. yazıyı yazana ve tüm yorumculara saygılar

 24. Hörmetli qardaşlar belke siz mana diyersinizki,sen azerbaycanlısan,ve sen ne böyle türklükten danışırsan,hakkınız var! Amma önce bir şey deyim ve sonra da bır yapmaq isterim.Evvela bizim kentde,yanı köyde bizlere bozoklar deyerler,güman ederim bozokların kimler olduğunu bilisiniz.ona göre de manim de sizlere bir şeyler anlatmağa sanıram hakkım var.belelikle onu size deyimki,Türklerin Nuhun oglu Yafezden töremelerini man ilk kes duymuram.ve rusayada bir Türk araşdırmaçı(Lev Qumulyev) yazırkı,milladdan evvel 6esrde yer üzünde 60 faiz insanlar türkce danışırdı.ve sonra orasını deyimki, biz Azerbaycanlılar muslumanlıgı zorla kabul etsek bele,man muslumanlıgımla qurur duyuram.amma yakutlar şamandır,gökoğuzlar(qaqauzlar), çuvaşlar ve bir çok sibir türkleri xristiandır,karainler musevidir,ve man onları heç bir dil olmadan anlayıram ve sevirem.amma bir Hindistan muslumanı ile İngilizce danışırdım,ona görede evvel türkcülük ve sonrada din qardaşlarımız.ve yaxşı araşdırsanız görersinizki türkler herzaman dünyanın jandarması olubdur.ve döyüşkenlik irsi olarak kanlarında gelir.sag olun bu kadar,ve var olsun TÜRKLER!

 25. bu yazdiklariniz ancak hayal urunudur. italyanlar fransizlar akrabaymis, yani turkler. sumerler turkmus? kardesim sumerlerin taihe cikisi 5000 yil, turklerin taihe cikisi 1500 yil. bu nasil olur.sumerler turklerden daha eski taihe sahiber. ancak turk olduklari idiya edilir. size sorarim? ataniza oglum diyebilirmisiniz?
  macarlar turk olsaydilar ? bugun ki qaqauzlar gibi turkce konusurdular.

 26. hic bir halki kucmsemeyin. sizler gokden inmediniz? butun insanlar kerdesler ve bir soydan gelmekteler. ancak turk diyiler. bu soy adem ve havadandir. haylere dalmayiniz. tarihide tarih olarak arasdiriniz? turk olaralk aradirsaniz, milli hisinize uyub hayal urunu bir tarih yazarsiniz. bu da dogru olmaz. bildiyiniz gibi en buyuk dil ailesi hintavropa dil ailesidir. hindistandan avropaya kadar olan halklar birbirilerine akrabalar ve dil benzerlikleri vardir. eyer sizin didiyiniz gibi bir hal olsaydi , hintavropa dil ailllesi demezdiler turkavropa dil ailesiderdiler. amma boyle bisey yok, olsa olsa bi ruya olur.

 27. bir guney AZERBAYCAN Li olarak TURKIYE ni AZERBAYCAN kader seviorom TURK lerin soyu sumer lerden dir ki milad dan 7000 once dicle ve firatin kenarinda yasiourdirlar ve H.Z nuhun evladidirlar uzun bir sure den sonra bir bolumu orta asiya kocmis ler ve bir bolumu ANATOLU AZERBAYCAN HAMETAN ILAM GILAN da kalmistirlar ve bizim atalarimizidirlar

 28. Çocuk satanik yani bildiğin satanist selam işareti yapmış sahiplerine siz de burada bozkurt yaptı allahuekber diye kendinizden geçin, yazdığın bilgilerin çoğu da aynı şekilde, aydan bir karış toprak alıp getiremiyorsunuz diye mi böylesiniz? Kendi hiçliğinizi böyle mi var ediyorsunuz? İnsanın soyunu geçmişini tarihini bilmek istemesi başka, bir yerlerden elli dereden su getirip böyle komik olması başka. Milliyetçiler hangi milletten olursa olsun genelde sığ beyinli oluyorsunuz kusura bakmayın, ve değil kendi milletinize insanlığa tek bir faydanız bile yok, hepiniz birer kara deliksiniz.

 29. ona bakarsanız hepimiz ademden geldik…nuhun oğlu yafese kadar gidiyorsunuz ama öncesını görmek ıstemıyorsunuz,sırf ırkçı kafatasçı düşüncelerle.. hepimiz insanız ve kardeşiz… ınsanlığın soylra ayrılması kültür cesıtliliği acısındandır, nerelisin demkteki amac da hangı kültürü almış oldugnu ögrenmek ıstemsıdır.önemlı olan ıtalyanı macarı türkmüş önemli değil. senınle aynı kültürümü yasıyor bu herif ,senın gibimi düşünüyor. onemlı olan bu,kan değil. kana ınersen işin içinden cıkamzsın.faşist zihniyet budur işte..

 30. Arkadaşımız Türk isminden rahatsız olmuş arap ismi koyalım diyor sen o saydığın isimler islamiyetten önce var olduğunu bilmiyormusun isimler milletleri belirlemek için koyulur miiletini tanımayan insan nasıl insan olabilir insan doğumunda milletini seçme şansı yoktur ama dinini seçme özgürlüğü vardır ki zaten islamiyet herkese nasip olmaz derki yaratan biz onların kalbini öyle kararttık anlayamaz göremez dünyada herşey bizim doğrumuz değildir

 31. Saadeti ebediye Sayfa 421
  Nûh aleyhisselâmın oğlu Yâfes mü’min idi. Evlâdı çoğalınca, onlara reîs olmuşdu. Hepsi, dedelerinin gösterdiği gibi, Allahü teâlâya ibâdet ediyordu. Yâfes nehrden geçerken boğulunca, Türk ismindeki küçük oğlu, babasının yerini tutdu. Bunun evlâdı çoğalarak, bunlara Türk denildi. Bu Türkler, ecdâdı gibi, müslimân, sabrlı, çalışkan insanlardı. Bunlar zemânla çoğalarak Asyaya yayıldı. Başlarına geçen ba’zı zâlim hükümdârlar, semâvî dîni bozarak, puta tapdırmağa başladılar. Bunlardan, bugün Sibiryada yaşayan Yâkutlar, hâlâ puta tapmakdadır. Dinden uzaklaşdıkca, eski medeniyyet ve ahlâklarını da gayb etmişlerdi. Hele Hunlar ve onların reîslerinden Attilâ, dinsizliği ve zulmü ile (Allahın gadabı) ismini almışdı. İslâm güneşi Mekke-i mükerremeden doğarak, ilm, ahlâk ve her dürlü fazîlet ışıklarını dünyâya saçınca, Romalıların, Asyaya kadar yayılan sefâhet ve ahlâksızlıkları ve Asyayı, Afrikayı kaplamış olan dinsizlik, câhillik ve vahşet altında yetişmiş diktatörler, sömürdükleri insanların islâmiyyeti işitmelerine, anlamalarına mâni’ oldular. Bu engeller kılınc gücü ile ortadan kaldırıldı. Türk hâkânları, asâletleri ve uyanık olmaları sebebi ile islâmiyyetin işitilmesine mâni’ olmadılar. Şemseddîn Sâmî, (Kâmûs-ül-a’lâm)da diyor ki: (Hazer gölünün şarkındaki Aral gölünün şark tarafına, şimâlde Seyhun, cenûbda Ceyhun nehrleri, şimâl-i garbîye doğru akarlar. İki nehr arasına (Mâ-verâ-ün-nehr) denir. İki göl arasının cenûb kısmına (Hârizm) denir. Merv şehri buradadır. Bunun cenûbu, Îrânın (Cürcân) ve (Horasan) vilâyetleridir. Buraya şimdi (Türkmenistân) deniyor. Aral gölünün şimâline (Kazakistân) deniyor. Mâ-verâ-ün-nehrin cenûbuna (Özbekistân) deniyor. Buhâra, Semerkand, Taşkend buradadır. Bunun şarkına (Tâcikistân) deniyor. Yârkend, Fergâne ve Kâşgar buradadır. Bu memleketlerin hepsine (Türkistân) denir. Buhârâyı, 55 de, Horasan vâlîsi Saîd bin Osmân ibni Affân, Semerkandi ve bütün Mâverâ-ün-nehri 77 de Kuteybe feth eyledi. Semerkandi, 1285 [m. 1868] de ve bütün Türkistânı, 1292 de ruslar istilâ eyledi. [Osmânlı devletinin idâresini ele geçirmiş olan masonlar, bu istilâlara seyirci kaldılar.] Türkün asâleti ile islâmiyyetin şerefi bir araya gelmeden çok önce, Âsûrîler Türkistâna girerek, Türkleri, güneşe, yıldızlara tapınmağa alışdırmışdı). Tanyeri ağarınca, güneşe tapınırlardı. Bu sebebden, güneşin ismi, tanyeri ve nihâyet tanrı oldu.

 32. Benim anlamadığım tek birşey var oda, İsmet İnönü neden Tarih Arşivini yakıp herşeyi yok etsin?
  Kimden neyi sakliycak? Eğer gerçekten yandiysa bunu kısa ve basit bi cümle ile cevaplamak cok
  Tuhaf bence.

 33. hz.nuh un torunu türk hanın soyundan geliyoruz yani türkiye kelimesi İtalyancadan gelmiyor mu acaba

 34. evet kardeşlerim bizlerin nekadar cahil ve vurdum duymaz oldugumuzu görüyorsunuz ve hala benciligimizi sürdürüyoruz çok basit bakın dünyada hangi miletler bencilse onlar bizdendir adem babamızın 6 oglunun babasına tuzak kurarak mirasını almak isteyenleri yüce rabbimiz nasıl cezalandırmış ondan sonra dünyada 6 tı ırk oluşmuş bu ırklardan doganlar allahımızın göndermiş oldugu kurallara uymayıp sapıklıklar yaptıklarından dolayı rabbimiz nuh aleyhiselamı peygamber olarak göndermiş nuh peygamberde başaramayacagını görünce rabim ona en sadık canlıları yanına al ve bir tekneye onları bindir de ben bu pislikleri dünyadan temizleyeyim ey elçim diyerek nuh aleyhiselamın kavmi dedigimiz kavimler meydana gelmiş bunların içinde insanlardan hariç tüm canlılar varmış evet islamiyet dönemi nezaman başlamıştır hz.ibrahim aleyhiselam putları dagıtıktan sonra.evet ibrahim peygamberimiz babasını dine imana getirene kadar babasına saygısını hiç esirgememiştir evet islamiyeti seçenler ibrahim peygamberimiz gibi saygılı olmalılar evet müslüman doguyor dünyaya gelen herkez ama islam olamıyoruz çünkü islam olmak agır bir yaşam.Evet nediyor hazreti peygamberimiz ey insanlar acaba peygamberimizin dedigi söyledigi insanlardan mıyız evet nediyor baban da olsa oglunda olsa yetersiz ise arkasında safa girmeyin nedemek istiyor bizlere çalışkan olun egitiminizi bilir kişilerden alın ve yeterli yetersiz oldugunuzu anlayın.evet rabimizde ne diyor bana yetim ve insan hakıylen gelmeyin.şimdi iyi oturalım ve düşünelim biz neyiz türkmiyiz yoksa bir yaratıkmıyız önce insan olmalıyız evet mu kıtasından bahsediyoruz evet bu 6 kardeşten biri türk ırkını temsil ediyor kimdir bunlar saygıyı bilmeyen bizleriz köpekler kırmızı ışıkta dururlar biz geçeriz.Bakın türk milletini bulmak çok basit nerede yaşarsak yaşayalım dünyalıgı seven mal kazanmak için anasını babasını kardeşlerini dolandıranlara bakın dünyada bunlar mu kıtasından sonra dünyaya dagılan türk ırkıdır her miletin içinde yaşayanlar vardır bazısı latin olmuş bazısı arap bazısı iskoç bazısı finli bazısı yahudi olmuş evet bizim türk tarihimiz çok eskidir millattan önceye dayanır ama bizim atalarımız sencilikten bencilikten halkını egitimden mahrum bırakmışlardır yolunu bulmasını beceremeyen tarihini nasıl bulabilir evet atalarımızın hataları hala daha devam ediyor evet ondan sıratımüstakimi yaratmıştır rabimiz ben sizleri ana kanından nasıl temiz gönderdiysem dünyaya öylede temiz sizleri beklerim sıratta helallaşın diyor bizlere ama nasıl bilelim kimin için ne konuştuk aleyhinde ondanda bizlere ahırete gitmek çok zor ev aziz müslüman kardeşlerim

 35. Dini bilime referans alarak ön kabullerle bir teori geliştirmek şaşılacak bir şey. Yafes’ten 6000 yıl içinde bu nüfusa erişen Asya dünyası nasıl hayal edilebilir? Hemde doğan insanların belkide yarısına yakınının savaşlar ve hastalıklardan öldüğünü var sayarsak. Bence şunu söylemek daha doğru. Modern insanın tarihi 100.000 yıl gibi. Ve tüm Dünya kültürlerinde yer alan (Asya, Ortadoğu, Hint, Amerika, Avrupa) Nuh tufanını kabul etsek bile, bu tufanda insanların tamamının yok olduğu mantıklı değildir. Birbirinden çok uzak kültürlerde tufandan farklı şekillerde bahsedilmesi de bunu destekler. Bu gün tufana bir gök taşı yağmurunun neden olduğu ve Dünyanın değişik bölgelerini etkilediği önemli bir savdır.

  1. Nuh tufanı sadece Nuh (a.s) in kavimine gelmiştir tüm insanlık sular altında kalmamıştır hatta dünya üzerinde bi kıta su altında kalmış bu kıtanın adida mu kıtasıdır bu kitada yaşayan insanların Türk olduğu dusunulmektedir bu konuda Atatürkün araştırmalarında vardır ve Atatürk Türkler mu kıtasından gelmiştir demektedir sadece 1 2 yerden duyduğunuz veya okudunuz şeylerle fikir sahibi olmayın araştırın

 36. insanların renkleri ve fiziksel özellikleri yaşadıkları coğrafya ya göre değişiklik gösterir aslında asırlar öncesine dayanan insan özellikleriyle günümüz insan özelliklerinin farklı olmasının en büyük sebebidir küçük bir örnekle açıklamak isterim yorumlarda yazan bir yazıya cevap olarak insan vücudu soğuk iklimlerde kıl oranında önemli derecede düşüş vardır hatta soğuk bölgelere yaşayan insanlar neredeyse kıldan yoksundur ve soğuk bölgedeki insanların ten renkleri malum oldukça beyazdır. bu olay ısı ya yüksekliğe dünyanın dönüş hızına ve aklıma gelmeyen birçok etmene göre değişir.sonuç olarak ataist düşünceye sahip olmayan ve insanın tek hücreli bir amipden üremediğini düşünüyorsanız olay bundan ibaret yok ben amipden üredim diyenler için inanın kılımı bile kıpırdatasım yok 🙂

 37. Bu konularda ayrıntılı ve doğru bilgi edinmek için Sn. Prof. Kazım Mirşan’ı araştırmalarını öneririm.

 38. sizler turk dilsiniz sadece konusdonoz dil turk oda mogolar anadoloya saldirdigi icin turk oldonuz
  sizlerin genetigi yonanlidir siz yonanlisiniz
  asil turkler mogolar ve kazaklardir onar cirkin ve vahsi ler ama sizler onlara benzemiyorsonoz
  sizin ulkeniz trakyadir

  1. Adımın Türk olduğu kadar dilim Türktür.. Dilimin Türk olduğu kadar kanım Türktür.. Kanımın Türk olduğu kadar yarınım Türktür..

 39. Alp arsalan malazadgerd savasinda siz bizansililara mosalat oldu ve turk ve fars kelemeleri anadoluya girdi ben kendim azerim

 40. ben türk olan türküm ve soyumla gurur duyuyorum ama bugün türklüğü unutmuyş cumhuriyetci bir ırk var bunlar türklüğü ileri sürüp biz türk leriz derler aslında bunlar türk falan deyil bunlar cumhuriyetci bir ırk türk deyince akla ne gelir ilim irfan düzen kuran allah iman osmanlı devletini rahmetli atam osman bey niye kurdu 3 idaal üzerine kurdu 1 türklüğü dünyaya yaymak 2 islamı yaymak 3allahın yolunda nizamı sağlamak atalarım benim böyle idi taki rahmetli kanunı sülaymana kadar nasıl vefaat etti selim tahta gecti gerileme devri başladı neden cünkü islam gevşekliğinden allaha dua edelim allah bize güc kuvvet versin

 41. ilk once tum arkadaslara bilgileriniz icin tesekurler, ben turkiye dogumluyum fakat Australyada buyudum ve yetistim, Turklugumden kurur duyuyorum. Bu bilgiler cok guzel ve ben gecen yil Mu kitasi uzerine arastirma yapan Jack Churchward ile bagalanti kurdum. Jack Churchwardún dedesinin arastirmalarinin devamini yapiyor ( Mu The lost continent the mother land of men ), ve Jack Churchward’dun dedesiden kalan bazi bilgiler ve deliler Kemal Ataturkun arastirmasiyla bagalidir, Mu Kitasinin Turkler oldugunu belirtir, baska bir memlekte bir rahibe tarafindan Kemal Ataturke verilen tabletler, senelerce bir kilisnin yer alti deposunda saklanmistir. ileriki zamanlarda Ataturk Mecsikaya gitiginde tesadufen tabletlerin diyer yarisini gorur ve hemen tanir, ondan sonara baglanti kurarlar. Bu tabletler turklere aitir, senelerce arastirilir ve evet koken olarak Mu kitasinin turkler oldugu ortaya cikar. fakat tabiki bunu diyer isine gelmeyenler deyistirmeye baslarlar. Jack Churchward bunlari ortaya cikartmaya ugurasiyor, benden yardim ve bilgi edinmek istedi, neyaziki ben kendim fazla bilgili olmadigimdan karsilik yazamadim. ve gercekten burada yazilanlar ile Jack Churchwardun soyleyip yazdiklarinda cok benzerlik ve bagalantilar var arkadaslar, ve ayriyeten Cinde bulunan simdiye kadar sakladiklari Beyaz piramidlerin Turk lere ait oldugunuda biliyormusunuz. Ne tesaduf. ilgilenler jack churchward The Mu the lost continent the mother land of men, interneten bulabilirsiniz.

 42. ulan hiç biriniz mi bilmiyor nuh tufanında sadece belli bir kavim yok edildi. dünyanın bütünü karanlığa boğulmadı. bunun incilde kuranda tevratda yeri var ki bilimsel araştırmalarda bunu gösteriyor.

 43. çepni kardaş Hz Nuh kavminden başka kavim yoktu Hz Nuh ta gayri Müslümanlar için halek olmaları için dua etmişti

 44. Geçmişimizle övünebiliriz,geçmişimizi merak edebiliriz,soyumuzu araştırabiliriz.İnsanoğlunun en çok merak ettiği konu neden var olduğu ve nereden gelip nereye doğru gittiğidir.Ancak şu anımıza ve gelecekte ne olacağımıza bakmak daha yararlı olmazmı.Atalarımızla övünmek bugün bize birşey kazandırmıyor.biz övünecek birşey yapıyormuyuz.Türkiye türkleri olarak şu an dünyada nasıl bir algı oluşturuyoruz.

 45. Bundan 1,5 milyar yil önce dünyada ilk mikroplar olustu. Bunlar ilk türklerdi. Genetik olarakta en cok mikrop huyunu hala türkler yasatmaktadir.

  1. Merhaba
   Önceden selam ve saygılarımı bildirmek isterim
   Ben bir güney Azerbaycan türküyüm.
   Biz bir faşizm rejim tarafından ezilip yok edilmekteyiz
   Türkün tarihi büyüktür üzerinde çalışmak gerekir
   Türk dünyasının bütün zalimlere karşı birleşmeye hakkı var
   Ve bu dine karşı ya da başka milletler ile savaş anlamına gelmez

   Çin,iran ve Rusya’ya karşı bir olup kötü siyasetleri yenmek amacına gelir.

 46. Insanlar Adem ile Hava´dan türemistir. Nuh, Nuh, Nuh diye Ademi harcamayin. Eger insanlik andina birsey ögrenmek istiyorsaniz Kabil ile Habil´in hikayesini benimseyin! Insanlar milliyetciligi ile, vatanseverligi ile Dünya´nin altini üstüne getirdi nerdeyse. Oysa Kutsal Kitablarda gecen en önemli emir belli´dir. Ey Kul, kullugunu bileceksin, bütün gücün ve kuvvetin ile tüm Ruhun, Zihnin ve Kalbin ile sadece seni yoktan var edeni seveceksin! Onun bunun cocuklarinin sacmaliklari Dünyada sadece savasa, düsmanliga sebeb olmustur!

  Saygilarla

 47. Ben Araştırmacı-Yazar Selçuk Silsüpür
  Yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ve 2500 kaynakçadan yararlanarak yazmış olduğum Başyapıt “Bilinmeyen Türk Tarihi ve Kültürü” adlı tarihi araştırma kitabım Türklükle tüm bilgileri kapsamaktadır.
  Kitap sipariş için GSM: 0535 250 26 15 veya selcuksilsupur@gmail.com email adresinden yararlanabilirsiniz.

 48. Öyle saçma sapan şeyler yazıp ta insanları kandırmayın yazık çok yazık önüne gelen kafasına göre bir şeyler yazıyor bir kere hz nuh peygaber efendimiz den önce vardı ve öyle bir şey olsaydı onla bu günlere kadar gelirdi öyle bir şey olsaydı bile kuranı kerim de geçerdi ayetler de geçerdi

 49. Italyani bilmiyordum amma Macarlarin turk soyundan geldigini biliyordum. Afro (siyah) amerikalilarin soyununda turklerden geldigine inaniyorum. Rusiyanin etnik terkibine baxsaq onlarin coxunun turk soyundan geldiyini gorerik. Siz neden Turkmen ve turkleri ayri yaziyorsunuz? Her ikiside turkdur. Hemde siz Nuh peygemberin torunlarinin isminde Turk Han, Hazar, Slav ve Rus yaziyorsunuz neden? Hazarlilarin soyuda turklerden geliyor, ruslarin soyuda salvyanlardan. Evrovisionda Azerbaycanin neden bozkurt isaresi tutdugunu soruyorsaniz soyleyimki biz Azerbaycan turkleriyik ve Azerbaycanin 80-90%-i turklerdir. Kürtlerse Miladdan sonra yaranmis halkdir ve kokeninin coxunda farslar, sonra turkler(turkmenler) ve digerleri vardir. Amma turkler Miladdan once 6000(5000) ve 4000-ci illerden vardir. Kürtlerin icinde olan turkler kimligini itirerek kendilerini kürt zann etmisler rus sanan turkler kimi.

 50. Hey iranli sen kimsinki turklere cirkin vahsi diyorsun?! Turkiyelilerin coxu turkdur baska etnikler olsa bile. Anadoluda olan yunanlar cokdan gitmisler ve ölmüsler. Sen kimsinki bize turklugumuzu unutdurmaq istiyirsen Mogollar ya turkdur yada turklerle akrabadir amma Turliye, Azerbaycan ve digerleri turk halklaridir sen ne diyorsun biz kendi soyumuzu bilmihormuyuz yani?! Sizin dediyiniz azeriler uydurmadir cunki biz AzerbayCan turkuyuz ve bununlada qurur duyuyoruz. Siz farslarin hepiniz olmasada bazilari kotusunuz. Guney AzerbayCanimizdaki Azerbaycan turkleri ve diger turklere qarsi katliamlari unutmadik daha. Kürtlerinde kokeninin coxu farslardan geliyor sizde onlara yardim edib coxlu G. Azerbaycan turkunu öldürdünüz turk sehirinin adini kürtçe koydunuz. Amma kan bahasina oluraa olsun biz turkler tüm topraqlarimizi alacagiq. Bana karsi kötü düşünenler sozunuzu benim facebookuma yazsin: https://m.facebook.com/home.php?ref_component=mbasic_home_logo&ref_page=MSearchController&refid=46 ismi Rufik Aliyevdir. Bu siteye yazmayin arkamca kötü konusanin …………..!!

 51. Şahin lim denen arkadaş sana bişey soracagim o yıllarda hristiyanlık düzgün muydu sanıyorsun türkler hiçbir zaman katil olmadılar dikkat edersen türklerdenkatil diye bahseden o adamlar avrupalı olmasın sakin. Ayrıca hiç kusura bakma 450 li yıllarda göktürk dinine tabii olmak hristiyan olmaktan daha insancildi . Tanrı Türkü korusun ve yuceltsin !!

 52. rufiq efende sen ilk once kan bahasina qarabaqi ermenistanin elinden kortar sonra guney azerbaijani gelip alirsin.soyledin sehirlerin adi da kurtce degil farscaya cevrilmis.siz nasil konsantinopolisi
  istanbul yapiyursaniz bizde qusa cayi miyandoab yapariz bir sorun mu var? USTELIK FARS DEGILIM

 53. yazının hepsini okumadım çünkü kimi yerlerde tutarsızlıklar var. yazı buram buram milliyetçilik kokuyor. eğer kendi tarihinizle ilgili doğru bilgilere ulaşmak istiyorsanız milliyetçi düşünce en azından bir süreliğine dahi olsa bir kenara bırakılmalı. burda amacım milliyetçiliği yermek değil. ancak bu gibi konular milliyetçi düşüne gölgesine araştırılamaz tartışılamaz ve anlaşılamaz. günümüzde ırk denilen olgu ,eğer ki derinlemesine araştırılırsa, hiçte bizim düşündüğümüz gibi sınırları olan ayrıştırılabilen bir kavram değilken bizim türk ırkının soyunu araştırmamız ancak belli bir noktaya kadar mümkün olabileceği kanısındayım ki bu noktaya gelinceye kadarki onca birliktelik ve karışım bile bu noktadan ötesine kuşkulu bakmamıza yeter bence.

 54. arkadaşım öyle bir tarif etmişsinkine türklerin nerden geldiği hakında anlatığından hiçbir şey nlamadım ama benim bildğim kadarıyla türkler orta asyadan göç edip gelmişler tatarlardan gelme

 55. Bencede h.z nuh turklerin soy agacidir hatta hatirladigim kadariyla nihat hatiboglu hocamiza benziyo nuh peygamber dunyadaki canli hayvanlarla sohbet bile ediyomustu nys arkadaslar kib.

 56. Bazen insanlarin cogunun belli etmeselerde irkci olduklarini anliyorum onun icinsede bazen kizmayin fakat h.z musanin soyunun asiri irkciligini anliyorum yani yahudileri anliyorum beni bile turk oldugum icin sevmiyen insanlarin oldugunu dusunuyorum zaten bence sirf insanlarin bu sacma dusuncelerinden dolayi kiyamet yaklasiyo gibi arkadaslar.

 57. Bilip bilmeden elinizde hiçbir kaynak olmadan gelişi güzel yazılar yazıyorsunuz. Sonra yazdığınız bu yazılara kendiniz de inanıyorsunuz. 8 bin yıl önce oralarda hiç insan yoktu dediğiniz topraklarda (mezopotamya) 70 bin yıl önce insanlar Afrika’dan Güney Asya ve Orta Doğu’ya göç etmişlerdir. Kürtlerin de o coğrafyada yaşayan insanlarla genetik akrabalığı çok yüksektir. Türklerin ise alakası bile yoktur. Ama sizin kaynaklarınıza göre (işinize geldiği gibi) Türkler Aska kıtasının hatta Avrupa kıtasında yaşayan insanların da atasıdır. Elinizden gelse bütün dünyayı Türk yapacaksınız da yemiyor. Neyse ki bilim var ve sizin gibi cahiller onun ışığı altında eziliyor.

 58. Ulen mete bilim bilim diyorsun turk cahiller diyosunda senin dedigin o bilim hangi gercekligi ortaya cikariyo bilimde turklerin gecmisinin ucsuz bucaksiz oldugunu biliyor eved turk oglu turkum atam oguz kagan ondan oncesini bor arastirda konus kurana bak kuranda adi gecen bir milletten irktan kastediyorsunbiz dunyaya enson biz hilmedecegiz bu bi gercek bu bizim damarlarimizda dolasan kanda mevcuttur atalarimizim Ülküsüdür.
  SIMDI BURDA KONUSAN HERKES BENI DINLESIN BIZE ATALARIMIZIN ANLATTIGI O DESTANLAR COCUKLARI GECE YATAKLARINDA UYUTULSUN DIYE AMLATILAN HIKAYELERLE KARISTIRMAYIM ALPLER UYUMASIN DIYE ANLATILAN HAREKETE GECMESI ICIN ANLATOLAN GERCEK DESTANLARDIR. OO YUZDEN ATANA SAHIP CIK GECMISI OLMAYAN BIR MEDENIYETIN GELECEGIDE OLMAZ. EY TURK KULAK VER BU DEDIKLERIME ATANA VATANINAN SAHiP CIK. Bizi kurt arap yahudi diger irklar ilgilendirmez onlarin sictiklari boklar kizildeniz bile doldurmaz.

 59. Yani kesin türklerin soyu yani bizim soyumuz
  Nerden geliyo kesin olarak. Çünkü burada bi çok şeyden bahsetmiş kafam karıştı. Asya falan avrupa anlamadım . Asya kıtasından geliyosa soyumuz eskiden çekik gözlüydü o günkü türkler o zaman

 60. Senin dediğine göre türk Peygamber oğuları olmalı.Milatta önce yani megun,radun,woldbas zamanlarında Türk yarmış diyorsun.Peki Hz,Hüseyin.Hz,Halil.Hz,Yusuf.Hz,Yakup hangi zamandadılar

 61. H.z nuh hayvanlarla konusuyomustu zaten bizim turklerin coguda bi hayvani gorunce aa sanki bu hayvan benimle konustuder bn dun yeni yavrulamis bi kopek gordum sanki bana gece soguk olursa yavrularim olur dedi bende battamiye buldum ustlerini orttum umarim yasiyolardir,

 62. nuhun avrupaya giden oğlu avrupalıları oluşturmuş olmalı afrikaya giden afriklıları oluşturmuş olmalı mu ile kıtası hangi soydandı?

 63. Milliyetcilik ruhunuzu bir kenara birakin. Peygamberleri bu ise karistirmayin. Bir sey soyluyorsaniz kaynak gosterin. Kalbinizin sesiyle hareket etmeyin. Gercekler elbet ahirette ortaya cikacak. Onun icin sen dinini yasamaya bak.

 64. Arkadaşlar yorumları okudum herkez bildiklerini ve araştırtıklarını yazmış ben de yazayım dedim kendi kendime bildikledimi ve araştırdıklarımı Hz. Nuh a.s tufanı yöresel bir olay Ama Tevrat ta göre bu olay küresel olarak anlatılıyor insanlara bu Hz. Nuh tufanı sadece yöresel bir olaydır. Kur’an’ı kerimde yöresel diye geçiyor ki araştıran bilim adamlarıda yöresel bi olay diyorlar… Yani işin özü dünya sular altında kalmadı Hz. Nuh a.s kavmi sadece sular altında kaldı… Kur’an’ı kerim’de böyle yazıyor ki şüphesiz doğru yöresel bir olay arkadaşlar okuyun ve araştırın o zaman gerçek bilgiye ulaşırsınız ama doğru bilgileri okuyun araştırın Arkadaşlar…..

 65. O kadar kafa karıştırıcı laflar varki inanın sanki bu millet illet olmuş gibi konuşuyorlar.Öncelikle 1 değil 1000 değil adam gibi adamlar en az 5000 kitap okuyor da yine alimlerin konuşmalarına önem verip bilgi karşılaştırması yapıyormuş.Biz ise küçük aklımız ve dar bir fikriyatımızla yorumlar yorumlar yapıyoruz..Mesele Türk varmıydı yok muydu ne önemi var. Güneş balçıkla sıvanamıyacağına göre demek ki var. Bilinen ilk tarım ile ilgili kelimeler TÜRKÇE dir. Batı dillerine de Türkçeden girip değişime uğramışlardır. Yani medeni toplum tarımla başlamış olduğuna göre TÜRK VARMIŞ:…Anlatılanlar bir kısmı gayri Türk lerin yazıtlarından veya Tevrattan alıntılar yapılarak Çin kaynakları incelenerek yapılmıştır. kazakistenda çıkan Altın Elbiseli ADAM mezarı da o yaşanan yıllara göre en ileri medeniyeti yaşaıyan bir toplummuş.Bu kadar da basit…Ona benzer daha da eski bir buna benzer buluntular var… Bu bile çok çok eski …Nuh Tufanının kesin bir tarih saptaması yok….Varsayımlardır bunlar…Birşey varki o çok çok önemli tek Tanrılı bir anlayışla birlikte Kölelik anlayışının olmadığı ANA Erkil bir TOPLUM olduğumuzdur.

  1. Hayir tum insanligin koku (Adem aleyhisselamdir) ve miz muslumaniz tur kurt arap hic bir onemi yoktur Allah bizi kardes kildi (muminler ancak kardeştir) ahirette Allah teala bizi karsisina turk kurt alman diye almiyacak musluman mi degil mi diye alacak

 66. Atatürk’le yapamadığını İnönü ile yaptı Pezevenkler..Atatürk ün fedayetini anlamıyanlar Bu Babatürkü hiç anlamıyacaklar (arşiv meselesi için..)Biz Türkler (benice) hazerin doğusunda türedik oklar hanı Metehan (OĞUZHAN)Biz türkmen halkların hem nebisi hem atası olur. Travma Şu-ki göklerden bir eş geldi oğul gökhan doğdu sonra bu oğuldan oymak yani aşiretler oluştu gibi..yada yıldızlardan bir eş geldi oğlu yıldızhan oldu ..ve bu şekil oğuz atan öğüt yada töreliğile halklar oluştu -ŞU GERÇEKKİ OĞUZELİNDE TÜRMENLER 22 BOY YANİ 22 HALK 22 TÖRE GELENEK VARDI- Ayrıca Azerilerin gerçekte TÜRK olmadığına İnanıyorum.. ..Vede İLK İNSAN ADEMİN AZERİ OLABİLECEĞİNİ İDDA EDERİM ÇÜNKÜ İNSANLIĞIN HAZERDE TÜREDİĞİNE İNANIYORUM…TABİ BUNLAR BENCE YORUM ALİMCE BİLGİHAT BİLE BU ONAMAYABİLR AMA OLSUN HERKESİN KENDİNCE BİR DAYANAĞI VARDIR…….

  1. Dostum sen Kuran’ı Kerime Bir Bak Hz. Ademin kim olduğunu oradan öğrnebilirsin Tevsirleri incele BÖYLE SAÇMA ŞEYLERLE REZİL BARİ OLMA…

   1. Insanlarda kac kan gurubu vardir!BIRAZ OKUDUKLARINIZ SORGULAYIN ARASTIRIN.. kocaman insanlar olmussunuz halla mitolojik hikayelere inaniyorsunuz cok cahilsiniz..

    1. 🙂 NASIL BİR MİLLETİZ 🙂 DEĞİŞİK YAZIK AMA NE OKUMASINI NE ARAŞTIRMASINI SEVİYORUZ. KULAKTAN DOLMA HER KEZ KAFASINCA YAZIMIŞ. TÖBE TÖBE Bİ ALLAHI TÜRK YAPMADIĞIMIZ KALDI. BİR TEK BU YORUM EKSİK ODA OLSAYDI TÜRK TARİHİ SON NOKTAYA ULAŞIR HEPİMİZ AYNI FİKRE MUTABIK KALIRDIR…

  2. Sedat Karahan ben bir Türküm Azerilerin Türk olmadığnı söylemişsin bu çok yanlış bir bilgi Azeriler bizden çok daha Türktü yani biz biraz daha melez bir ırk olduk Asyadan Avrupaya geldiğmizden beri melezleşmeye başladık Metehan bu olaya yani Türk ırkına çok saygı duymuş bir devlet adamı Çini yenmiştir ama Çine yerleşmemiştir çünkü Türklerin melezleşmesi konusunda ırkımızın yani soyumuzun yok olmasından korkmuştur. lütfen sende bilmediğin şeyler hakkında yorum yapma.

 67. Aslinda alatilan bilgiler guzel bilgiler…bende adiyamanliyim.sonucta hepimiz hz ademin cocuklariyiz.yapmamiz gereken tek sey bu gecici dunyada hep birlikte guzelce yasamak ….gerisi yalaannn

 68. merhabalar bizim dedelerimiz puntus kırallığında uç beyi imiş sarıalioğlu lakaplı bizim soyumuz nedir müslümanız

 69. Ulen İsmet paşadan büyük taş düşsün kafanıza ! İsmet Paşa ya da Cumhuriyetçiler Türk tarihine ait hiç bir kaynak kitap ya da belge yakmadılar, yaktırmadılar. Bu kaynaklar Selçuklu mirası eserlerde gizliydi ve o eserleri, kaynak belgeleri Osmanlı padişahları yaktı. Bir savaş içine girdiler, o savaşın adı da arap-İslamiyet kültürüne karşı Türk tarihi ve kültürü idi. İnsanları yanlış yönlendirmeyin artık. Atatürk ve İsmet paşa Turan Türk tarihi mozayiğinde gerçek Kuran İslamiyetinin yüceltilmesi ve saltanatın, kula kulluğun sona erdirilmesi için mücadele ettiler, devrimler yaptılar. İftiralar, günü geldiğinde Allah katında gerekli cezai karşılığını bulacaktır, kaçış yok !

 70. böyle bir bilgiye vakıf olduğunuz için tebrik ederim bu bizim insanımızın en çok ihtiyacı olduğu bir konu,herkesin bilmesi ve nesline öğtetmesi gerekli,şahsım adına teşekkür ederim.

 71. Merhaba arkadaslar hepinizin görüsüne saygi duyuyorum, bizler ne yazikki milliyetcilik putunu yikayaman bir milletiz bütün bunlari bir kenara birakipta Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem in izinden yürümeye calismak sizcede Daha mantikli olmazmi? Hadisi serifte Rabbiniz bir olduğu gibi, babalarınız, dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arabın Aceme, [Arap olmayana] Acemin Araba üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.) [İbni Neccar] ayrica akliniza yanlis birsey gelmemesi icin bizde kumuk turklerindeniz Dagistandan geliptürkiyeye yerlesmisiz . Elhamdulillah müslümaniz bu bize yeter.yanlis anlamayacaginizi temenni Ediyorum.

 72. zaten şu an türk insanı bunları bilmiyorsa da hepsi başa gelen saçma sapan adamlar sayesinde olmaktadır. herşeyimizi yok ettiler!! kendi sanatanatlarını kurdular asıl türk ve türkiyenin düşmanları başa delen adamlardı!!

 73. Bikere Kürtlerin soyu moyu yoktur!Kürt ismide bi dede kar’ın üsütnde yürürken “hart hurt” diye sesler cıkmış ve dedede birden Kürt demiş sonra bu olay patlamış gitmiş.Bütün yazdıkların için çok teşekkür ederim.

  1. Ulan got bilmedigin bir sey icin boyle oran la buranla cevap yazma.o kurtler bunu yazdigini bilirlerse o gotun de kalmaz

  2. Ramsel kardeş..Allah senin iyiligini versin tam yarim saat güldürdün beni bu yorumunla …cok yaşa sen emi ..

 74. bir Müslüman bir kürt olarak baştan sona yazdığınızı okudum. tarihi okumayı bilgi edinmeyi severim farklı bakış açılarına da saygım sonsuzdur. Hz. Nuh’un oğulları çeşitli kıtalara yayılmıştır, biri Avrupa Kıtası’na, biri Afrika Kıtası’na ve diğeri ise Asya Kıtası’na yayılmıştır.
  Amaç olarak soyu genişletmek ve yeni yeni kültürler soylar geliştirmektir. Ve ayrıca İnsanoğlu’nu dağıtmaktır – yaymaktır.
  Asya kıtasına yerleşen oğlu’nun adı Yafes’tir. Ve Asya kıtasındaki bütün Irkların başlangıcı Hz. Nuh’un oğlu Yafestir. DEMİŞSİN BUNU HANGİ KAYNAKTAN ÖĞRENDİĞİNİ MERAK ETTİM. AYRICA Milattan önce (M.Ö.) 3478 Seneler civarı olduğu araştırmalar sonucu söyleniyor. Yani yaklaşık 6.000 sene önce.

  (Not: Bazı kişiler Kürt Tarihi, Türk Tarihinden daha önce vardı 8.000 senelik Kürt Tarihi vardır diyor, fakat 8.000 sene önce oralarda insan bulunmuyordu) DİYE BİR NOT DÜŞMÜŞSÜN. PEKİ BENİM GÜZEL TARİH BİLİR ARKADAŞIM HZ NUHUN TUFAN SONRASI BOTAN NEHRİ DENİLEN VE AYNI ZAMANDA MEZOPOTAMYA DİYE ADLANDIRILAN BÖLGEYE CUDİ DAĞINA İNDİĞİNİ RİVAYET EDEN HADİS VE İSLAM TARİHİ KİTAPLARINDA YER VERİLDİĞİNİ BİLİYORMUSUN 8.000 SENE ÖNCESİNDE ORDA EVET KÜRT IRKI VARDI İNANCI İSE ZERDÜŞTLÜKTÜ. 1071 MALAZGİRT SAVAŞINDA ORTA ASYADAN GELEN TÜRK BOYLARI MEZOPOTAMYA DA KÜRTLERLE İTİFAK KURUP BİZANS A KARŞI SAVAŞMIŞLARDIR. Kİ MA-LAZ-GİRT ANLAM OLARAK BİZ ÇABUK ALDIK ANLAMINA GELİR VE KÜRTÇE BİR KELİMEDİR. MALAZGİRT ADININ KONMASIDA BU COĞRAFYADA BAŞLAYAN VE EN ERKEN BİTEN SAVAŞTIR O YÜZDEN BİZ-ÇABUK-ALDIK YANİ MA-LAZ-GİRT ADI VERİLMİĞŞTİR. GELELİM OSMANLIDA TÜRK MESELESİNE BANA OSMANLININ İÇERİSİNDE BİR TANE TÜRK BÜROKRAT KOMUTAN YADA VEZİR YADA ŞEYHÜLİSLAM SAYARMISIN. BEN SANA SADECE BİR TANE ŞEYHÜLİSLAM SAYICAM GERİ KALANLARI SEN ARAŞTIR. İdris-i Bitlîsî’ veya Bitlisli İdris (1452-57 – 1520), Kürt asıllı Osmanlı devlet adamı.

  Mevlana Hüsameddin Ali-ül Bitlisî’nin oğlu, Ebul Fadl Mehmet Efendi’nin babasıdır. Bitlis’te doğmuştur, bundan ötürü Bitlisî lâkabı ismine eklenmiştir. bütün tarihi kaynaklar, osmanlı devleti’nin türk ulusu tarafından kurulduğunu kanıtlamaktadır. ancak, kuruluş aşamasını tamamlayan ilk kuruculardan sonra, osmanlı padişahlarının ne denli türk oldukları kuşkuludur. çünkü, kuruluş dönemindeki koşullarda geçerli olan; komşu ülkelere saldırma ve onlardan savaş tazminatı ve ganimeti alma siyasasına dayalı olarak güçlenip zenginleştikten sonra, yatak odalarını, “harem’ler kurarak zenginleştiren padişah-halifelerin birçoğu sayesinde, ırk ve kan birliği bozulmuş olduğu görülmektedir. “…bütün kadın sultanlar, bütün padişah anaları, hep yabancı ırklardan alınan köle kadınlardan geldiler. hanedanda bu kan yabancılığı, osmanlı imparatorluğu’nun son padişahına kadar devam etti”

  AYRICA BKZ
  belki bu özelliklerinden dolayı, “halife” sanlı padişahlar, bu sanın yarattığı olanaklardan yararlanarak, yönetimi altında bulunan ve özellikle “türk” kimliği taşıyan yönetilenleri tıpkı bir sürü gibi yönetmeyi yeğlemişlerdir.

  henüz kuruluş dönemi olan 1466 yılında yapılan bir derlemede, “türk iti şehre gelince farisice ürer” denilmektedir.(2) osmanlı şairlerinden baki’nin, “muhteşem süleyman” olarak bilinen padişaha sunduğu bir şiirinin türkçeleştirilmiş dizeleri şöyle:

  “her taç yoksulluk ve yokluk ehline baş tacı olamaz.
  ey hoca türk toplumundan olanın başı kabadır.
  türk, sultan olma yeteneğinden yoksundur.

  DURUM BÖYLE İKEN SIKIŞINCA OSMANLIYA TUTUNAN TÜRK KARDEŞLERİM BİR KEZ DAHA ARAŞTIRIN VE DÜŞÜNÜN. SAYGILARIMLA

  1. Arkadaşım sen Osmanlı sarayından bahsediyorsun, Osmanlı İmparatorluğundan değil. Aklı başında yorumlar ya da açıklamalar yapın. Bir halt biliyormuş gibi asılsız yazılar yazmayın.

   1. Birakin bu tartismalari artik. Osmanli karmakarisik olmustu Atatùrk bu karisikligin farkina varmis ve butun milletleri Yeni bir Turk kimligi altinda toplayip bir ulke kurmustur. Ne mutlu turkum diyebilen herkes Ataturk ten beri Turktur.

    1. Hani senin türk milletin nerde?? Artık uyanın Türk kardeşliğiniz sadece ağzınızda sizin. Madem senin Atatürk’ün karışıklığı önlemek amacında neden kendi liderliğinde birleştirmedi de yeni devlet kurdu? Çünkü işin içinde İslam olmamalıydı?? İşin içinde halifelik olmamalıydı dimi??

     1. Bir defa Atatürk senin benim değil BİZİMDİR.Biz olmadığımız birlik olmadığımız kutuplaştığımız zaman ancak başkalarının ekmeğine yağ süreriz ikincisi Nutuk’tan bir bölüm aktarıyorum Atatürk’ün hilafetle ilgili düşüncesi”…Müslüman toplumlar gelecekte herhangi bir gün kendi irade ve arzularını kullanacak bir güç ve özgürlüğe kavuşurlar ve o zaman lüzumlu ve yararlı görürlerse, çağın gereklerine uygun birtakım uyuşma ve birleşme noktaları bulabilirler.

      …Birleşmiş olan İslâm devletleri bu meclisin başkanı tarafından temsil edilecektir derlerse ve isterlerse, işte o zaman, o birleşik İslâm devletine hilâfet ve ortak meclisin başkanlığına seçilecek zata da halife ünvanını verirler.

      Yoksa, herhangi bir İslâm devletinin, bir kişiye bütün İslâm dünyasının işlerini yönetme ve yürütme yetkisini vermesi akıl ve mantığın hiçbir zaman kabul edemeyeceği bir durumdur.”Ulan adam diyor ki; “Neden bütün İslam alemini ilgilendiren bir kararı biz tek başımıza veriyoruz? Tüm İslam devletlerinin bir araya gelerek karar verebileceği bir durumdur bu.”

  2. Şimdi sen bir tane bitlisli sayıyorsun gerisi yok yani osmanlıda türk bürokrat yok kürt bürokrat var güzel araştırmışsın kendi işine geleni okuyup yazıyorsun ve milletin boş yere zamanını alıyorsun ilk öncelikle şunu unutma osmanlı 100 yılda bir isyan bastırırdı kendini bilmez hadsiz vergisini ödemeyen devletine kafa tutan ve hristiyanların kışkırtmalarıyla ayaklanan isyankarlar buna ırk ismi vermiyorum soysuzlar diyelim. Şimdi günümüzdede aynı olay devam etmekte halkım için savaşıyorum diyen terör illetinin yapmadığı soysuzluk kalmamış onlar silahı nerden buluyor parayı nerden buluyor ilk önce bunu bi soralım. Sonra ırka bir bakalım bizim bir dilimiz var diyor daha kendi dilini bilmiyor sonra dilimizi verin diyor dilini tutanmı var senin konuş varsa öyle bir dil bizde bilelim ki kürtçenin nerden geldiğini unutmayın eski türk dilinden gelmektedir araştırın dicem ama kabullenemezsiniz ben ırkçı biri değilim ama kendinizden soğuttunuz barajıda aştınız elektrik faturalarınızı vergilerinizi ödeyin artık unutmayın 100 yıl doluyor Osmanlıda yeniden doğuyor ve isyancılar yine baş kaldırmakta azıcık delikanlı olun borcunuzu üstlenin yeter artık kimsenin sizi dışladığı yok kendinizi dışlatıyorsunuz bide şu akrabağ evliliğinden vazgeçin gelişin artık amcaçocuklarınızla değil akrabağ olmayan biriyle evlenin ve bir düzine çocuk yapmayın yıl 2015 artık 1 level atlayında bişe biliyor diyelim…

  3. Sevgili ve kuş beyinli kurd gardasim tufan koptuğunda siz
   kurd ler orda piknik mi yapıyordunuz da 8000 yıldır ordasınız ha malazgirt savaşı kurd ler ile kazanıldı diyorsun
   Sultan ALPARSLAN a bile nerdeyse kurd diyeceksin peki siz oradaydınızda neden tarihte gercek kaynağa dayalı bir şanlı tarihiniz yok güldürmeyin ya biz ÇILGIN TÜRKLERİ kendi masallarınızla kendinizi kandırın kürtçe de farsça o kadar kelime varki onu arastir sen o kuş kadar beynin ile nujiyan.

  4. Osmanlı padişahlarının yüzde yüz olduğunu kimse idda etmiyor ama senin anlayamadigin nokta şu sadece padişahların haremi vardı veya başka bir deyişle sadece padişahlar Türk olmayan kızlarla evleniyordu halk saf Türk’tü ve şuan osmanli torunları degil o zaman ki halktan oluşan Türkler kurdu bu vatanı. Sen oturdugun yerden kalkipta kimsenin Türklüğüne laf edemezsin.Atam zaten senin gibi ağzı bos durmayan insanlarin olacagini dusundugunden Ne Mutlu Türk’üm Diyene dedi Ne Mutlu Türk olana değil.

  5. KUŞ BEYİNLİ KENDİNMİ YAZIYOSUN BU TARİHİ. OBALIKTAN BEYLİĞE, BEYLİKTEN İMPARATORLUĞA, OĞUZDAN ALPASLANA SÜLEYMAN ŞAHA ERTUĞRUL GAZİYE OSMAN BEYE VE DAHA NİCESİNE KADAR OSMANLI TÜRK OĞLU TÜRK SOYUNDANDIR EVELEYİP GEVELEMEYİN BOŞU BOŞUNA

  6. Bu faşist turkler ve kürtler bizi yedi.Yahudiler coğrafyamızın peşinde bunlar neyin peşinde.Irkboş laf.Müslüman kürt turk sorunları çözmeli .Faşist kürtler zerdüş olur faşist turkler tengri diye gezer.Aptallar sürüsü.

 75. Guzel arastirma tebrikler ama soylar karismis dunyadaki ilk hz.adem babamiz ve havva anamizin neden 4 erkek ve3 kiz cocugu olmus buradan 4 irk cikmis acaba bu konuda ilginc biraz su sari kirmizi beyaz ve siyah ten renklerinide arastirsalarda cevap verilebilse

 76. Kardeslerim hic dikkat ettinizmi ne peygamberimiz ne osmanli ne selcuklu nede onder ve liderlerimiz , biz filan soy falan boy filanca sulaleden geldik demezler not dusmemisler dusselerdi tarihciye gerek olmazdi bi tercuman isi cozerdi . Simdi . Mesele soy boy degil kultur meselesidir . Bugun dunyada 3 kultur var biri zulumu kendine hak goren ikincisi zulume sessiz kalan 3. Ise zulume karsi koyan kultur . Dunya bu eksende sekillenmis . Tum zulumkarlar bati dunyasi ve yahudiler . Zulume sessiz kalanlar Asya ve korfez Ulkeler . Zulume karsi koyanlar ( tarihte hacliyi durduran Turk ve kurtler)

 77. Ey…azizler. Ben Turkmenim,ben Kürdüm,ben Türküm. Azeri kazak Kırgızim. Özbek Tatar Uygurum. Ben Arnavut Gagauzum.
  BEN-OGUZUM-SELCUK-OSMANLIYIM
  Ben Türkmenistanli MERV vilayetinden. Kuvvat Muratov. Türkmenistan tarihine giriniz gezinin. Nereden suyumuz gelmiş, öğrenin. * soydaslar *

 78. Dedem Ali oğlu Mustafa Kızılaslan baba adı Ali: doğum tarihi 1889 ö / 07/29/1970 Öncelikle böyleÖncelikle böyle bir Çalışmaya Öncü olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim ellerinize sağlık belki sayenizde kayıp olan yıllardır ulaşamadığımız aşiretimize sayenizde ulaşır Yılların verdiği hasreti son buldururuz aşiretim le ilgili bildiklerimi paylaşarak bu hususta biligi sahibi olan biri çıkarsa yardımcı olursa çok seviniriz şöyleki dedem büyük bir Aşiretin mensubu iken Karaköse zetka köyünde yaşarlarken 1905 li yıllarda ailesi Rus ve Ermeniler Tarafından katledilmiş başından geçenleri çocukluğumuzda bize şu şekilde aktarmıştı bir gün hayvanlarını Dağda otlatırken yanına Koşarak Köyden bir arkadaşı gelir köylerini Rus ve Ermenilerin bastığını herkesi köymeydanında kurşuna dizerek katledildiğini söyler dedem Koşarak Köyüne gelir ailesini ararken Şerife adında kız Kardeşini yaralı olarak bulur bunun üzerine Kardeşini omuzlar bir mağaraya çıkartır ve burda beklemesini kendisinin annesini ve Halit adında 6 Yaşındaki Kardeşini bulmak için akşam karanlığında Köye tekrar iner burda annesinin cenazesi ile karşılaşır fakat Kardeşinin izine rastlamaz babası Ali savaş zamanında gitmiş birdaha dönmemiş zaten diğer köylerde yaşayan akrabarı varmış aşireti zetka da birçok köyün sahibi imiş Veli adında bir AMCASI Van erçişte yaşarmış dedem mağarada bıraktığı kardeşi ŞERİFENİN yanına çıkmak için tekrar yola koyulur Ermeniler köyü kuşatmışlar dedemi görür peşinden ateş ederler vuramazlar dedem Mustafa kardeşi ŞERİFENİN yanına geldiğinde yine bir vahşetle karşılaşır mağarada Kardeşini ayıların parçaladığını görür birkez daha yıkılır kendi elleri ile kazdığı mezara Kardeşini DEFNEDER ve Bayburt’a ortaçımağıl köyünde yaşayan dayısının yanına gitmek için yola koyulur yaya olarak Günlerce suyun içinde ve yaya yol gider yolunun Üzerindeki bazı Köylere uğrar ve karnını doyurur tekrar yola koyulur hatta bir Köyde kendisinden rahatsız olurlar onu Öldürmek için bir yere hapsederler evin kızı dedeme yardım eder kaçmasını Sağlar dedem uzun yolculuğun ardından Bayburt’a dayısının Köyüne ulaşır burda birkaçyıl kalır bu esnada kendisine amcaları ulaşır onu tekrar köyüne Dönmesi için çağırırlar zaten kendisi nişanlıymış fakat dayısı buna müsade etmez amcaları nişanlı olduğunu söylikkerinde daysıda zennure adındaki kızı ile nişanladığını evleneceklerini söyleyerek gelen akrabalarını gönderirler dedem çok dindar bir insandı hiç birgün Namazını kaçırmaz yanından abdest aldığı ıbrığını ve taharet bezini eksik etmezdi 1965 li yıllarda eşi ve çocuk ları ile Ankara’ya göçetmiş 3 oğlu iki kızı vardır enbüyük oğlu dursun yaşar mehmed ve kızı Şerife ve hanım ben Hanım’ın oğluyum ben Ankara’da büyük bir Aşiretim var fakat annemin ve dayımın kendi kardeşlerinden başka hiç kimseleri yok dedem her gece Namazdan sonra odaya çekilr gizlice ağlardı hayatı hep ibadetle ve mücadeleyle acıları ile geçmiş bir şahsiyetti bize ailesini anlatırken çok Ağlar acı çekerdi biz onun Acısını yüreğimizde hissederdik o Yüzden onun acı çekmesine dayanamıyorduk kendisine aşiretini sormaya acı çekmesin diye söylüyemiyorduk kendisi bazen bizimle dertleştiğinde ancak bilgi sahibi olabiliyorduk DEDEM 1970 YILINDA HAKKIN RAHMETINE KAVUŞTU SIZ DEĞERLI BÜYÜKLERIM BIZ ACABA DEDEMIZIN AŞŞRETİNE NASIL KAVUŞURUZ ELIMIZDE DEDEMIZIN BIZE ANLATIKLARI KADAR BILGI VAR BEN AILESINDEN BAZILARINI YUKARDA YADIM FAKAT BİLDİĞİMİZ BABA SININ ADI ALI VAN ERÇIŞTE YALADIĞINI BİLDİĞİMİZ VELI DIYE AMCASI VARMIŞ BIZ AKRABALARIMIZA NASIL KAVUŞURUZ YÜRRĞİMİZDEKİ BU HASRETI BİTİRİRİZ FAZLA BILMIYORUZ YARDIMI DOKUNAN OLURSA ALLAH İÇİN ÇOK DUA EDERIZ SAYGILAR CEMAL KOCAMAN adres..ck-Marble@hotmail.com bir Çalışmaya Öncü olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim ellerinize sağlık belki sayenizde kayıp olan yıllardır ulaşamadığımız aşiretimize sayenizde ulaşır Yılların verdiği hasreti son buldururuz aşiretim le ilgili bildiklerimi paylaşarak bu hususta biligi sahibi olan biri çıkarsa yardımcı olursa çok seviniriz şöyleki dedem büyük bir Aşiretin mensubu iken Karaköse zetka köyünde yaşarlarken 1905 li yıllarda ailesi Rus ve Ermeniler Tarafından katledilmiş başından geçenleri çocukluğumuzda bize şu şekilde aktarmıştı bir gün hayvanlarını Dağda otlatırken yanına Koşarak Köyden bir arkadaşı gelir köylerini Rus ve Ermenilerin bastığını herkesi köymeydanında kurşuna dizerek katledildiğini söyler dedem Koşarak Köyüne gelir ailesini ararken Şerife adında kız Kardeşini yaralı olarak bulur bunun üzerine Kardeşini omuzlar bir mağaraya çıkartır ve burda beklemesini kendisinin annesini ve Halit adında 6 Yaşındaki Kardeşini bulmak için akşam karanlığında Köye tekrar iner burda annesinin cenazesi ile karşılaşır fakat Kardeşinin izine rastlamaz babası Ali savaş zamanında gitmiş birdaha dönmemiş zaten diğer köylerde yaşayan akrabarı varmış aşireti zetka da birçok köyün sahibi imiş Veli adında bir AMCASI Van erçişte yaşarmış dedem mağarada bıraktığı kardeşi ŞERİFENİN yanına çıkmak için tekrar yola koyulur Ermeniler köyü kuşatmışlar dedemi görür peşinden ateş ederler vuramazlar dedem Mustafa kardeşi ŞERİFENİN yanına geldiğinde yine bir vahşetle karşılaşır mağarada Kardeşini ayıların parçaladığını görür birkez daha yıkılır kendi elleri ile kazdığı mezara Kardeşini DEFNEDER ve Bayburt’a ortaçımağıl köyünde yaşayan dayısının yanına gitmek için yola koyulur yaya olarak Günlerce suyun içinde ve yaya yol gider yolunun Üzerindeki bazı Köylere uğrar ve karnını doyurur tekrar yola koyulur hatta bir Köyde kendisinden rahatsız olurlar onu Öldürmek için bir yere hapsederler evin kızı dedeme yardım eder kaçmasını Sağlar dedem uzun yolculuğun ardından Bayburt’a dayısının Köyüne ulaşır burda birkaçyıl kalır bu esnada kendisine amcaları ulaşır onu tekrar köyüne Dönmesi için çağırırlar zaten kendisi nişanlıymış fakat dayısı buna müsade etmez amcaları nişanlı olduğunu söylikkerinde daysıda zennure adındaki kızı ile nişanladığını evleneceklerini söyleyerek gelen akrabalarını gönderirler dedem çok dindar bir insandı hiç birgün Namazını kaçırmaz yanından abdest aldığı ıbrığını ve taharet bezini eksik etmezdi 1965 li yıllarda eşi ve çocuk ları ile Ankara’ya göçetmiş 3 oğlu iki kızı vardır enbüyük oğlu dursun yaşar mehmed ve kızı Şerife ve hanım ben Hanım’ın oğluyum ben Ankara’da büyük bir Aşiretim var fakat annemin ve dayımın kendi kardeşlerinden başka hiç kimseleri yok dedem her gece Namazdan sonra odaya çekilr gizlice ağlardı hayatı hep ibadetle ve mücadeleyle acıları ile geçmiş bir şahsiyetti bize ailesini anlatırken çok Ağlar acı çekerdi biz onun Acısını yüreğimizde hissederdik o Yüzden onun acı çekmesine dayanamıyorduk kendisine aşiretini sormaya acı çekmesin diye söylüyemiyorduk kendisi bazen bizimle dertleştiğinde ancak bilgi sahibi olabiliyorduk DEDEM 1970 YILINDA HAKKIN RAHMETINE KAVUŞTU SIZ DEĞERLI BÜYÜKLERIM BIZ ACABA DEDEMIZIN AŞŞRETİNE NASIL KAVUŞURUZ ELIMIZDE DEDEMIZIN BIZE ANLATIKLARI KADAR BILGI VAR BEN AILESINDEN BAZILARINI YUKARDA YADIM FAKAT BİLDİĞİMİZ BABA SININ ADI ALI VAN ERÇIŞTE YALADIĞINI BİLDİĞİMİZ VELI DIYE AMCASI VARMIŞ BIZ AKRABALARIMIZA NASIL KAVUŞURUZ YÜRRĞİMİZDEKİ BU HASRETI BİTİRİRİZ FAZLA BILMIYORUZ YARDIMI DOKUNAN OLURSA ALLAH İÇİN ÇOK DUA EDERIZ SAYGILAR CEMAL KOCAMAN adres..ck-Marble@hotmail.com

 79. Iyi aksamlar!
  Sizin saytinize tarih boyunca material gonderse olurmu?
  Turklerin VII asrlerine ait olan degerli bir material vardir.

  Selam ve saygilar ile,
  Biskek, Kirgizistan.

 80. ,Kürt diye dil veya irk yok diyen cahil kardeşlerim oylr bir dil yok diyr yıllardır uyutuluyrsunz okuyunnnnn okumaktan hic bir zarar gelmez….!!!
  Cumhuriyetten önce Osmanlıda Kürtler bugun Doğu ve Güneydoğu Dediğimiz Kürdistan coğrafyasında yaşıyorlardır ve Kurdistanterimini Selçuklular ve Osmanlılar dahil bütün dünya Medeniyetleri kullanmıştır.

  Kanuninin Fransa kralına gönderdiği meşhur fermanda Kurdistangeçmektedir.Yani Osmanlıda kesinlikle Kurdistan vardı bu inkar edilemez bir gerçektir.Kürdistan OsmanlıdaÖzerk bir bölgeydi,Osmanlıya vergi asker verir kendi içinde serbesti.Ayrıca Osmanlı hiçbir zaman Kürtlerin diline kültürüne yasak koymamış inkar etmemiştir.Bundan dolayıdır ki Kürtlerde milliyetçilik yoktur çünkü Osmanlıda zulüm hor görülme yokdu.

  Ama Ne zaman kendisine Zorla Türklerin atası ilan etmiş Atatürk geldiyse ondan sonra Sorunlar başlamıştır.Cumhuriyet Kurulduktan sonra Atatürk ve tayfası Kürtler adına ne varsa yasaklamıştır ve inkar etmiştir.

  Atatürk,Kurtuluş savaşında Tıpkı Osmanlıdaki gibi Kürtlerin yine Özerk bi şekilde yaşayacaklarına ve kesinlikle dillerine kültürlerine karışılmayacak sözü vermiştir.Kürtlerde buna kanıp kabul etmiş ve Kurtuluş savaşında savaşmışlardır.

  Ama Savaş kazanıldıktan sonra yani Atatürkün Kürtlere ihtiyacı kalmadıktan sonra,içindeki nefreti kusmuş ve Kürtler adına ne varsa hepsine yasak getirmiştir(Çerkez Ethem Gibi).Kürt ismi dahil,Kürtçe,Kürdistan coğrafyası terimine yasak getirşmiş adeta Kürtleri inkar edip yoksaymıştır.

  Bu Yasak daha 10 yıl öncesine kadar yani 2000’li yıllara kadar sürmüştür.Bugün bile Hala Kürtlerin dilini tarihini hatta Kürtlerin varlığını bile inkar eden Atatürkçü Türkçü zihniyetler var.

  1. cumhuriyetin kurulmasından sonra ilk nufus sayımı 1927 çok safyalı nufus hüviyet cüzdanı..ilk nufüs sayımı 13 milyon..12 milyonu Türk,kalan bir milyonu..akraba topluluklar,kürtler,araplar,çerkezler..vb…kürtler son 30 yılda 1980 sonrası özel bir programa alınıp…çogaltılmıştır…bir projedir..egemen güçlerin projesidir..bu projeye hizmet etmek bütünü ile .herkesimin aleyhinedir başta kürtler olmak üzere…

  2. Kürt Türkçe öğretmenimiz vardı Kürtlerin dili yoktur demişti Toplama bir dil olduğunu farklı lehcelerden alınmış bir dil. Atatürk bu gün yaşadığın bölgeyi sana ve ailene bıraktı nankörlük etmeyin.

  3. Kürtlerde kanmasaymis beyinlerini kullansaydilar…neyi ispat etmeye çalışıyor bu Kürtler ellerinden gelse ilk insanın kürt olduğunu söyleyecekler ama Türk milleti kanmaz…Türk milleti gibi bir millet bu dünyada yoktur ne vâr olmuş nede olacaktır! Tukleri geçmişte hiç bir millet çekmedi hep kıskanildi hâlâ kiskaniliyor Türk devleti yikilmaya çalışılıyor tayyip bu Kürtlere fazla yüz verdi! !bunlar yarın öbür gün Türklerde kovarlar başa geceler…Allah fırsat vermesin! !

  4. atattürk kendini zorla ata kabul ettirmedi , türkler onu kabul etti . ayrıca kürt diye bir ırk , millet yoktur, tamamen çakma bir soysuz topluluğudur kürtler. ayrıca kürtler kurtuluş savaşında türklerle beraber değil , onlara karşı savaştılar ,. yani yıllarca ekmeğini yedikleri , rahatça yaşadıkları osmanlıya ihanet ettiler.

   1. evet kürt diye sonradan toplama bir ırk ve lisan vardır.yavuz sultan selim’in ilk iran seferinde bulanık’da(muş)iranlılara satılmış ve konaklama yerindeki pınarlara zehir atmışlardır.isteyen YAVUZ SULTAN SELİM’in kürtler hakkında şiirini okuyabilir.

   2. Kardeşim sen ne dediğinin farkındamısın? Kürtler hiçbir zaman ihanet etmedi ve nasıl Lazların vs Türklerden farkı yoksa onların da yok .Kürt kardeşlerimiz eskidende şimdi de kendi vatanına ihanet etmedi.Ihanet eden ermeni soysuzlarıdır. Hala da kendilerini Kürt gösteren ermeni köpekleri bizi öldürüyor. Zaten vurulan teroristlerin vucutlarinda hep ermeni simgeleri çıkıyor. Allah aşkına şu iğrenç huyunuzdan vazgeçin. Kürtlerden nefet etmeyi onlara laf etmeyi kesin. Ya çerkezlerin lazların avşarlarin vs. nasıl kökenini araştırmıyorsanız bunu da araştırmaya çalışmayın.

  5. kardeş öyle şeyler yazmıssınki önce adam olsan ismini yazarsın kurtulus savasında o domuz dedelerin evlerinde gariların koynundan cıkıp savasa gelmedi genelkurmay acıkladı koskoca dogu guney dogudan toplam 300 kişi gelmiş sen kimden bahsediyorsun milletide burada yalan yanlıs yönlendirme

   1. Ya ne kadar bağnazsınız . Sadece duyduklarınıza inanıyorsunuz. Hiç düşünmüyormusunuz? Rabbim bu zekayı bize kullanın diye verdi. Biraz yararlanın isterseniz . Sen hiç okumazmısın Sarıkamış’ı. Tamam Osmanlınım her bir köşesinden gelen oldu. Ama orda ölenlerin çoğu doğuludur. Kürt Çerkez Türk. Herneyse . Ellerinde ne var ne yok Sarıkamışa göndermişler. Bu nasıl nankörlüktür?

  6. kurtleri yok etmek isteyen ataput ve sagir ismeti tabi osmanli ve turkleride islama dair hicbirsey olmasini istemiyorlardi islam dinini en cok yayan ve yasayan kurtler ve turklerdi bunlara karsi savas acan butun dinsizlerin yeri nar bahcesi olsun insallah yani nari cehennem

  1. Nasıl ayırım yok var tabikide en başta kültür farkı zihniyet farkı eğitim farkı görgü farkı meshep farkı daha bir çok farklılıklar…yani insan olmak yetmiyor!!

 81. safkan oğuzların çepni boyundan gelen bir türküm,
  her zaman övünmüşümdür türk olduğum için lakin
  bir gerçek varki önce insan olmalı gerisi yalan

 82. Çok güzel merak uyandıran noktalara değinilen bir yazı kalemine yüreğine sağlık kardeşim. Teşekkürler.

 83. Reyis iyi hosda wiki de göktürkler agir bir yara aliyor ve 1 tane cocuk kaliyor kurt onu buyutuyor ve soyunu surdurmesi icin cocuk kurtla ciftlesiyor kurttan 11 tane evlat cikiyor destanimiz boyle yaziyor bozkurtun simgeside budur diyor fakar sende kurt dagda turkleri bulmus ve yol gosternis diyorsun sasirdim dogrusu ikiside destan sonucta

 84. Tarih sahnesinde bilinen 6000 yıllık tarihinde türk milleti hep olmuştur sayısız örnekleri ve devletleri vardır..Kürtlerin ise tarihde asla devletleri olmamıştır çünkü nedeni kürtlük kavramı milliyet kavramı değildir.Kürt oluşumu osmanlının son dönemlerinde olmuştur kürtlerin köken bilgileri kesin olarak bilinmemekle birlikte sümerlere dayandığı,türk kökeninden geldiği gibi birçok tez de günümüzde çürümüştür. kürt kelimesi osmanlıda son dönemlerde türemiş hiç bir tarihsel metin ve anıtta yer almamaktadır.kürtler köken itibariyle araştırıldığında kimlik sorunu yaşayan azınlıklara kimliklerini gizlemek için (ermeni vs) eğemen güçler tarafından uydurulmuş bir milletleştirme ifadesidir. Kendilerine ait dilleride yoktur genelde dil yapısı toplamadır.

  1. Kardeşim Hz Nuh peygamber oğlu Yafes ten turemistir Türk soyu. Nuh tufan ı 14.000 yıl önce olmuş. Yani Türk soyu 14.000 yıl öncesine dayanır. Bütün peygamberler de Müslüman inanışı vardı Allah cc takdiri. Nuh peygamberde Allah cc inaniyordu. Kendisine buyubüyük gemi yapmasını dikkate aldı ve emrini yerine getirdi. Hz Nuh Peygambere inanmayanlar. Allah cc inanmamis oldular ve acı çekecek öldüler. Hz Nuh un gemiside yeryüzünü sel aldığında suda. Inananlarin hayatlarini kurtardi. Yeryüzü kuruyunca kendilerine mekan belirlediler. Nuh Peygamberin oğulları evlendi. Yafes den Türk soyu doğdu.

 85. Arkadaşlar onunla bununla çiftleşmekten atalarımız soyumuzun içine sicmis. Ne turke benziyoruz ne avrupalı ya ne bok olduğumuz belli değil eğer saf turk olsaydık Kırgızlar Özbekler benzerdik . bozulmayan turk onlar . Türkiye türklerine bakın kiminin anası gurcu kiminin babası süryani benim anannem çerkez babam Kilisli arap ne turklugunden bahsediyorlar . gurur duymuyorum . turklugumuz hem fiziksel hem kültürel olarak bitmiş.

  1. ceddimizin hepsi saftürkmüydü türklük tamamen soyla alakalı birşey değilir soyla alakası vardır ama tam alakalı değildir türklük hissetmen gereken birşeydir türklük cesaretten gelir insan türk olduğunu hissettiği zaman türk olur korkma sönmez bu şafaklarda yüzen ey şanlı hilal sen hilalinin vatanının sönmeyeceğine inanıyorsan ve bunun için savaşıyorsan türksündür.

 86. kardeşim yorumuma lütfen küfür etmeyin size tek birşey deyip geçeceğim 740 yılında belli oldu bizim ne olduğumuz o da karluklardır ancak türklük milattan öncede seneler önce olduğuna inanıyorum ama benim soyum moğol değil cengizhan değil teomanda değil ne olduğumuz belli değil arkadaşın dediği gibi çinli prenseslerle evlenmekten soyumuz belli değil inanmıyorumda zaten isme az bakarmısınız ya mete han yanında parantez içinde mao tun yazıyor bunun neresi türk ALLAH aşkına benim bildiğim türk soyu müslümandır ama belli değil(hakaret etmek istemedim) millet diyor soyumuz Hz.Nuh un oğlu yafes veya kantura oğulları veya moğollar insan biraz aklını çalıştırsın türk soyu belli değil belli olmadığı için Hz.Nuh soyuna benzetmeye çalışmayın soyumuzu belli değil işte benim bildiğim bütün insan müslüman doğar onu anası veya babası hristiyan yahudi yapar ama biz müslümanız hepimiz ADEM oğullarıyız konuyu kapatın artık

  1. Geri zekalı o tarihlerde muslumanlik farklıydı muslumanlik m.s 6.yy ortaya çıkmış son dindir adamın yazdıkları gayet bilimsel ve doğru.

  2. kardeş sen uzaydamı yaşıyorsun ya müslümanlıktan önce var olan bir millet nasıl müslüman olabilir. Yıllarca o kafaylamı gezdin sen ortalıkta. Ayrıca Yıl 2018 Asimile olmamış hiç bir millet yok !

 87. müslümanlığı 6.yy.da çıkmış demişsin gitte öğren Adem den Muhammed e bütün peygamberler müslüman ve küfür etmeyinz demiştim türkçen kıtmı bilmiyorum soy milattan önce belli oldu bugün tengrici diyenler var tengri diye birşey yok tek ALLAH a inanıyoruz yafes veya kantura oğlundan değiliz ilk türkün teoman ve inancı müslümandır ancak sadık adlı kişi bana hakaret yani küfür ettiğin için hakkım haram olsun deyip geçiyorum milattan sonra 6.yüzyılda çıkmış diyorsun git bir tarihi öğren Adem den Muhammed e bütün peygamber müslüman ve sen kendin ne olduğunu belli ettin hakkım haram olsun deyip geçiyorum neyse bilimsel ve doğru demişsin biraz aklını kullan ve peygamberin hadisine uy derim kalp kırmak kul hakkıdır ve hakkım haram olsun deyip geçiyorum ALLAH zihin açıklığı versin diyorum.Gayet bilimsel ve doğru demişsin Yafes türk değil bunuda bil hepimiz ADEM oğullarıyız diyorum sen küfür ediyorsun öyle olsun neyse hakkım haram olsun öteki tarafta görüşürüz.

 88. Türk diye bir ırk yok, Türk adında töre var. Bu töreye uyana Türk denir…Babasının yanında bacaklarını uzatmayan, sigara içmeyen, tarımla hayvancılıkla uğraşan, vatanını milletini devletini seven, dürüst saygılı cesur olan…vs. Hakkari köyüne gitseniz kış gelirken konserve yaparlar, tarhana yaparlar..Edirnede de aynı şekilde yapılır…Baküde de aynı…Bir adam müdür de olsa temizlik işçisi de olsa emekli olunca köyüne döner hayvanla tarımla uğraşır. Töremizde var bu, doğayla uyum sağlamak. Sözün kısası Türk bir ırka mensup kişi değil, töreye mensup kişiye denir. Bu töre unutturulmak isteniyor.

  1. kardeşim malesef bu dediğin olmuyor karadenizli karadenizliye egeli egeliye marmaralı marmaralıya doğulu doğuluya düşman birbirimizi yiyoruz ayrıca töre möre anlamam kardeşim hepimiz müslümanız dedim tengri uydurmadır.Teoman dan diğerleride müslüman kürtü türkü azerisi hepsi müslümandır.Konuyu lütfen kapatın ve yalan tengriye inanıpta ALLAH a şirk koşmayın ALLAH arap dini değil evrensel bir din.99 isimli ALLAH ımız tektir.Hepimiz müslümanız bizim kendimizi yemeyi bırakıp müslüman olmayan düşmanlarımıza savaş açmamız lazım birbirimize değil

   1. Furkan ,,Allah arap değildir ,,Allah müslüman da degildir ,,Allah bütün kainattır ,,Siz kafanızın içinde savaş halidesiniz , Siz önce Kendizle barışın

    1. kardeşim güzel dedin ama ben gördüğün gibi ALLAH a arap filan demedim ben zaten barışığım benim o zekama küfür eden kul hakkına giren düşünsün.

 89. güzel fakat bunu ben öğretmenimin karşısına türk tarihi diye çıkaramam tamam mı güzel vatandaş çok güzel emek vermen ama bu türk tarihi değil olu böyle şeyler sorun değil ama ödevime katkı salamadın ben 4.sınıfa gidiyorum 4.sınıf çok önenlidir taktir aldım 1.dönem ortalamam 92 çok başarılıyım bu türk tarihi beni sınıf içinde çürütür bu nedenle hiç bir yardımın dokunmadı ne yalım haaa sen söyle hadi canım işine hadii işine

  1. 4.sinif ogrencisi arkadasim. Ne bu yaziyi yazan kisiyi ned seni tanimiyorum. Fakat metine yapmis oldugun yorum cok kustahca ve terbiyesizce. Hadi git isine de ne demek? Anlasilan ailen sana saygiyi edebi ogretememis. Ama hayat sana birsekilde bazi seyleri zamanla ogretecektir. Metini dogru bulur yada yanlis bulabilirsin egerki istediklerinle uyusmuyorsa o zaman bagli oldugun ilde bulunan kultur merkezlerine gider ansiklobedileri incelersin. Birdaha bu sekilde terbiyeslik yapma. HADDİNİ BİL…

  2. Melek sen daha çocuksun tarih okuman lazım daha çoq bilge kaan oku alparslan oku oğuz boylarını oku macar baskılı török oku anlarsın ama okurken anla anlarken yaşa yaşarken hisset

  3. Melekcigim sen 4. Sinifa giden biri degilsin anca lise4 olabilirsin ilk okul 4. Sinif ogrencisi senin gibi cunleler kuramaz… yalan oyle bir oktur ki hedefini degil atani yaralar…. unutmaki terbiyesizlikle kendisini dusuren bir kimseyi soydan gelme asalet dahi yukseltemez bebegim…

  1. İSMET İNÖNÜYÜ YARGILAYAN ACABA TARİHTEN KAÇ SAYFA OKUMUŞ. BUGÜN TÜRKLÜĞÜ TARİHTEN SİLMEYE ÇALIŞANLAR ÜLKE YÖNETTİĞİNİ İDDA EDERLERKEN HSNGİNİZ TÜRK TARİHİNİ OKUYUP TÜRKLÜĞE SAHİP ÇIKTINIZ. SAHTEKAR OLMAYIN , BİR DİN UYDURMUŞ HERKESİ KÖLELEŞTİRMİŞ BİR ZİHNİYETİN TOHUMLARI NE CUMHURİYETİN KIMETİNİ BİLİRLER, NEDE CUMHURİYET NASIL BİR ÖZVERİ İLE KURULMUŞ BİLEMEZLER.. HAİNLİK ÜLKEMDE KOL GEZERKEN SAHTEKAR DİNDARLAR TOPLUMU YOBAZLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR. HİÇ KİMSE UNUTMASIN DÜNYA DÖNDÜKÇE TÜRKLERİN SOYUNU KURUTAMAYACAKSINIZ. H.Z MUHMMEDİN TÜRKLERİ YERYÜZÜNDEN KAZIMAYA ÇALIŞTIĞINI SİZE ÖĞRETMEYEN VE BUNU ÖĞRENEMEYEN TOPLUMA LANET OLSUN

   1. İsmet İnönü Atatürkün ölümünden sonra bir dönem Türk Lirasından Atatürkün resmini çıkarıp kendi resmini koyan adamdır.

    1. İsmet inönüye neden paranın üzerinden atatürkün resmini kaldırdın diye sorulunca bu bir gelenek ve değişmeli yani kim cumhur baskanınolursa onun resmi kullanılır

   2. İsmet inönü; zamanında adaları Yunanistan’a karşılıksız,tepside sunan sayın Cumhurbaşkanımızdır.

   3. Hey, önce bi ağzını topla ! Sonrada kendine gel ! Asıl sen oku tarih kitaplarını, baksana saçmalayıp duruyorsun. Eğer kuran’ ın uydurma olduğunu düşünüyorsan, hadi oradakiler gibi sadece bir cümle uydur bize ! Ha bu arada İsmetin neler yaptığını tüm Türkiye biliyor. – kime sorsan anlatır.
    Bence yalan-yanlış bir bilgiyi öğrenmemekte öğretmemekte en doğrusu. Ve son olarak……
    İki üç video izleyipte, tarih biliyorum diye konuşma koçum !

   4. sizin zihniyet celismekten can cekisiyor.türk tarihi atilla sultan suleyman fatih sultan mehmet tir.vs turk olabilmek icin once bunlar LAZIM islam yobazliktan uzaktir. islam hayvana bile saygiyi soyler.islam yasliya gence dogaya topraga agaca denize saygi ve sevgiyi soyler. islam insanin ruhuna asktir huzurdur.namaz da dualarda allaha her yoneldigizde tovbelerle huzur bulur yeniden uyanirim hayata.

   5. Gerçek yobaz senin gibi cahillerden çıkıyor. Yobazlığın ne olduğunu bile bilmeyen sen gibilerden. Allah seni ıslah etsin. Hem Allah’ın dinine hem de Alemlerin yaratılma sebebi olan Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber’ime dil uzattığın için. İsmet İnönü dediğin zatın bu ülke insanlarına neler çektirdiğini herkes biliyor. Üzerinde bulunduğun ve yaşadığın bu topraklar bu dini yaymak için gaza eden MÜSLÜMAN atalarımızdan yadigar. İlk kurulan Meclis’te yer alan mebusların fotoğraflarına bak ta öyle salla.

  2. SENİN BABANIN BELİNDE DÖL BİLE OLMADIĞINI KESTİRME ZOR DEĞİL. TUTTURMUŞSUN İSMET İNÖNÜ DEN ÇEKTİĞİMİZ SIKINTILAR DİYE YAZIYORSUN. BUNU BABAN DESE ANLARIM. BELKİ O DÖNEMİ YAŞAMIŞ YADA BABASIN DAN DİNLEMİŞTİR. ONLARIN YAŞADIKLARI KOLAY OLMADIĞINI O GÜNÜN ŞARTLARININ ÇOK ZOR OLDUĞUNU HEP DUYDUK OKUDUK DİNLEDİK. DEVLET YÖNETMEK ÖYLE BURADA ATIP TUTMAYA BENZEMEZ.

   1. Devlet yönetmek insanların dinini yaşamasına engel olmak değildir. Açta oku Kazım Karabekir’e Fevzi ÇAKMAKa ne oldu. Bunlar kahraman değiller miydi? Yoksa İngiliz Yunan askeri miydi bunlar? Kazım Karabekir o zamanın yönetimiyle neden sürtüştü. Neden başka bir parti kurdu? O partiye ne oldu? Sonra neyle suçlanıp tarihimizden silinmeye çalışıldı? Mesele atıp tutma meselesi değil. Mesele gerçekleri bilme öğrenme meselesidir. Çektiğimiz ibaresi yok yazımda daha düzgün okumadan yorum yapmaya kalkıyorsun. Neyse ne seni ne de bir başkasını ikna etmek için yazmadım bunları. Sen istesen de istemesen de yaptıklarının hesabını aynı bizim yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz gibi verecek.

  3. Şimdi sana ismet inönünün yaptığı birkaç şeyden bashedicem :kurtuluş savasında 3 cepheyi de o yönetti ve ülkeye çok yararı oldu.eğer bilmiyorsanız veya hatırlamıyosanız 1. İnönü zaferi o zafer sayesinde istiklal marşı kabul edldi ,1921 anayasası kabul eildi ,dostluk antlaşmaları yapıldıvb. 2. İnönü zaferinde Atatürk İnönü ye bir telgraf çekti ve dedi ki ‘siz orada sadece vatanı değil milletin makus giden tarihini de yendiniz ‘ diye telgraf göndermiştir bununla birlikte vatndan Fransızlar ve ….
   italyanlar sömürgelerini çekmiştir ve bu olay bizim fazlasıyla lehimize bi olaydır. ve son olarak Eskişehir-Kütahya savaşı bu savaş çoğu kişi tarafından yenilgi olarak görülse de ben bu savaşı yenilgi olarak görmüyorum çünkü bu savaşta askerlerimiz çok fazla can kaybı verdi bu durum da ismet İnönü ve atatürkü gerçekten rahatsız etti ve orduyu sakarya nehrinin diğer tarafına çekti Yunanlılarda bu olayı fırsat bilerk afyon, Kütahya ve eskişehiri aldılar .ama herzamn ki gibi Atatürk çok mantıksal hareket ederek başkomutanlık yasaı getirdi ve başkomutanlık yasası ile beraber askerliğine geri döndü.heee şimdi dersiniz ki siz Atatürk zaten asker di? ama o zamnlar kurtuluş savaşı hazırlık döneminde Atatürk samsundan havzaya gidince itilaf devletleri o zamnaki İstanbul hükümetine baskı yaparak atatürkü geri çağırdılar ama Atatürk geri dönmeyince tehdit ettiler ve Atatürk istifa etti .neyse konumuza dönelim,bu Kütahya savaşında tekalifi milliye emirleri yayımlandı hee şimdi burda aklımıza bi soru geliyor madem ismet İnönü veya Atatürk milletini sevmiyodu neden o zaman yardım etti askerlerimize ? bence bu yorumu yapan arkadaş biraz tarih oku sana ilber ortaylının türklerin tarihini önerebilirm veya NUTUK u oku .aaa bide bu savaşın sonuçlarından biride maarif kongresi. o da ne? diye sorarsan milletdaşım araştırmanı öneririm şimdi burda ismet İnönü nun yaptığı BİRKAÇ ŞEY . dahaları da var tabiki istersen bi araştır diim de sana yardımcı oliim .hee bide ismet inönünün bir partide başkanlık yaptığını da unutmayalım.

   1. Peki öyleyse bunca yıl tarih dersi görüyoruz. Bunların içinde emevilerden tutun da, selçuklulara osmanlıladara. Roma dan tutunda italyablara İngilizlere. Hatta napolyon nun tarihini bile gördük ama ne yakın ne uzak tarihte kürk geçmişiyle alakalı olarak her hangi bir olay devlet ne bileyim bi savaş her hangi bi bilgi kalmamış aklımda . yanlışım varsa da özür dilerim.

  1. Ulan isterseniz ilk ırk sizin ki olsun. Şeref haysiyet vatan bayrak yoksunu olduktan sonra ne işiniz var dünyada

 90. Anlayamassiniz anlamadinizda güçlüler devlet kurar milliyetçilik yapar ve sizin gibi lerde o paranın bekçileri olur bu okafayla dünyada nekadar devlet çoksa halklar o kadar sıkıntı çeker keşke tüm olmanın anlamını anlasaydik ama umudum var

  1. aslinda bu aklisira Tarih dersi kalmaya calisan vatandas koyu bir suudi zihieytin sahiptir sanirim, evirip cevirip col arabi masallarina yuce miletimizi mal edecek, nuhmus! hadi ordan

  2. Yahudi soyundan değil. Yahudi ve Arap babadan öz be öz kardeştir, yani Hz. Ibrahimin oğullarıdır. Hz. Ibrahimin ilk eşi Hz. Acerdir. Hz. Acerden Hz. Ismail doğmuştur ve o Arap soyunun babasıdır. Hz. Acerin ölümünden sonra, Hz. Ibrahim, Hz. Sarahla evleniyor ve ikinci eşi olarak dünyaya Hz. Ishakı getiriyor ve Yahudi soyunun babasıdır. Onun için Yahudiler ana tarafını tutar.

  3. Eeee ; ERMENİ ve YAHUDİ’yi senin de inandığın ALLAH yaratmadımı ?
   Yani sen şunumu söylemek istiyorsun ; ermeniler ve yahudiler kötü ırklardır,pis-kaka insanlardırmı diyorsun ?
   ALLAH hiç KÖTÜ İŞLER YAPARMI ?
   Soruyu kendine sor,cevabı da sen kendi kendine ver ! cevabın EVET ise SÖZÜN BİTTİĞİ yerdeyiz demektir !
   Birazcık ALLAH’ı SEVMEK GEREK !

 91. Burda bilgi eksikliği var. Nuh tufan ı 14.000 yıl önce olmuş. Türk soyu da Hz. Nuh oğlu Yafes ten turedigine göre. Türk ırkının doğuşu 14.000 yıla yakındır. Eski dukha Türkleri topluluğu 10.000 yıl önce vardi. Yani işin aslı. Türk ırkının doğuşu 14.000 yıl öncesine dayanır.

 92. Kürtler en eski halktr inkar etmek aptaliktr.tarih okuyn.turkler snradan cikms soyu beli dgldr irki bipe dgl

  1. Asil sen arastir sen tarihte yokken ben turk olarak tarihe damga vurdum sen de bayrak yokken ben bayrak diye kutasal bir nesne buldum sen tarihte yokken ben avrupaya Attila atli yigidimle medeniyet gotirdum sen tarihte yokken ben kursad atli yigidimle çin sarayina saldirip çinlilerin aklini basindan almisim sen tarihte yokken ben demiri ertim sen tarihte yokken ben Turk ulusu oldum ben bunlari yaparken sen tarihin neresindeydin yazili belgeli kanit getir benim dediklerim kanitli

   1. Sen vardında biz mi yoktuk? Bir avuç toprak ile biraz su için ne bu yarışma? Toprak topraktır. Bunu yaptık şunu yaptık bırak da gözünü aç ve bu yalan dünya ya bi bak. Bunu biz yapiyoruz. Hep birlikte. Toprağa değer verceyimize cana değer verirsek Allaha daha yakın oluruz. Ben vardım sen yoktuk çok yanlış bir söz. Hem birşey sormak istiyorum. Imperatorluk kurmak, savaşmak, falan marifetmi? Sence bununla mı Allaha iyi kul olunuyor? Öylese rüyalarında kursad atli yigidinle devam dırıdak dırıdak dünyayı gez…

  2. Ya cahil insanlar uydurmayin sunu bizim tarih yazdimgimiz donemde sizin adinz bile gecmec Türklerin soyuda Göktürklere dayaniyor ermeni ye degil.

 93. Türk gencine carpitilmis tarihimi tarih diye yuttuacaginiz, Türk hicbir zaman col arabinin uydurdugu dinle anlatilamaz, nuhmus, bilmek kimmis. hayir ornegin Mete Hanin nasil o buyuk hun devletini kurdugunu, askerlerinin neden zamanin en iyi silahsorleri olugunu doru durust ogrenin, hem tayib gibi Túrklerle yakindn uzaktan ilgisi olmayan kisileride Türkleren uzak tutun. yuce Atatürk'”un nuh peygamber lafini kullandigi kesin palavradir. ne nuhu be adam. yuce Atatürk’ün butun becerilerini tassiigi Mete Han genlerinden aldigini. onun askeri dehasini kullandiginida unutmayin, hem cesaretini, hem aklini kullandigini kabul edin

   1. Senin o minicik, yamulmuş, hastalıklı dünyanda öyle olabilir ama bunu bütün dünyaya yutturmak için senin gibi birkaç milyar “inanmış” kulun binlerce yıl çalışması gerekir. Dünyayı hocanın anlattığı ile değil de aklıyla anlayanlara senin gibiler asla galip gelemeyecekler.

    1. Sen kendini galip görüyorsun ama yakında bu hayat denilen uykudan uyanacaksin ve biz inananların kazandığını göreceksin.siz galip olduğunuzu zannederek avunun

   2. Bazı konuları belge eksiği nedeniyle net olarak açıklıyamıyorlar…Ancak şunlar gerçektir diye düşünüyorum…Türk insanı genetik olarak savaşcı yağmacı,,ve avcı olarak yaşamıştır….Hunlar ve METE,,Ozamanlar çinlilere egemen olmuştur…Zaten bu dayanılmaz baskı büyük bir setle önlenmek istenmiştır..5165 KM….DERLER….Göktürkler bu başarıları devam ettirmişler…

  1. Şimdi şu atatürk yüce diyem o kefir varya ona diyorum ve iyi okusun yüce olan tek bir Allah tır ve ondan başka ilah yoktur he siz illede ataturke yüce falan diyip atamız dicekseniz sizlerde onun yanına 4 duvar arasında mumyalayip gömelim ….

   1. Aslında cahilin değirmenine su taşıyan olmak istemem ama duyarsız da kalamıyorum ne fayda !
    Kafir derken ne demek istedin bilemiyorum ama elbette bir tahminim de yok değil.
    Mesala ben şahsen ATATÜRK’ü severim.ama O’na asla ulu,yada yüce demem ! ama büyük insandır,akıllı insandır.karekterlidir,güçlü bir kişiliği vardır.bunlar inkar edilemez.
    Yalnız anlamadığım bişey var ; O da şu KAFİR MESELESİ !
    Sence neden kafirdir atatürk hamza bey ? ALLAH’a inancı tam olan,her defasında ALLAH’ın yarattığı EN GÜZEL varlık İNSAN’a önem verir.neden kafir onu anlamıyorum ! kafir derken bunun sebebini de anlatsan en azından senin söylediklerine katılmayanların duygularını da incitmemiş olmazmısın ?
    Mesela ben de senin KAFİR olduğunu söylesem ne dersin ?
    Oysaki sen kafir olmayabilirsin,gerçekten de ALLAH’a inancı tam olan birsindir belki de.ama sonuç ? ben sana kafir demiş oldum !
    İnsanları sevin kardeşim.insanlara saygı gösterin.kainatı ve biz insanları yaratan ALLAH değilmidir ki İKİ GÜNAHI ASLA AFFETMEM diyen !
    Biri KUL HAKKI YEMEK,diğeri de İNSAN ÖLDÜRMEK !
    Cenabı-hak tüm dinleri biz insanlara gönderen ve peygamberleri tayin eden kainatın yaratıcısıdır ! ve son kelamı olan bizim kitabımız KURAN-I KERİM için derki ;
    EY MUHAMMET SEN BENİM SON PEYGAMBERİM,KUR-AN BENİM SON KİTABIM VE İSLAMİYET DE BENİM SON DİNİMDİR ! ÇÜNKÜ BEN ”KULLARIMIN ISLAH OLDUĞUNA KANAAT GETİRDİM” !
    Varmı bundan daha net,daha açık bir açıklama ? her şey ortada !
    Son din,son kitap ve son peygamberden önceki dinlere,kitaplara ve peygamberlere neden saygı duymayı bilmiyoruz ?
    Aslında bunu ÖĞRENEMEYEN İNSANLAR ALLAH’ın EN BÜYÜK DÜŞMANLARIDIRLAR.
    Sıra şu ATATÜRK’ün KAFİRLİK meselesine gelince :
    Atatürk HİLAFETİ kaldırdı diye kafirlikle suçluyorsunuzdur sanırım,yada TEKKE ve ZAVİYELER kanununa ATIFTA bulunarak belki de kafirlikle suçluyorsunuzdur.bütün bunlara kızma güzel kardeşim.O insandır seni HERKES İLE EŞİT KILAN ! O insandır SENİ BİR BAŞKASININ KULU OLMAKTAN KURTARAN.O insandır SENİ ALLAH’tan BAŞKA HİÇ KİMSEYE KULLUK ETMEMENİ SAĞLAYAN.
    Bundan NEMALANANLARDIR senin yıllarca GÜZEL İNANCINI sömürüp O insana kin beslemeni sağlayanlar.birazcık okusan Atatürk’ün DİN için ne güzel şeyler yaptığını bir bilsen güzel kardeşim.
    Evet hilafeti de kaldırmıştır.çünkü hilefette tüm inananlar halifenin kuludurlar ! HAYIR KARDEŞİM BEN ALLAH’tan BAŞKA KİMSEYE KULLUK ETMEM !
    Sence bunu düşünmek,bunu söylemek,yada bütün bu olumsuzlukları kaldırmakmıdır KAFİRLİK ?
    Evrenin mutlak hakimi ALLAH’tır diyor ATATÜRK !
    HZ. MUHAMMET’tir ONUN SON ELÇİSİ diyor ATATÜRK !
    VE KURAN-I KERİM ONUN SON KİTABI diyor ATATÜRK !
    Bunları söylemek,bunları savunmak KAFİRLİKSE eğer ; ben de kafirim kardeşim !
    ALLAH’ın evrenin mutlak hakimliğini,
    HZ. MUHAMMET’din son peygamberliğini,
    Ve KURAN-I KERİM’in ONUN SON KİTABI OLDUĞUNU savunuyorsan eğer SEN DE KAFİRSİN KARDEŞİM !
    Ama yok ; ALLAH’tan başka MUTLAK HAKİM var diyorsan,Hz. MUHAMMET son peygamber değil diyorsan,yada KURAN-I KERİM son kitap değil diyorsan da sana sözüm yok güzel kardeşim !
    YARATILANI SEVELİM YARATANDAN ÖTÜRÜ ! ÇÜNKÜ HİKMETİNDEN SUAL SORULMAZ YARATANIN !
    Herkese saygılar…

   2. Atatürk büyük adamdır şu anda Dinimizi rahatça yaşayabilirsiniz bu onun sayesindedir.Şimdi Atatürk hakkında söylenen uydurma lafları burda konuşmayı.Tarihi belgelerle Atatürk kitabını okursanız gerçeği görürsünüz.Orada peygamber Efendimiz i ve Rabbim izi öven sözleri var.Bir kötü yanı ikisi vardı ama oda Allahla arasındaki mesele.Ama yüce denilmesine katılmıyorum.Şu çılgın Türkler i okuyun.Burada Tayyibin laflarını konuşmayın Atatürk milliyetçi bir adamdı.Vede Atatürk’ün tekke zafiyeti kapatma sebebi şimdiki gibi bir Fethullah olayı olmasın diyelim. Ayrıca müslümanlar halife yaşayabilir.Sonuçta dinimize Ruhban sınıfı yoktur.

  2. iyimisin bilader yüce Allahtır kula kulluk edilmez Atatürk önderdir yüce deildir etten tırnaktandır ve rahmetlidir mekanı cennet olsun sende yüce deyıp durma saf saf

 94. sen bu akili nereden aldin? cok zeki ve akillisin akil küpüsün? :-))) 1 insanligin ademden geldigi yalan 2. nuhun yafes adinda oglu oldugu efsane belkide yalan. sümerler türk degil semitik-hamitik irktir yani arap,aramai,israil soyu.etrüsklerin türk oldugunu avrupada desen sana güler deli derler. bu arada etrüskler italyanlarin atasi degil, italyanlarin atasi aryan-avrupai irktir buna karsin etrüskler kartacalar gibi berberi semitik irkidir… arastirin okuyun egitin kendinizi. kurandan okuyup buraya türklerin tarihi deyip dikdörtgen sekilde tarih üretemezsin… oku oku arastir , saplatilarindan ortacag karanligindan kurtulun artik. kuranla hayati ayirin artik yeter. bunu yapmadiginiz takdirde avrupalilarin devamli tozunda kör olur nefes almazssiniz. 5 cag yani 5 tane 100 yil kaybettiniz islam kuran diyerek görünen oki daha nice caglar kaybedip dünya tarihinden yok olup gidecek türk milleti bu islam ve kuran karanligini kendine refarans aldigi müddetce

  1. Halil yilmaz adamin yazdiklari kutsal kitabimiz Kuran’dan alinti degil ki Kuran’in hiç bir yerinde turklerin soyu yafesten gelir diye bir sey yazmaz okuyun arastirin diyorsun ama kendin okumadan arastirmadan cahil cahil seyler yazmissin adam ne yazmis sen burdan Kuran’a Islam’a nasil saldiracaginin derdindesin ama yazdillarindan cehalet fiskiriyor biraz oku arastir bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma Kuran’in Allah kelami oldugunu goreceksin bu arada yukardaki yazidaki gibi milletlerin bu kadar basit ortaya cikmadigini dusunuyorum yafesin oglu turk gibi tezler tarih bilimden uzak tezlerdir turk ismi zamanla ortaya cikmistir

   1. birincisi bunlar tez degil türk ve dünya tarihçilerinin en eski uygarlık olan sümerlerin yazıtsal kalıntıları dahi incelenerek ortaya konulan şeyler önce bunu ögrenin.. kendin bilen hiçbir tarihçi elinde yazıtsal antik kanıtlar olmadan konuşmaz..ikincisi var sayalım dediginiz gibi tez den ibaret peki aynı dönemden arapların ve diger ırkların gelmesini niye tez’e baglamıyorsunuz ? türklükle ilgili yazıtsal kanırlar tez olurken aynı dönemin ırklarını nasıl olmuyor ? çıkarına göre olmuyor bu işler..senelerini veren dünya tarihçileri bile o dönemin yazıtlarından klavuz tutarak bir yere varıyor..dinle kitapla alakalı degill elindeki kanıta bakarak konuşur tarihçilerr.. bahsettigimiz sümer en eski uygarlıktır yeryüzünde ve yazıtsal kalıntıları mevcuttur araştırın görünn

  2. Halil bu yazdiklari Kuran’dan alinti degil ki Kuran’in hiç bir yerinde turklerin soyu yafesten gelir diye bir sey yazmaz okuyun arastirin diyorsun ama kendin okumadan arastirmadan cahil cahil seyler yazmissin adam ne yazmis sen burdan Kuran’a Islam’a nasil saldiracaginin derdindesin ama yazdiklarindan cehalet fiskiriyor biraz oku arastir bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma Kuran’in Allah kelami oldugunu goreceksin

  3. halil yılmaz sana söyleyeceğim şu bu kesin doğrudur ve kuran-ı kerimde geçer ilk insan ve ilk peygamber hz adem dir ve ayrıca bizim babamızdır insanlıkta şüphesiz ki ondan gelmiştir.

  4. Çok aptalca bir yorum..
   İnsanlar islamı tam olarak yaşadığı dönemlerde ilim kültür sanayiastronomi matematik ve tıp alanında dünyanın en gelişmiş devletler kurmuşlardır…
   Ne zaman ki sizin gibi batı hayranlığı çoğoldı işte o zaman dindende uzaklaştırıldık bilim ve teknik ten de….

  5. Bravo.ve nihayet beyin ve mantik beraber.hepsi olmasada gercege en yakini.tarihi alana sallamacilar yerlesmis.lutfen her seyi kirletmeyin.saygilar.

  6. Estrükler anadolu kökenlidir.Dnayla ispatlandı.Bizlerin akrabası egeden göç etmişler.Egedeki mezarlarla akrabalıkları çıktı.Hem yalan söylüyorsunuz bide islama dil uzatıyorsunuz.Kürt zerdüşleride şamanist takılan türkçüleride allah kahretsin.İslam bu ülkenin mayasıdır.Mayayı bozarsan pkk türer
   Başkası türer sivri zekalar

 95. HZ YASEF BİLİNEN BİR GERÇEKTİR. PEYGAMBERLER ANSİKLOBEDİLERİNDE KİTAPLARINDADA YER ALMAKTADIR. YÜREĞİNİZE SAĞLIK GÜZLE BİR ACIKLAMA OLMUŞ. DOĞRU VE YERİNDE Kİ BUNLAIRN HEPSİNE TÜRK TARİHİ KİTAPLARINDA RASTLAYIP DERLEME YAPARAK BU KONULARIN DOĞRU OLDUĞPUNU ANLAYA BİLİRİSİZ. NE MUTLU TÜRKÜM DİYE BİLENE…

 96. Kürtlerin en eski kavim olduğunu söyleyenler. Ne içtiniz lan siz kafanız iyimi. Kürtlerin yazdığı hikaye kitaplarını değil gerçek kaynaklardan bakın. Sırf kürt olduğunuz için kendinizi en eski kavim yapmışınız ya helal olsun ama şaşırmadım.

  1. Turk kurt kavramlari ne olursa olsun hersey sonradan cikmis simdik o diycek turculuk o diycek kurtcu sen simdi ki zamna bak herkesin kokunde mutlaka karisilik var sen bir dna yap sonuc nece olacak bakalim kaninda kimlerin hangi milletin kani var ortak olan sudur ki herkes birer insandir ve inanclari dogrultusunda da haretketleri dogrultusunda kendini ortaya cikarir hersey insanin kisiliginde insan olusunda baslar kokundee degilll degil karakterinde o kadar

   1. Helal sana kardesim herkez senin gibi dûsûnse bu memlekethergun bir adim daha ileri gider .

  2. Türk tarihi de 732 yılında yazılmış Orhun abideleri daha ötesi yok daha bulunmadı.Kurtçe yazılmış baba Tahir edebi metinleri de 900 lü yıllar o kadarda böbürlenecek bi şey değil bu

   1. Çetin kardeş türk adı çin kayıtlarında olup hun kurganlarında “rünik” harflerle belirtilmiştir. Yani orhun kitabelerinindekki alfabe ile… Ayrıca kullanılan damgalar çeşitli yerlerde bulunmuştur (orhun abcsi) 732 den evvel radyo carbon analizi ile:)
    Ayrıca türkiyede yaşayan türklerle DNA sile geç hun devrindeki mezarlarda(kurgan) kalıntılarda örtüşmüştür vede eşyaların üzerinde belirtilmiştir.
    Yunanlılar gibi heykel yapmadığımız içinmi tarihimizi 732 den başlatıyorsun
    Tarih oku biraz salt kürtçülük yapmayın

 97. türklerde her zaman müslümanlardır, Hunların tanhusu Harun Bey den beri, bizler 99 isimli ALLAH’a dua ederiz, yükunç kılarız, yazuk işlememeye çalışırız, küfür, biat bu kelimeler arapçadır, unutmayın ki biz türkler temiz müslümanlarızdır (Osmanlı padişahının dediği gibi) biz zaten müslümanlarızdır tengricilik veya şamanizm diye bir din yoktur, diyeceksiniz o zaman Tengri ne demek ? Tengri sadece bir isimdir, yaratıcı adı falan değildir, örneğin Bilge Kutluk Tenri(Tengri) Kağan gibi… Kürtler tarihi ms 770 den başlar, Türklerin ise mö 5.yüzyıldan başlar… çok uzun yazı yazardım ama yazmıyorum, size türk olan boyları söyleyeyim: uz, avar, azeri, balkar, başkurt, çiğil, çulım, halaç, hamedan, hazar, horasan, karaçay, karakalpak, karluk, kaşkay, kazak, kırgız, kıpçak, kırımçak, kimek, kuman, kumuk, nogay, bulgar, özbek, peçenek, sabir, salar, tatar, türgiş, türk, türkmen, tuva, urum, uygur, yağma, yakut, yugur türktür. Türk olmayanlar ise: gagavuz, çuvaş, dolgan, hakas, karay, teleüt, soyot, kırımçak, şor, toju, karagaslar, kaçlar, kızıllar, sagaylar, koyballar, samoyed, tubalar, tofalar, duhalar(dukhalar), moğollar, merkeitler, naymanlar.

 98. Bu kadarda sallanmaz yahuu Ruslar la iyi ilişkilere girecez diye kardeş yapılmaz ki:))) Türk tarihi 732 yılında bulunan Orhun abidelerinde ki bulgulardan ibaret daha ötesi biraz atmasyon yani. Irkını ölecek diye rezil etme bari:)))

  1. Orhun abideleri in dışında orta Asya stepleri ve bugünkü Çin toprakları içinde koyun başı ve gamalı haç formunda kurulmuş şehirler. Ulunmultur iskitlerden 5000 yıl kadar önceye dayanır Türk tarihi bunuda bölgede bulunan Türk cenaze tiplemesiyle aynı hazırlanmış kurganlardan öğreniyoruz. Yani Türk tarihi sanıldığı gibi 8000 yıllık değil Çin kaynaklarına göre ortalama 12000 ila 14000 yıllık olduğu söylenmektedir. Ki göbekli tepede bulunan son kanıtlar insanlık tarihini alt ust etmiş ve 30000 yıl öncesine dayanan yerleşik kültür buluntularına ulaşılmıştır.

 99. Kaleminize yüreğinize sağlık,eksikleriyle atmasyonlarıyla eleştireceğinize Üzerine araştırmalar yaparak birkaç satırda sizler eklerseniz MUHTEŞEM olur hemen kötüleyerek birşeyler biliyor veya muhalefet olmanın anlamı yok.Tabi ki komşularla az-buçuk akrabalık muhakkak vardır olacakta..bunun neresinden GOCUNDUNUZ..? GELELİM “KÜRT”E;
  1071 DEN ÖNCE DE ORTA ASYADAN KÜÇÜKDE OLSA GÖÇLER OLDU,GÜNÜMÜZDE AVRUPAYA 60-70 LERDEN ÖNCE TEK TÜK GİDİŞLER GİBİ…BU GÖÇLER TOPLU HALDE DEĞİL KOMŞU-SINIRI OLAN YERLERE KADAR GELEN TÜRK’LER OTLAK GEZMELER İLE OBA HALİNDE İZNLİ GEÇİŞLER NETİCESİNDE VE ZAMANLA ORADA YERLEŞİK OLAN VE BİZANS-ERMENİ PERS.VE ÇARLIK RUS KAYNAKLARINDA DA TAM MANASI İLE”KONAR GÖÇER TÜRK”‘LER ADI İLE ANILAN VE ZAMANLADA KISACA KONAR GÖÇER TÜRKLERE “KÜRT” ADI İLE ANLMAYA BAŞLANDIĞI TARİHİ BELGELERDE YUKARIDA ADI GEÇEN ARŞİVLERDE MEVCUTTUR,YAKILMADI İSE…
  YANİ KISACASI KESİNLİKLE IRKÇILIK VEYA İNKARCILIK DEĞİLDİR;KONAR GÖÇER TÜRKLERE KISACA VERİLEN VE SÖYLENMEYE BAŞLANAN KÜERT İSMİ DE KONAR GÖÇER TÜRKLERE KISACA DEMEYE BAŞLANMIŞTIR,ERMENİ,BİZANS,PERS.HALKLARI VE RESMİ KAYNAKLARINDA,DİLLERİ İSE BU İÇLERİNE GİRDİKLERİ YÖNETİMLERİN DİLLERİ İLE KARIŞMIŞ VE YÖRESEL BİR ŞİVE OLUŞMUŞ GİBİ OLSADA GERÇEK ANLAMDA ASLINDA TÜRKÇE’NİN TA O TARİHTEKİ GELLİŞTİRİLMEMİŞ(GÜYA) ŞİMDİLERDE YENİ YENİ TÜRKÇE KELİMELER İLE ZENGİNLEŞTİRİYORUZ DİYE ORTA ASYA DA Kİ ATALARIMIZDAN KENDİ ÖZ DİLİMİZDE UZAKLAŞTIĞIMIZ GİBİ ONLARAD BİZLERE UZAK KALMIŞ YENİLERİ TÜRETİLEN KELİMELER İLE KULLANILMADIĞI İÇİN KÜRTÇE DİLİ DİYE ANIŞMAKTA ŞİVESİDİR ASLINDA…BU ŞEKİLDE YAKLAŞAN VE ARAŞTIRMA LAR OLUR İSE ÇOK ÇOK OLUMLU OLACAĞINI KESİNLİKLE GARANTİ EDEBİLİR VE HERKESİM İKNA OLACAKTIR…AĞZI OLAN BOŞŞ TENEKE GİBİ KONUŞURSA BİR DAYANAĞI OLMADAN BU ŞEKİLDE AYRIŞIMLARA SEBEİYET VERİRLER…YANİ,KÜRT LER(KONAR GÖÇER TÜRKLER )1071 DEN ÖNCE BİZANS,PERS ERMENİ TOPRAKLARINA OTLAK ANLAMDA GÖÇEBELER HALİNDE GEÇEN TÜRKLERDİR,BUNUN BAŞKA İZAHI VE GERÇEĞİ YOKTUR…TEK GERÇEK ORTA ASYA DAN BİZANS PERS ERMENİ VB.ÜLKELERİN SINIRLARINDAN OTLAK LAR VESİLESİ İLE GEÇİLEREK VE ZAMANLA DA ORADA YERLEŞİK HAYATA GEÇEN TÜRKLER”KONAR GÖÇER TÜRK”LERDİR “KÜRT”LER…..VURGULAMAK İÇİN ..KERE YAZDIM KİMSE KUSURA KALMASIN.GERÇEK BU….BİRAZ ARAŞTIRMACI OLALIM TEK TARAFLI VE TEK KAYNAKLAR İLE DEĞİL FARKLI FARKLI BİRBİRLERİNE MUHALİF KAYNAKLARDAN …SELAM VE SAYGILARIMLA…

 100. kürtlerde türktür,onların irana göç etmesi onları irani halk yapmaz,örneğin bugün kaşkaylarda iranda ama irani halk değiller. :),Bögü Tek Alp Urungu kürttür,ırkçılığınızı bir kenara bırakın lütfen,ve kürtler ile türkler zaten müslümanlar,göktanrı diye bir inanç yok,azıcık gidip biraz Ahmet Şimşirgil gibi,Halil İnalcık gibi tarihçilerden bilgiler alın göktanrı diye bir inanç sistemi yok,şamanizmde zaten bir din değil,İSLAM dinine zaatın biri ms.6. yüzyıl demiş 😀 gerçekten komik oluyorsunuz,ne yani Hz.İbrahim budistmiydi :D:D komik olmayın,İSLAM Hz.Adem den beri var,ve Dünya da ilk müslüman olan tek kavim türklerdir(bunların içinde kürtlerde var) gelelim müslüman olmayan türklere müslüman olmayan türklerde dinden dönmüş ve başka dinlere girmiştir,ancak müslüman olmasalarda hala bizim kardeşimizlerdir.

  1. Neden birazcık akıllı olmuyoruz !
   Mesala semavi dinler yokken var olan tüm ırklar vardı.
   Bu medeniyetler zamanla kendi yaşadıklara yurtlara ulaşan semavi dinlere tabii oldular ve inanç yollarını seçtiler. tıpkı GAGAVUZ türklerinin yaşadığı coğrafyaya islamiyetin ulaşamaması gibi !
   Öyle yok efendim tüm insanlar doğarken müslümanmış da,diğer inanç ve dinler aslında öylesine varolmuşlar da,islamiyet geldi diğerleri çöpe atıldı ! hiç olurmu öyle şeyler !
   Beyler bugün kabul etmek istemediğiniz inanç yollarını da (dinleri) bizi ve var olan herşeyi yaratan güç yaratmıştır.ondan dahamı iyi biliyorsunuz da ilk insan hz. ademin bile müslüman olduğuna inanacak kadar uçuyorsunuz ?
   Yapmayın lütfen ! birazcık mantık,birazcık okumak ve birazcık kabullenmek ! Evet bizim dinimiz son din,bizim peygamberimiz son peygamber ve bizim kitabımız son kitap,ama hepsi bu !
   Başka da bişeyler türetmek istiyorsanız O’da sizin bileceğiniz şey.herkese saygılar…

    1. İlk insan Hz Muhammed sav dir. Hz adem cennetten çıkarılırken kapıda Hz Muhammed sav in adını görmüş ve onun adıyla dua Edip ALLAH CC tarafından af edilmiştir.butun dünya bütün her şey Hz Muhammed sav için yaratılmış.turk Kürt Ermeni Rus olmak önemli değil önce kimseye zararı olmayan bir insan olmak ve bunu dünyada ve ahirette geçerli din olan İslam la taçlandıran tır

     1. Iyi günler,
      Konu biraz hortlamış olacak fakat sizin bu dediğinize bakarsak tanrının egosu olduğu ortaya çıkar yanlış bilgi ve tabirler kullanmışsınız sorun şurada başlıyor eğer tanrı hz.muhammed için yarattıysa her şeyi bu tanrının insanı özelliklere vakıf olduğunu gösterir bu da yanlış bir tabirdir

   1. Hay kardesim yaaa insan yaratildigindan beri basibosmu saniyorsun tabiiki hz ademde bir din uzere idi ogunki adi islamiyet olmasada asli islamiyetti

   2. İlk insan hz.adem müslümandır sen ilk insanın adını nerden öğrendin? Ya Kuran-ı kerimden yada oradan öğrenen insanlardan peki bu öğrendiğin kaynakta ne yazar “biz ona herşeyi öğrettik” hz.ademe herşey öğretilmiştir dinide ve o ilk peygamberdir tamam islam yoktu ama sadece adı yoktu gelmiş geçmiş bütün peygamberler aynı şeyi savunur “hak dini Allahın varlığı ve birliğidir” islam o dönemki gerçek ve Allaha tabii ona inanan dinler bozulduğunda gelmiştir ve hz.muhammed(s.a.v) diğer peygamberlerle aynı şeyi savunmuştur bu da demekki ötesi var kardeşim ilk insanın semavi dine inancı incildede tevratdada geçmektedir bakanilirsin bu kadar tesadüf olur mu? Demek ki gerçekten böyle ve o inandığı düşünülen semavi din islamdır tabi ki sen başka bir dindendir diye bilirsin ama onların değiştirildiği ve bozulduğu 18.yy da kanıtlanmıştır ve ortak kalan şeylerden biri de hz.ademdir ve o ilk peygamberdir ve ilk insandır

  2. İlk türkler şamalizim gibi tanrılara tanrı demek bence pek uygun olmaz.tek bir ilah var o da ALLAH tır devam edeyim eskiden türkler işte gök tanrı gibi şeylere inanıyor bildiğim kadarıyla fatih sultan mehmketten sonra müslüman oluyor türkler

   1. Turkler islam dinini ya peygamber efendimizin zamaninda yada onun dunyasini degistirtikten kisa bir zaman sonra seciyor. Zaten Osmanliya gelinceye kadar Selcukluda islam devletiydi.

   2. Allah ile Tanrı arasında ne fark var …. Tanrı türkçe bir kelimedir. Allah kelimesi nerden geliyor. Öncelikle dilinize sahip çıkın dininize sahip çıktığınız kadar .

   3. Sen yanlış biliyor olmalısın kardeşim Fatih’in tarihi belli ilk Müslümanlığı kabul eden saltukbuğra han olarak aklım kalmış

  3. Bugüne kadar duyduğum en saçma yazı ve tez ama sizin gibi düşünen insanlar olacak ki güzel dinimiz başkaları tarafından su istimal edilsin.

  4. Tarihi arastirmadan konusmak aptalcadir göç hareketinin tarihini ve guzergahini arastirin sonra tekrar burdaki yaziniza bakin derim

 101. Kürtlerin Soyu hakkında yaptığım araştırmalar sonucu paylaştığım bir Makale’yi sizlere sunmak istiyorum…

  Kürtler Türk müdür?

  Ve yeni yazılarım ve araştırmalarımı takip edebilirsiniz.

  Hepinize ilginizden ve yorumlarınızdan dolayı Teşekkür ediyorum.

  Bu Makale seneler önce derleyip hazırladığım bir Makaleydi

  Saygı ve Sevgi ile
  Lokman GÜNYELİ

  1. sana katılıyorum kardeşim,bu ali gibi insanlarada cevap olsun,ellerin dert görmesin.

 102. Hıristiyanlar ile Yahudileri örenk alalım, birbirleri ile tartışıyor olacaklar ki Allahu Teala Kuranı-Kerim’de tamamladığı İslam Dininde bir açıklama getirmiş. İbrahim ne bir Yahudi idi nede bir Hıristiyan, ne var ki Yahudilerin Önderi Yakup ve Hıristiyanlığın Mimari İsa İbrani soyundandır ve İbranice konuşmuşlardır. Şimdi bu ne demek oluyor diyecek olursanız çok kolay Adem ile Hava’dan birçok Ulus, Irk, Ülke ve Lisan var olmuştur.

  1. Adem ile havvadan oluşmamıştır bir çok ırk ve dil ırklar ve diller lisanlar nuh a.s on 4 oğlunun 4 kıtaya göç edip oradan yayılması ve çoğalmasıyla olmuştur

 103. Bence çok öğretici ve mantıklı olmuş hem okul derslerimede yardımcı oldu ben bu yazıyı ve siteyi beğendim sınavıma burdan çalıştım ve hangi Türk devletinden sonra Müslüman olduğumuzu anladım Karahanlılar devleti bu yazıyı yazan kişiye ben burdan çok teşekkür ediyorum.

 104. Hun’ un tersi Nuh acaba Hun devletini hz Nuh’a hitaben mi koydular? Çünkü Nuh isminde milletler var mesela Çeçenler kendilerine Nohço olarak hitap ederler buda Nuhcu yani Nuh soyundan gelen anlamını taşıyormuş , Hun da bunun gibi olabilir mi?

 105. BİR KERE DAHA ANLADIM Kİ BU ÜLKEDE TARİH OKUYANLAR, ARAŞTIRANLAR TAMAMİYLE ASALAK.
  YORUMLARI OKUDUKÇA ÇILDIRDIM, ÇILDIRDIKÇA AKILLANDIM. ÜLKEMİZDE Kİ HERKESİN ESASINDA BİRER TARİHÇİ OLDUĞUNU GÖRDÜKÇE DE SEVİNDİM.
  YAHU SİZ NE KADAR ANDAVALSINIZ ?
  DAHA NE KADAR KENDİNİZİ APTAL DURUMUNA DÜŞÜREBİLİRSİNİZ ?
  DAHA “TARİH” KELİMESİNİN ANLAMINI BİLMİYORSUNUZ SİZ NE ANLATIYORSUNUZ ?
  BİLİR KİŞİLER VAR İLBER ORTAYLI, HALİL İNALCIK, YUSUF HALAÇOĞLU GİBİ HAYATLARINI TARİHE ADAMIŞ İNSANLAR. BÖYLE BİLGİLİ TÜRK TARİH BİLİMCİLERİ VAR İKEN NERELERDEN OKUYUP BU SAÇMA FİKİRLERİ ÖĞRENİP MİLLETE ANLATIYORSUNUZ ?
  HERKES BİR FİKİR ADAMI, HERKES BİRER DEHA.. VAY BE..

  YOL GÖSTERİCİ HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN DA DEDİĞİ GİBİ: Bu memleket geri zekalılarla, delilerle, ruh hastalarıyla doludur….

 106. hüseyin nihal atsız deisttir,ateizm,deizm,heizm:bunlar dinleri kullanarak dinsizliği oluşturmak gibi birşeydir,yani iki yüzlülüktür ve türkçülüğü kullanır,türkçülükle ilgisi yoktur yani kendini zeki sanma canım,türkçülük ve Turan’cılık boş iştir,öyle olsaydı mantıklı açıklamanız olurdu ve atalar türkçü olsaydı gider türk kadınıyla evlenirdi Atilla Han bile cermen Arıkan Hatun ile evleniyor,ve türklerin en eski soyu kayıhanlarıyla devam eder hunlardanda ötede sonra mö 1000 lere kadar çıkıyor(Hz.Davut krallığı filan…) sonra zaten peygamberler devri,ve birşey daha mö 1 milyar filan… böyle şeyler yok,yani kendinizi kandırmayın,…,yol gösterici demişsin tahtalı köyün yoluna kızıl tamuya gidebilirsin.

 107. macar,iskit,moğol,gagavuz türk değildir(macarlar soy kesilmesi yüzünden bilinmiyorda denebilir ama herhangi bir ailevi birşey yok,aynı şekil iskitler türk değil,moğollar 10 yy.dan sonra müslüman oluyorlar türk değiller,,,gagavuzlar zaten değil)

  1. Gagavuz Gökoğuz demektir, Oğuz boyundan gelme Türkiye Türkçesine en yakın Türkçeyi konuşan millettir. Asimilasyon ile hristiyanlaştırılmış olsalarda Bulgaristan Yunanistan Romanya ve Moldova’da ikamet ederler. Müslüman olmayanı Türk saymayanlara bir sözüm var;
   Sizin dininizi imanınızı seveyim..

  2. sen ne Kadar cok biliyorsun be ya ? gagavuz lar has be has türklerdir. hatta senden de has. Bulgarlar Türk soyundandir. macarlara gelince, Hun larin avrupada slavlasmis devamidir.

  3. Moğol lideri CENGIZ HAN da, sempati duydugu için Türk adi taşıyor olmali.. Aaa yoksa cengiz de Turk adi değilmi?!!! 🙂

 108. Kur’anı kerime islama dil uzatanlar birbirleriyle söz dalaşına girenler. Bırakın tarihi tarihçiler yazsın bilip bilmeden herkes kendi kafasına bişeyler yazıyor.

  1. Sayın nece kardeşim tarihe iyice bakarsan türk ler müslüman değildir saman dirlar Müslümanlık sonradan kabul etmişlerdir bişey daha solucem ama ortalık karışır şu aklı bir değiştir her Türk müslüman degildir

   1. şaminizm di doğru .. ama o zamanlar dinler halen gelmemişti. Fakat türk ırkı göktanrı ya ınanırdı putlara değil. yani tanrı ya !!

 109. Bunlar bilgi değil,tamamen hayal ürünü gerçek dışı yoruma dayalı,şu kelime benziyor,bu kelime benziyor bu anlama gelir diye kafadan yorum ve yorumu gerçek bilgi gibi aktarmaya çalışmış kendi uydurduklarina inanmış arkadaş,hatta neredeyse tüm ırkların atasi biz Türkleriz diyecek,bilim de duygusallik olmaz

 110. Arkadaşlar ne farkeder Türk hun Yahudi hristiyan ölünce Rabbim bize sormayacak ırkın ne diye Rabbim siyahı beyazdan beyazı siyahtan ayırt etmemiş insan olarak biz rabbize laik bir kul olup bir olalım

  1. güzel kardeşim dini açıdan evet dogru söylüyorsunuz .fakat geçmişini bilmeyen gelecegini göremez.bunuda sakın unutma

 111. Türklerin kökeni, Orta Asya döneminden de önceye, 8 bin yıl öncesine, Anadolu’ya ve Kafkasya’ya dayanır. Urmu teorisini araştırmanızı öneririm. Türklerin ortaya çıkışını ve göçlerini en mantıklı şekilde açıklayan teori, Urmu Teorisidir. Buna göre Türkler Anadolu, Kafkasya ve Kuzey Mezopotamya’da ortaya çıktılar. Oradan batıya, kuzeye ve doğuya göçtüler. Finno Ugoriklerle karıştılar ve son hallerini aldılar. Bir kısmı çeşitli isimler altında anadoluda varlıklarını devam ettirdiler. Bir kısmıysa binlerce yıl sonra Anadolu’ya geri döndü. Türkmenistan’da bulunan mezar ve eşyaların aynı ama daha eski olan versiyonları urmu gölü etrafındaki geniş coğrafyada da bulundu. Yani Türkler Anadolu’ya ve Kafkasya’ya (yani diğer soydaşlarının yanına) geri döndüler. Özetle, Türkler’in Orta Asya’daki varlığı ve maceraları Türk tarihinin son kısımlarını oluşturuyor.

 112. Hepimiz macarız. hungary hun devletinden geliyor. Türkler de hunlardan geliyor. gerçi bu ırkçı değilseniz hiçbir şeyi değiştirmez ama ben böyle düşünüyorum.

 113. Türkler ne Avrupalıya nede Araplara benziyor kendi kendine güçlenmiş ve farklı insanlar Din görüşünü Araplardan almış siyaseti Avrupadan yaşam tarzları kendilerine tarz olan bir hayatları var arap ve Avrupa kültüründen biraz katmışlar.türkler hayatta araplaşmaz yapamazlarda çünkü arap müslüman olmadıkları için ve Avrupalı hristiyanlar gibide yaşayamazlar .recep ivedigin filmindeki gibi hemşo gelmişem ben bu topraklara.

 114. çok teşekkürler çok güzel bir anlatım çokta doğru elinize yüreğnize sağlık. ne mutlu türküm diyene..

 115. Peki neden hz Adem den sonra ırkılara bakmak için hz Nuh a bakılıyor bilen cevap verebilir mi?

   1. Peki, yalniz nuh tufani sadece middle easterners yani arap ulkelerinin ve turkiye dahil o kitada oldugu kanitli, diger kitalarda insanlar yokmuydu ? Vardi . Ben tufan ile butun insanligin yok olduguna inanmiyorum

Dfg için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir